Osakkeet

BlackRock Global Impact Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Frontier-markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet ja kehittyvät markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/ laiminlyönti. Sijoituksen arvonvaihteluiden ja sijoitetun pääoman menettämisen riski voi olla tavanomaista suurempi.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 1 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -4,4
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 18,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-25,57 - - - 14,31
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -10,48 - - - 18,86
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,11 10,23 -1,33 -6,19 -25,57 - - - 36,62
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -14,61 6,98 -1,92 -10,20 -10,48 - - - 49,65
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- - - 47,34 -32,42
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.06.2022

- - - 39,26 -15,75

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 17.08.2022 USD 263 854 228
Perustamispäivä 31.03.2020
Rahaston perustaminen 31.03.2020
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 MSCI All Country World Index
SFDR-luokitus Artikla 9
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,95%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
ISIN IE00BL5H0Z73
SEDOL BL5H0Z7

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.07.2022 54
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
P/E-luku alkaen 29.07.2022 23,68
P/B-luku alkaen 29.07.2022 3,29

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.07.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.07.2022 93,67
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.07.2022 7,54
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.07.2022 19,61
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.07.2022 Equity Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.07.2022 4 864
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.07.2022 45,54
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.07.2022 93,49
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.07.2022 31.03.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.07.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.07.2022 96,54%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.07.2022 3,22%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahaston dokumentaatiossa kuvatun sijoitusprosessin lisäksi rahastonhoitaja huomioi myös ESG-kriteerit sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia BlackRockin sisäisestä ESG-tutkimuksesta, ulkopuolisilta tiedon toimittajilta tai olemalla yhteydessä yhtiön johtoon. Rahastonhoitaja huomioi altistuksen merkittäville ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoriskeille ja käyttää BlackRockin sisäisiä merkintöjä liiketoimintaan osallistumisesta ja kiistakysymyksistä muiden työkalujen ohella sijoituskelpoisen alueen suodattamisessa. Rahastonhoitaja hyödyntää säännöllisiä tapaamisia yritysjohdon kanssa ja yritysvierailuja ESG-asioita koskevien huolenaiheiden käsittelemiseksi. Kaikki edellä mainitut asiat rekisteröidään riippumattomina ESG-kommentteina niille varattuun kohtaan sisäisissä osakeraporteissa sekä analyytikoiden yritystapaamisten muistiinpanoissa. ESG-keskustelu on tarpeellinen, olennainen ja pakollinen osa tiimin säännöllisiä arvopaperiesittelyjä, riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän arviointeja, salkun ominaisuuksien tarkasteluja, päivittäisiä tiimitapaamisia ja tietohallintojohtajien kanssa tehtäviä tarkastuksia.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.07.2022
Nimi Painotus (%)
BROOKFIELD RENEWABLE CORP 4,39
ROYALTY PHARMA PLC 4,15
EDP RENOVAVEIS SA 4,13
ORSTED A/S 3,82
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3,72
Nimi Painotus (%)
DANAHER CORPORATION 3,63
VEEVA SYSTEMS INC 3,58
STRIDE INC 3,54
ZOETIS INC 3,54
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,50
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D USD - 136,23 -0,71 -0,52 17.08.2022 189,79 119,64 IE00BL5H0Z73 -
Class I EUR - 131,44 -0,70 -0,53 17.08.2022 187,09 115,88 IE00BLJP7H80 -
Class Z GBP - 87,27 -0,09 -0,10 17.08.2022 105,59 75,16 IE00BL5B5098 -
Class I GBP - 141,33 -0,14 -0,10 17.08.2022 171,18 121,74 IE00BLJP7J05 -
Class D GBP - 140,79 -0,14 -0,10 17.08.2022 170,86 121,31 IE00BL5H1323 -
Class X Acc AUD - 83,91 0,76 0,91 17.08.2022 108,17 73,11 IE0003ASDU71 -
Class A EUR - 100,27 -0,35 -0,35 17.08.2022 120,33 85,37 IE00BMYPBC33 -
Class X Hedged NZD - 101,06 -0,51 -0,50 17.08.2022 102,06 88,67 IE000X2ZUN17 -
Class Z EUR - 148,30 -0,52 -0,35 17.08.2022 176,20 126,04 IE00BLGM4M63 -
Class X USD - 139,34 -0,72 -0,51 17.08.2022 192,28 122,18 IE00BL5H1109 -
Class Z USD - 137,32 -0,71 -0,51 17.08.2022 190,72 120,54 IE00BL5H1216 -
Class D EUR - 147,24 -0,52 -0,35 17.08.2022 175,45 125,20 IE00BL5H1091 -
Class A EUR - 144,70 -0,51 -0,35 17.08.2022 173,64 123,19 IE00BL5H0Y66 -
Class Z GBP - 141,32 -0,14 -0,10 17.08.2022 171,03 121,73 IE00BLGM4N70 -
Class I EUR - 148,22 -0,52 -0,35 17.08.2022 176,38 125,99 IE00BLJP7D43 -
Class X GBP - 91,38 -0,09 -0,10 17.08.2022 111,19 79,07 IE00BN4GXJ42 -
Class A USD - 134,30 -0,70 -0,52 17.08.2022 188,40 118,09 IE00BL5H0X59 -
Class I JPY - 10 156,00 28,85 0,28 17.08.2022 11 457,91 8 725,14 IE00BLCHKM78 -
Class X NZD - 104,63 0,59 0,57 17.08.2022 105,34 91,39 IE000Y8I4H54 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Eric Rice
Eric Rice
Sheetal Prasad
Sheetal Prasad

Dokumentit

Dokumentit