Korko-sijoitukset

BGF Asian High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-34,75 - - - -34,55
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-24,68 -3,00 -13,25 -20,46 -34,75 - - - -38,87
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- - - - -36,17

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 18.08.2022 USD 2 113 510 019
Perustamispäivä 02.06.2021
Rahaston perustaminen 01.12.2017
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,72%
Kulusuhde 0,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BAHYD3E
ISIN LU2344714063
SEDOL BNNFPM9

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.07.2022 340
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.07.2022 8,86
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 29.07.2022 13,89
Muokattu duraatio alkaen 29.07.2022 2,89
Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.07.2022 14,43%
Tehokas duraatio alkaen 29.07.2022 2,71
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.07.2022 6,53
WAL huonoimpaan alkaen 29.07.2022 6,53

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.07.2022 BBB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.07.2022 80,17
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.07.2022 5,48
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.07.2022 80,37
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.07.2022 Bond Asia Pacific HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.07.2022 107
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.07.2022 518,03
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.07.2022 77,18
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.07.2022 31.03.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.07.2022 0,56%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.07.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.07.2022 44,16%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.07.2022 55,73%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,15% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulmat sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Alustavassa ideointi- ja luottotutkimusprosessissa tämä sisältää jokaisen yhtiön positiivisten ESG-ominaisuuksien tai merkittävien riskien arvioinnin sekä sisäisten valtion tai yhtiöiden ESG-asioiden due diligence -mallien käytön kolmansien osapuolten ESG-tietojen lisäksi. Positiivisia ESG-ominaisuuksia ja merkittäviä ESG-riskejä ja niiden mahdollista taloudellista vaikutusta on korostettu luottotutkimusraporteissa, ja ne saattavat vaikuttaa salkunhoitajien sijoituspäätöksiin ja arvopaperivalintoihin. Ylhäältä alaspäin tarkasteltuna rahastonhoitaja tarkastelee myös salkun yhteenlaskettuja ESG-mittareita BlackRockin Aladdin-järjestelmän avulla. Rahastonhoitaja huomioi salkkua seuratessaan myös ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokriteerit ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä analysoidaan salkun altistusta merkittäville ESG-riskeille ja keskustellaan siitä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.07.2022
Nimi Painotus (%)
NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/2049 1,78
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 5 12/31/2049 1,75
GREENKO POWER II LIMITED RegS 4.3 12/13/2028 1,64
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 1,33
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS 4.875 08/17/2026 1,30
Nimi Painotus (%)
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029 1,28
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 01/21/2024 1,15
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 4 12/31/2049 1,13
NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS 4.125 12/31/2049 1,08
NWD FINANCE (BVI) LTD RegS 5.25 12/31/2049 1,05
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 5,66 -0,03 -0,53 18.08.2022 9,59 5,48 LU2344714063 -
Class A8 Hedged EUR Kuukausittain 5,65 -0,03 -0,53 18.08.2022 9,82 5,49 LU2125116413 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 7,78 -0,03 -0,38 18.08.2022 12,17 7,48 LU1564328810 -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 6,40 -0,02 -0,31 18.08.2022 10,04 6,15 LU2379469104 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 5,69 -0,02 -0,35 18.08.2022 9,86 5,52 LU1564328737 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 6,41 -0,02 -0,31 18.08.2022 10,13 6,17 LU2250419111 -
Class D6 USD Kuukausittain 5,54 -0,02 -0,36 18.08.2022 9,46 5,36 LU1564328497 -
Class I6 USD Kuukausittain 5,69 -0,02 -0,35 18.08.2022 9,73 5,51 LU2211195172 -
Class A2 USD Ei ole 7,65 -0,03 -0,39 18.08.2022 11,91 7,35 LU1564328067 -
Class X2 USD - 8,07 -0,03 -0,37 18.08.2022 12,44 7,75 LU1564328901 -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 6,33 -0,03 -0,47 18.08.2022 10,04 6,11 LU2381873038 -
Class I2 Hedged EUR - 6,24 -0,02 -0,32 18.08.2022 9,85 6,01 LU2327297755 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 70,95 -0,29 -0,41 18.08.2022 111,14 68,25 LU2125116173 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 6,83 -0,03 -0,44 18.08.2022 10,84 6,58 LU2125116090 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 58,53 -0,25 -0,43 18.08.2022 101,10 56,86 LU1919856309 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 6,94 -0,03 -0,43 18.08.2022 10,90 6,68 LU2125115951 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 6,95 -0,03 -0,43 18.08.2022 10,95 6,69 LU2125116256 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 6,71 -0,03 -0,45 18.08.2022 10,04 6,45 LU2381872907 -
Class I2 USD - 6,29 -0,03 -0,47 18.08.2022 9,74 6,04 LU2339509122 -
Class D2 USD Ei ole 7,81 -0,04 -0,51 18.08.2022 12,12 7,50 LU1564328224 -
Class A6 USD Kuukausittain 5,26 -0,02 -0,38 18.08.2022 9,05 5,10 LU1564328141 -
Class A8 Hedged SGD Kuukausittain 6,39 -0,03 -0,47 18.08.2022 11,03 6,20 LU2127175417 -
Class A8 Hedged GBP Kuukausittain 5,69 -0,02 -0,35 18.08.2022 9,85 5,52 LU2125116330 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Dokumentit

Dokumentit