Osakkeet

LCTD

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF ACTIIVINEN

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Loading

Tuotto

Tuotto

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Preemio/diskonttaus

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 13.04.2021 USD 586 553 633
Rahaston koko (miljoonaa) USD 586,554
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Perustamispäivä 06.04.2021
Omaisuuslaji Osakkeet
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi MSCI World Ex US
Preemio/diskonttaus alkaen 13.04.2021 0,49%
30 päivän keski- volyymi alkaen 13.04.2021 3 283 507,00
30 päivän keskimääräinen osto- ja myyntikurssien erotus alkaen 13.04.2021 0,13

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 13.04.2021 12 600 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 13.04.2021 392
Vertailuarvon taso alkaen 13.04.2021 USD 7 373,30
Nettovarat alkaen 13.04.2021 USD 586 553 633,15
Vertailuarvon tunnus -
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös -
P/E-luku alkaen 13.04.2021 0,00
P/B-luku alkaen 13.04.2021 0,00

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristönäkökohdat sijoitusprosessin tutkimus-, valinta-, seuranta- ja raportointivaiheissa. Tähän sisältyvät ympäristökriteereistä kolmansien osapuolten tiedot ja merkittävät näkökohdat sijoitustiimin määritelmän mukaan Rahastonhoitaja tekee tiukkaa tutkimusta sisäisiä tutkimussignaaleja rakentaessaan, mikä auttaa mittaamaan yhtiön altistusta vähähiiliseen talouteen liittyville siirtymäriskeille ja -mahdollisuuksille ja niiden hallintaa. Tässä signaalissa huomioidaan sijoitustiimin määrittämät keskeiset suorituskykyindikaattorit luonnonvarojen hallinnan ja keskeiseen liiketoimintaan osallistumisen alueilta. Kun nämä indikaattorit täyttävät signaaliin sisällyttämiseen vaadittavat kriteerit, nämä tiedot sisällytetään sijoituspäätöksiin jatkuvasti. Lisäksi rahastonhoitaja tutkii ympäristöaltistuksia, kuten hiilipäästöjen suuruutta ja ympäristöä säästävän tekniikan tuottoa raportointijaksolla. Nämä hankitaan Aladdinilta tai suoraan ulkopuolisilta tiedon toimittajilta.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Luxemburg

  • Suomi

Omistukset

Omistukset

alkaen 13.04.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 13.04.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 13.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NYSE Arca LCTD USD 08.04.2021 - - - - - - - - - -

Dokumentit

Dokumentit