Osakkeet

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Pääoman kasvuun liittyvä riski: Rahasto voi harjoittaa sijoitusstrategioita, joissa käytetään johdannaisia tulojen tuottamiseksi, mikä voi vähentää pääomaa ja pitkän aikavälin pääoman kasvua sekä lisätä pääoman menetyksiä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

- - - - 6,48
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,62 - - - 3,58
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,58 -4,79 -3,49 -1,62 - - - 4,25

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.05.2022 USD 4 362,296
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 320
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 13.10.2006
Perustamispäivä 24.02.2021
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,81%
ISIN LU2290526081
Bloomberg-tunnus BGGEAGH
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BMFN8P8
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.04.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.04.2022 99,83
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.04.2022 7,99
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.04.2022 33,40
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.04.2022 Equity Global Income
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.04.2022 476
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.04.2022 144,56
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 07.04.2022 92,72
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.04.2022 30.09.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 0,98%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,12%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,07%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 0,13%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 4,33%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 100,80%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 0,00%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,30% ja öljyhiekat 1,77%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,48
ALPHABET INC 3,54
JOHNSON & JOHNSON 2,76
NESTLE SA 2,64
MERCK & CO INC 2,47
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 2,35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,22
HOME DEPOT INC 2,10
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1,75
PAYCHEX INC 1,70
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged HKD Ei ole 99,76 1,17 1,19 114,37 97,92 - LU2290526081 - -
Class SR6 USD - 9,69 0,12 1,25 10,11 9,51 - LU2471418397 - -
Class SR2 USD - 9,69 0,12 1,25 10,11 9,51 - LU2471418041 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,25 0,12 1,18 12,13 10,06 - LU1379101360 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,98 0,09 1,14 9,54 7,83 - LU1116320141 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 8,75 0,10 1,16 10,33 8,59 - LU2381873111 - -
Class I2 EUR - 14,97 0,17 1,15 15,93 13,58 - LU1791805960 - -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 8,02 0,09 1,13 9,56 7,87 - LU1116320497 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,59 0,09 1,20 9,06 7,44 - LU1116319994 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,87 0,12 1,23 11,39 9,69 - LU0278718100 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 4,96 0,06 1,22 5,91 4,86 - LU0265550946 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,05 0,10 1,26 9,60 7,90 - LU1116319648 - -
Class D2 USD Ei ole 18,56 0,21 1,14 21,18 18,22 - LU0368268602 - -
Class A4G Hedged CHF - 9,49 0,11 1,17 10,48 9,32 - LU2448342480 - -
Class D4G Hedged CHF - 9,51 0,11 1,17 10,48 9,33 - LU2448342647 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 5,46 0,07 1,30 6,47 5,36 - LU0265552215 - -
Class A2 G Hedged CHF Ei ole 9,57 0,11 1,16 11,02 9,40 - LU2315843826 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,35 0,16 1,21 15,32 13,10 - LU0326426086 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,75 0,13 1,22 12,36 10,55 - LU0827880930 - -
Class D5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,04 0,11 1,23 10,85 8,87 - LU2315843586 - -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,83 0,11 1,26 10,57 8,66 - LU2319964198 - -
Class I5G Hedged CHF Neljännesvuosittain 8,83 0,10 1,15 10,56 8,66 - LU2319964271 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 98,38 1,14 1,17 116,23 96,44 - LU2250418733 - -
Class A5G Hedged CHF Neljännesvuosittain 8,94 0,10 1,13 10,79 8,78 - LU2315843669 - -
Class D2 G Hedged CHF Ei ole 9,67 0,11 1,15 11,10 9,49 - LU2315844048 - -
Class X2 USD - 13,01 0,15 1,17 14,80 12,77 - LU0265554344 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,09 0,12 1,20 11,88 9,90 - LU1630945258 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,33 0,09 1,09 9,89 8,18 - LU1116320737 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,11 0,10 1,11 10,87 8,94 - LU2325744022 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 86,29 1,01 1,18 102,06 84,65 - LU1149717743 - -
Class D6 Hedged SGD Kuukausittain 8,81 0,11 1,26 10,36 8,64 - LU2381873202 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 3,44 0,04 1,18 4,16 3,38 - LU0278719090 - -
Class A2 USD Ei ole 16,65 0,20 1,22 19,06 16,34 - LU0265550359 - -
Class I4G USD - 9,55 0,11 1,17 10,49 9,38 - LU2448342217 - -
Class A4G USD - 9,53 0,11 1,17 10,48 9,36 - LU2448342308 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 80,32 0,94 1,18 95,56 78,84 - LU1116320901 - -
Class D4G USD - 9,55 0,11 1,17 10,49 9,37 - LU2448342563 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumentit

Dokumentit