Korko-sijoitukset

BGF Asian High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.07.2020 USD 87,859
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 01.12.2017
Perustamispäivä 11.03.2020
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% LvI4 Cap 3% Constrained Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,29%
ISIN LU2125116173
Bloomberg-tunnus BGHA2HH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BL4P784
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.06.2020
Nimi Painotus (%)
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD RegS 8.05 01/13/2025 2,94
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD RegS 7.375 04/09/2024 2,63
FORTUNE STAR BVI LTD RegS 6.85 07/02/2024 1,78
YUZHOU PROPERTIES COMPANY LTD RegS 8.3 05/27/2025 1,75
RENEW POWER LTD RegS 5.875 03/05/2027 1,72
Nimi Painotus (%)
HONG SENG LTD RegS 9.875 08/27/2022 1,71
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD RegS 9.95 04/11/2022 1,65
VEDANTA RESOURCES PLC RegS 6.375 07/30/2022 1,61
NEW LION BRIDGE CO LTD MTN RegS 9.75 10/10/2020 1,54
SCENERY JOURNEY LTD RegS 13.75 11/06/2023 1,53
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged HKD Ei ole 103,42 0,11 0,11 103,81 83,01 - LU2125116173 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,33 0,01 0,09 11,38 9,13 - LU1564328810 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,19 0,01 0,10 10,23 8,24 - LU2125115951 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,20 0,01 0,10 10,24 8,25 - LU2125116090 - -
Class A8 Hedged SGD Kuukausittain 11,14 0,01 0,09 11,18 9,13 - LU2127175417 - -
Class X2 USD - 11,43 0,01 0,09 11,49 9,15 - LU1564328901 - -
Class D2 USD Ei ole 11,23 0,01 0,09 11,32 9,01 - LU1564328224 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 101,79 0,12 0,12 107,06 84,09 - LU1919856309 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 10,24 0,01 0,10 10,28 8,26 - LU2125116256 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,21 0,01 0,11 9,76 7,63 - LU1564328141 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,99 0,01 0,10 10,03 8,26 - LU1564328737 - -
Class A2 USD Ei ole 11,07 0,01 0,09 11,18 8,90 - LU1564328067 - -
Class A8 Hedged GBP Kuukausittain 9,96 0,01 0,10 10,00 8,24 - LU2125116330 - -
Class A8 Hedged EUR Kuukausittain 9,96 0,01 0,10 10,00 8,25 - LU2125116413 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Dokumentit

Dokumentit