Korko-sijoitukset

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Korkotason muutoksilla, luottoriskillä ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus korkopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Sijoituskelpoista huonommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla herkempiä näille riskeille kuin korkeamman luottoluokituksen korkopaperit. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset, rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvät riskit. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreillen ja tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen, ympäristöystävällisyyteen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Kehittyvien markkinoiden valtiollisten tahojen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkopapereihin liittyy yleensä korkeampi luottoriski kuin kehittyneiden markkinoiden vastaaviin.
Loading

Tuotto

Tuotto

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 21.01.2022 GBP 150 199 715
Rahaston nettovarat alkaen 21.01.2022 USD 1 359 727 197
Perustamispäivä 18.10.2021
Rahaston perustaminen 18.10.2021
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Indeksin tunnus -
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,17%
Kulusuhde 0,12%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 5000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus -
ISIN IE000WV9SR42
SEDOL BMYX8V5

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.12.2021 86
Painotettu keskim. YTM alkaen - -
Tehokas duraatio alkaen 31.12.2021 5,80
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.12.2021 7,62
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2021
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 7,37
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 7,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.36 07/02/2023 6,01
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 5,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 4,67
Nimi Painotus (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 02/26/2026 3,47
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.81 09/14/2050 3,19
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 3,11
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.06 08/05/2023 2,53
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 2,49
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D GBP - 10,84 0,07 0,61 21.01.2022 10,97 10,00 IE000WV9SR42 -
Class Institutional USD - 10,45 0,02 0,16 21.01.2022 10,45 10,00 IE000VJMUIV7 -
Class S USD - 10,45 0,02 0,16 21.01.2022 10,45 10,00 IE000720VRP1 -
Class D USD - 10,45 0,02 0,16 21.01.2022 10,45 10,00 IE000CW2NLR8 -
Class Flexible USD - 10,45 0,02 0,16 21.01.2022 10,45 10,00 IE00058RY3Y6 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Iain Court
Iain Court

Dokumentit

Dokumentit