Osakkeet

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset, rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvät riskit. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreillen ja tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen, ympäristöystävällisyyteen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Vertailuindeksistä suljetaan yhtiöitä pois vain, jos yhtiö harjoittaa ESGkriteereihin sopimatonta toimintaa enemmän kuin indeksinhoitajan määrittelemät kynnysarvot sallivat. Sijoittajan tulee siis itse arvioida indeksin ESG-seulan eettisyys ennen sijoittamista tähän rahastoon. ESG-seulonta voi heikentää rahaston sijoitusten arvoa verrattuna seulomattomaan rahaston arvoon.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
Vertailuarvo (%)
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- - - - -15,18
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2022

- - - - -15,62
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,96 - - - -10,49
Vertailuarvo (%) -9,42 - - - -10,90
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,93 -0,76 -3,46 -7,92 -8,96 - - - -12,77
Vertailuarvo (%) -9,13 -0,67 -3,66 -8,20 -9,42 - - - -13,27

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 17.08.2022 GBP 12 835 850
Rahaston nettovarat alkaen 17.08.2022 USD 168 110 812
Perustamispäivä 06.05.2021
Rahaston perustaminen 06.05.2021
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index Net GBP
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,10%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 1000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
ISIN IE00BNNLPT42
SEDOL BNNLPT4

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.07.2022 1217
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
P/E-luku alkaen 29.07.2022 11,65
P/B-luku alkaen 29.07.2022 1,74

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.07.2022
Nimi Painotus (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,84
TENCENT HOLDINGS LTD 3,99
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,94
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,57
Nimi Painotus (%)
MEITUAN 1,50
INFOSYS LTD 1,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,00
JD.COM CLASS A INC 0,97
ICICI BANK LTD 0,87
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class Flexible GBP - 9,00 0,05 0,53 17.08.2022 10,11 8,26 IE00BNNLPT42 -
Class D USD - 7,78 0,01 0,12 17.08.2022 9,96 7,40 IE00BKPTWZ06 -
Class Flexible USD - 7,80 0,01 0,12 17.08.2022 9,97 7,41 IE00BKPTWX81 -
Class Flexible EUR - 9,26 0,03 0,28 17.08.2022 10,39 8,54 IE00BKPTWY98 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit