Osakkeet

iShares Developed World Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.04.2021 USD 13 874,298
Rahaston perustaminen 15.04.2010
Perustamispäivä 09.10.2020
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.03.2021 1588
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI World Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,01%
ISIN IE00BN782T03
Bloomberg-tunnus BZIDWFHSGA
Kulusuhde 0,09%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BN782T0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 1000000
Minimi lisäsijoitus SGD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.04.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.04.2021 5,96
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.04.2021 29,38
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.04.2021 99,66
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.04.2021 Equity Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.04.2021 142,15
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.04.2021 4
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.04.2021 30.11.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.03.2021 0,61%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.03.2021 1,37%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.03.2021 0,58%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.03.2021 0,15%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.03.2021 0,19%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.03.2021 0,17%
MSCI - tupakka alkaen 31.03.2021 0,69%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.03.2021 98,98%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.03.2021 1,02%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,95% ja öljyhiekat 1,61%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.03.2021
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 3,86
MICROSOFT CORP 3,15
AMAZON COM INC 2,45
FACEBOOK CLASS A INC 1,32
ALPHABET INC CLASS A 1,15
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,14
TESLA INC 0,94
JPMORGAN CHASE & CO 0,86
JOHNSON & JOHNSON 0,81
VISA INC CLASS A 0,67
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex Hedged SGD - 11,95 -0,11 -0,94 12,12 9,39 11,95 IE00BN782T03 11,96 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 17,26 -0,21 -1,19 17,58 12,81 17,26 IE00B61MGS68 17,27 -
Flex GBP Päivittäinen 27,57 -0,19 -0,69 28,18 20,75 27,56 IE00B6385520 27,59 -
Flex USD Päivittäinen 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Inst USD Neljännesvuosittain 26,91 -0,26 -0,95 27,25 17,57 26,90 IE00B62WG306 26,93 -
Flex Hedged EUR - 14,04 -0,13 -0,93 14,24 9,51 14,03 IE00BFZPRS19 14,05 -
Flex USD Neljännesvuosittain 33,42 -0,32 -0,95 33,85 21,80 33,41 IE00B616R411 33,45 -
Inst GBP Ei ole 30,65 -0,21 -0,69 31,33 22,75 30,64 IE00B62C5H76 30,68 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 34,53 -0,42 -1,19 35,17 24,98 34,52 IE00B61D1398 34,56 -
Flex Hedged GBP - 14,06 -0,13 -0,94 14,26 9,48 14,05 IE00BFZPRR02 14,07 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 21,87 -0,15 -0,69 22,36 16,46 21,87 IE00B62HNT07 21,89 -
Inst Hedged EUR - 13,45 -0,13 -0,94 13,64 9,14 13,45 IE00BJ023R69 13,46 -
Class D USD Ei ole 16,55 -0,16 -0,95 16,76 10,80 16,54 IE00BD0NCN62 16,56 -
Class D EUR Ei ole 14,94 -0,18 -1,19 15,21 10,82 14,93 IE00BD0NCM55 14,95 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 31,68 -0,38 -1,19 32,26 22,95 31,67 IE00B62WCL09 31,70 -
Flex GBP Ei ole 31,48 -0,22 -0,69 32,18 23,33 31,47 IE00B61BMR49 31,51 -
Inst USD Neljännesvuosittain 22,47 -0,22 -0,95 22,76 14,88 22,47 IE00B62NX656 22,49 -
Class D Hedged GBP - 14,12 -0,13 -0,94 14,32 9,67 14,11 IE00BGL88775 14,13 -
Class D GBP Ei ole 15,27 -0,11 -0,69 15,61 11,33 15,27 IE00BD0NCL49 15,28 -
Inst EUR Päivittäinen 27,54 -0,33 -1,19 28,05 20,23 27,53 IE00B62NV726 27,56 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit