Korko-sijoitukset

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Korkotason muutoksilla, luottoriskillä ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus korkopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Sijoituskelpoista huonommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla herkempiä näille riskeille kuin korkeamman luottoluokituksen korkopaperit. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset, rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvät riskit. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreillen ja tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen, ympäristöystävällisyyteen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Kehittyvien markkinoiden valtiollisten tahojen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkopapereihin liittyy yleensä korkeampi luottoriski kuin kehittyneiden markkinoiden vastaaviin.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 1 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) -4,9
Vertailuarvo (%) -5,3
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- - - - -4,85
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

- - - - -5,25
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,85 - - - -1,61
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-5,25 - - - -1,98
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,85 3,30 2,31 -1,74 -4,85 - - - -1,93
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-5,25 3,23 2,19 -2,01 -5,25 - - - -2,37

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 20.01.2023 USD 5 217 781
Rahaston nettovarat alkaen 20.01.2023 USD 198 289 261
Perustamispäivä 18.10.2021
Rahaston perustaminen 18.10.2021
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Indeksin tunnus I32561US
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,20%
Kulusuhde 0,10%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 200000000
Minimi lisäsijoitus USD 5000
Osingonjaon ajankohta -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus ISCBISD
ISIN IE000720VRP1
SEDOL BP5XL05

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 46
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2022 2,34
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.12.2022 2,79
Muokattu duraatio alkaen 30.12.2022 5,85
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.12.2022 2,79%
Tehokas duraatio alkaen 30.12.2022 5,88
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.12.2022 7,72
WAL huonoimpaan alkaen 30.12.2022 7,72

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 10,69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 7,17
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 7,01
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 6,16
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 5,10
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 4,82
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 4,00
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 3,58
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 02/26/2026 3,43
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 3,40
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class S USD - 9,83 0,00 -0,01 20.01.2023 10,49 9,15 IE000720VRP1 -
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24.05.2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6 -
Class Institutional USD - 10,03 0,00 -0,01 20.01.2023 10,49 9,34 IE000VJMUIV7 -
Class D GBP - 11,44 -0,02 -0,17 20.01.2023 12,48 10,78 IE000WV9SR42 -
Class D USD - 10,04 0,00 -0,01 20.01.2023 10,49 9,34 IE000CW2NLR8 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Iain Court
Iain Court

Dokumentit

Dokumentit