Osakkeet

iShares North America Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- - - - -0,01
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,69 - - - 3,27
Vertailuarvo (%) -16,72 - - - -12,38
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,52 4,55 -0,70 2,14 -0,69 - - - 3,74
Vertailuarvo (%) -18,90 7,84 -6,04 -6,32 -16,72 - - - -13,98

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 02.12.2022 GBP 255 447 006
Rahaston nettovarat alkaen 02.12.2022 USD 2 662 295 543
Perustamispäivä 10.09.2021
Rahaston perustaminen 30.04.2001
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi MSCI North America Index
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,05%
Kulusuhde 0,30%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 200000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Osingonjaon ajankohta -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
ISIN IE000CLK5V01
SEDOL BN7FRM9

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 711
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2022 1,17
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
P/E-luku alkaen 31.10.2022 18,58
P/B-luku alkaen 31.10.2022 3,54

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 99,60
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 8,86
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 69,74
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Equity US
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 3 477
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 157,13
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 99,21
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 31.05.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,92%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,07%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,54%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,48%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,62%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 99,77%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 0,23%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,13% ja öljyhiekat 3,15%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 6,88
MICROSOFT CORP 4,57
AMAZON COM INC 2,60
TESLA INC 1,67
ALPHABET INC CLASS A 1,58
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,48
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,44
EXXON MOBIL CORP 1,29
JOHNSON & JOHNSON 1,27
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,05
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class S Dist GBP GBP - 10,15 0,03 0,26 02.12.2022 10,99 9,13 IE000CLK5V01 -
Inst EUR Ei ole 41,26 -0,01 -0,03 02.12.2022 44,95 37,01 IE00B78CT216 -
Flex GBP Ei ole 21,68 0,06 0,26 02.12.2022 23,25 19,38 IE00B7D6J849 -
Class D EUR Ei ole 22,51 -0,01 -0,03 02.12.2022 24,51 20,18 IE00BD575G75 -
Flex Hedged EUR - 13,41 -0,02 -0,15 02.12.2022 16,31 11,90 IE00BJVKFT58 -
Flex EUR Päivittäinen 41,28 -0,01 -0,03 02.12.2022 45,46 37,24 IE00B39J2W40 -
Class S Acc GBP GBP - 10,28 0,03 0,26 02.12.2022 11,02 9,19 IE0000L89XL9 -
Inst USD Ei ole 32,58 -0,05 -0,16 02.12.2022 38,38 28,62 IE00B1W56K18 -
Inst USD Päivittäinen 43,86 -0,07 -0,16 02.12.2022 52,16 38,52 IE00B1W56L25 -
Class D USD Ei ole 17,97 -0,03 -0,16 02.12.2022 21,15 15,79 IE00BD575K12 -
Flex EUR Ei ole 34,60 -0,01 -0,03 02.12.2022 37,64 31,01 IE00B8J31B35 -
Flex USD Päivittäinen 33,74 -0,05 -0,16 02.12.2022 40,17 29,72 IE00B040CX25 -
Class D Acc Hedged EUR - 9,70 -0,01 -0,15 02.12.2022 11,84 8,60 IE00BL6KD459 -
Flex USD Ei ole 48,26 -0,08 -0,16 02.12.2022 56,77 42,38 IE0030404903 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit