Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,24 - - - -13,50
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-15,43 -2,24 -4,54 -9,49 -16,24 - - - -15,57
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- - - - -17,60

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.09.2022 USD 13 934 328 044
Perustamispäivä 30.06.2021
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta SGD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,78%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 50
Osingonjaon ajankohta Neljännesvuosittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGFGAA9
ISIN LU2354320645
SEDOL BKP8MM4

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.08.2022 975
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.08.2022 1,87
3 v beeta alkaen - -
P/E-luku alkaen 31.08.2022 19,00
Keskim. markkina-arvo (miljoonaa) alkaen 31.08.2022 USD 317 477,00
Tehokas duraatio alkaen 31.08.2022 1,81
Korkosijoitusten efektiivinen duraatio alkaen 31.08.2022 6,76
Korkosijoitusten ja käteisvarojen efektiivinen duraatio alkaen 31.08.2022 3,79

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 92,26
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 7,20
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 52,02
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 198
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 188,35
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 53,25
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.08.2022 0,02%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.08.2022 0,46%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.08.2022 0,02%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.08.2022 0,01%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.08.2022 0,07%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.08.2022 0,01%
MSCI - tupakka alkaen 31.08.2022 0,03%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.08.2022 53,32%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.08.2022 46,66%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,50% ja öljyhiekat 1,65%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Global Allocationin sijoitustiimi uskoo, että yhtiön kyky hallita olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan ("ESG") liittyviä asioita voi olla olennaista yrityksen kyvylle ylläpitää kasvua ja luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä, ja siksi ESG-tunnusluvut huomioidaan sijoitusprosessissamme. Pitkäaikaisille sijoittajille, kuten Global Allocation, ESG-tietojen sisällyttäminen tutkimukseen ja sijoituspäätöksiin on ollut ja on edelleen erittäin tärkeää perustavanlaatuiselle sijoitusprosessillemme ja tavoitteellemme maksimoida riskikorjattu tuotto.


Tiimi analysoi ESG-tiedot uusien sijoitusten tutkimusten ja due diligence -tarkastusten yhteydessä sekä seuratessaan salkun nykyisiä sijoituksia. Tiimin jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä kestävään kehitykseen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2022
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 1,74
APPLE INC 1,69
ALPHABET INC CLASS C 1,30
AMAZON COM INC 1,13
CONOCOPHILLIPS 0,93
Nimi Paino (%)
HUMANA INC 0,81
ENBRIDGE INC 0,73
MASTERCARD INC CLASS A 0,73
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,72
MARSH & MCLENNAN INC 0,70
alkaen 31.08.2022
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE 2.75 04/30/2027 5,87
TREASURY NOTE 3.25 08/31/2024 2,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,28
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,19
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,03
Nimi Paino (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,79
TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 0,59
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 0,51
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,47
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,42
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A9 Hedged SGD Neljännesvuosittain 7,75 -0,03 -0,39 27.09.2022 10,12 7,75 LU2354320645 -
Class X2 EUR Ei ole 82,35 0,18 0,22 27.09.2022 87,98 78,22 LU0984173384 -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 211,00 -5,00 -0,41 27.09.2022 1 552,00 1 211,00 LU1445720094 -
Class A9 Hedged AUD Neljännesvuosittain 7,67 -0,03 -0,39 27.09.2022 10,10 7,67 LU2354320728 -
Class X4 USD Vuotuinen 13,30 -0,05 -0,37 27.09.2022 17,09 13,30 LU0953392981 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 36,46 -0,14 -0,38 27.09.2022 47,80 36,46 LU0212925753 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 40,77 -0,15 -0,37 27.09.2022 53,09 40,77 LU0329591480 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 30,40 -0,11 -0,36 27.09.2022 39,46 30,40 LU0236177068 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,19 -0,05 -0,35 27.09.2022 18,29 14,19 LU0308772762 -
Class D2 EUR Ei ole 71,45 0,15 0,21 27.09.2022 76,96 68,04 LU0523293024 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 17,52 -0,06 -0,34 27.09.2022 22,77 17,52 LU0468326631 -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 17,54 -0,07 -0,40 27.09.2022 22,20 17,54 LU0480534592 -
Class A4 EUR Vuotuinen 62,14 0,14 0,23 27.09.2022 67,36 59,29 LU0408221512 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,84 -0,05 -0,39 27.09.2022 16,68 12,84 LU0827880260 -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 18,92 -0,07 -0,37 27.09.2022 23,78 18,92 LU0827880427 -
Class A4 USD Vuotuinen 59,77 -0,21 -0,35 27.09.2022 76,53 59,77 LU0724617625 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 32,74 -0,12 -0,37 27.09.2022 42,22 32,74 LU0827880344 -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 18,88 -0,07 -0,37 27.09.2022 24,38 18,88 LU0827880187 -
Class I2 USD Ei ole 68,97 -0,25 -0,36 27.09.2022 87,57 68,97 LU0368249560 -
Class A9 USD Neljännesvuosittain 7,80 -0,03 -0,38 27.09.2022 10,13 7,80 LU2354320561 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 40,50 -0,16 -0,39 27.09.2022 52,65 40,50 LU0368231949 -
Class A2 EUR Ei ole 63,91 0,14 0,22 27.09.2022 69,28 60,99 LU0171283459 -
Class X2 USD Ei ole 79,21 -0,28 -0,35 27.09.2022 99,90 79,21 LU0328507826 -
Class D2 USD Ei ole 68,72 -0,25 -0,36 27.09.2022 87,42 68,72 LU0329592538 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 33,88 -0,13 -0,38 27.09.2022 44,42 33,88 LU0240613025 -
Class D4 GBP Vuotuinen 55,87 0,24 0,43 27.09.2022 57,33 51,60 LU1852330908 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 12,02 -0,05 -0,41 27.09.2022 15,52 12,02 LU0260352280 -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 34,10 -0,13 -0,38 27.09.2022 44,76 34,10 LU0827880773 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 14,56 -0,05 -0,34 27.09.2022 18,76 14,56 LU0788109477 -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 145,02 -0,55 -0,38 27.09.2022 184,45 145,02 LU1062906877 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 15,38 -0,06 -0,39 27.09.2022 19,69 15,38 LU0827880690 -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 15,42 -0,06 -0,39 27.09.2022 19,77 15,42 LU0810842038 -
Class A2 USD Ei ole 61,47 -0,23 -0,37 27.09.2022 78,71 61,47 LU0072462426 -
Class D4 EUR Vuotuinen 62,59 0,14 0,22 27.09.2022 67,94 60,06 LU0827880005 -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 21,55 -0,08 -0,37 27.09.2022 27,59 21,55 LU0525289509 -
Class I2 EUR Ei ole 71,71 0,16 0,22 27.09.2022 77,10 68,25 LU1653088838 -
Class A2 HUF Ei ole 25 849,82 -166,16 -0,64 27.09.2022 27 678,23 22 855,92 LU0566074125 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,90 -0,05 -0,42 27.09.2022 15,57 11,90 LU0343169966 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit