Osakkeet

iShares North America Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.10.2021 USD 3 624,951
Rahaston perustaminen 30.04.2001
Perustamispäivä 10.09.2021
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 715
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI Daily Net TR North America USD
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö -
Vuosittainen juokseva kulu 0,05%
ISIN IE0000L89XL9
Bloomberg-tunnus -
Kulusuhde 0,30%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BN7FXS7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 200000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.10.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.10.2021 6,28
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen - -
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.10.2021 99,12
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen - -
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.10.2021 141,56
Vertaisryhmän rahastot alkaen - -
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.10.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2021 0,75%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2021 0,23%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2021 0,55%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2021 0,13%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2021 0,27%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2021 0,56%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.09.2021 99,80%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.09.2021 0,20%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,10% ja öljyhiekat 1,57%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 5,75
MICROSOFT CORP 4,91
AMAZON COM INC 3,63
FACEBOOK CLASS A INC 1,98
ALPHABET INC CLASS A 1,96
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,89
TESLA INC 1,55
NVIDIA CORP 1,26
JPMORGAN CHASE & CO 1,21
JOHNSON & JOHNSON 1,04
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class S Acc GBP GBP - 10,11 0,13 1,34 10,12 9,81 10,11 IE0000L89XL9 10,11 -
Inst USD Ei ole 35,95 0,60 1,70 36,65 26,04 35,93 IE00B1W56K18 35,96 -
Flex USD Ei ole 53,16 0,89 1,70 54,19 38,46 53,14 IE0030404903 53,17 -
Flex USD Päivittäinen 37,71 0,63 1,70 38,44 27,57 37,69 IE00B040CX25 37,72 -
Flex Hedged EUR - 15,28 0,25 1,66 15,60 11,20 15,27 IE00BJVKFT58 15,28 -
Class D Acc Hedged EUR - 11,10 0,18 1,66 11,34 10,00 11,10 IE00BL6KD459 11,10 -
Flex GBP Ei ole 21,32 0,28 1,34 21,52 16,28 21,32 IE00B7D6J849 21,33 -
Class D USD Ei ole 19,81 0,33 1,70 20,20 14,34 19,81 IE00BD575K12 19,82 -
Class S Dist GBP GBP - 10,11 0,13 1,34 10,12 9,81 10,11 IE000CLK5V01 10,11 -
Flex EUR Päivittäinen 41,69 0,64 1,57 41,69 30,14 41,68 IE00B39J2W40 41,70 -
Inst EUR Ei ole 41,14 0,63 1,56 41,14 29,46 41,13 IE00B78CT216 41,15 -
Inst USD Päivittäinen 48,86 0,81 1,70 49,82 35,71 48,84 IE00B1W56L25 48,87 -
Class D EUR Ei ole 22,42 0,35 1,56 22,42 16,05 22,42 IE00BD575G75 22,43 -
Flex EUR Ei ole 34,44 0,53 1,57 34,44 24,63 34,43 IE00B8J31B35 34,45 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit