Korko-sijoitukset

EHYA

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Tärkeitä tietoja: Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Luottoluokittelemattomat kiinteätuottoiset arvopaperit ovat herkempiä korkomuutoksille, ja niihin liittyy suurempi luottoriski kuin korkeamman luottoluokituksen kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESGkriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida rahaston ESGeettisyys ennen sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 3 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 0,6 2,3 -11,0
Vertailuarvo (%) 1,7 2,8 -10,8
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- - 0,57 2,32 -10,98
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

- - 1,74 2,76 -10,76
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,98 -2,88 - - -2,41
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-10,76 -2,29 - - -1,82
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,98 -0,39 4,75 3,75 -10,98 -8,40 - - -7,36
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-10,76 -0,40 4,74 3,88 -10,76 -6,70 - - -5,60
Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta valittaessa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 27.01.2023 EUR 1 751 477 492
Rahaston nettovarat alkaen 27.01.2023 EUR 1 893 901 027
Perustamispäivä 12.11.2019
Rahaston perustaminen 12.11.2019
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
SFDR-luokitus Artikla 8
Yleisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet alkaen 27.01.2023 367 863 433,00
Kulusuhde 0,25%
Tulojen käyttö Karttuva
Arvopaperilainauksen tuotto -
Kotipaikka Irlanti
Tuotteen rakenne Fyysinen
Tasapainotuksen tiheys Kuukausittain
Menetelmä Otanta
UCITS Kyllä
Liikkeeseenlaskija iShares II plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tilivuoden päättyminen 31 lokakuuta
Bloomberg-tunnus EHYA NA
ISIN IE00BJK55C48

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 27.01.2023 422
Vertailuarvon taso alkaen 27.01.2023 EUR 101,25
Vertailuarvon tunnus I35046EU
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 11,12%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 1,018
Painotettu keskim. YTM. alkaen 27.01.2023 6,48%
Painotettu keskim. kuponki alkaen 27.01.2023 3,41
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 27.01.2023 3,69
Tehokas duraatio alkaen 27.01.2023 3,24

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.11.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.11.2022 99,87
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.11.2022 7,89
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.11.2022 90,54
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.11.2022 Bond EUR High Yield
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.11.2022 74
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.11.2022 138,36
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.11.2022 98,89
MSCI Implied Temperature Rise (laskennallinen lämpötilan nousu) (0 - 3,0+ °C) alkaen 21.11.2022 > 2,5 - 3,0 °C
MSCI Implied Temperature Rise (laskennallinen lämpötilan nousu), prosentuaalinen osuus alkaen 21.11.2022 92,41

Mikä on Implied Temperature Rise (laskennallinen lämpötilan nousu, ITR) -mittari? Lue, mitä mittarilla tarkoitetaan, miten se lasketaan ja mitä olettamuksia ja rajoituksia tällä tulevaisuuteen suuntautuvalla, ilmastoon liittyvällä mittarilla on.

Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan historian suurimmista haasteista, ja sillä on merkittäviä vaikutuksia sijoittajille. Ilmastonmuutokseen vastaamiseksi monet maailman suurimmista maista ovat allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimuksen. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen huomattavasti alle 2 °C:n, mielellään 1,5 °C:een, esiteollisen tason yläpuolelle, mikä auttaa meitä välttämään ilmastonmuutoksen vakavimmat vaikutukset.


Mikä on ITR-mittari?

ITR-mittarin avulla osoitetaan yrityksen tai salkun yhdenmukaisuus Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteen kanssa. Tieteellisen konsensuksen mukaan päästöjen vähentäminen, kunnes ne saavuttavat nettonollan vuosikymmenen puolivälissä (2050 - 2070), on tapa saavuttaa tämä tavoite. Nettonollapäästötalous on taloutta, joka tasapainottaa päästöt ja poistumat.


Miten ITR-mittari lasketaan?

ITR-mittari lasketaan tarkastelemalla rahastosalkun yhtiöiden tämänhetkistä päästöintensiteettiä sekä näiden yhtiöiden mahdollista päästöjen vähentämistä ajan myötä. Jos päästöt globaalissa taloudessa seuraisivat samaa suuntausta kuin rahastosalkkuun kuuluvien yritysten päästöt, globaalit lämpötilat nousisivat lopulta tämän alueen sisällä.


Huomaa, että vain yksityiset liikkeeseenlaskijat ovat mukana laskennassa. Yhteenveto MSCI:n menetelmistä ja oletuksista ITR-mittareille löytyy täältä.


Koska ITR-mittari lasketaan osittain ottaen huomioon rahaston salkun potentiaali vähentää päästöjä ajan mittaan, se on tulevaisuuteen suuntautuva ja alttiina rajoituksille. Tämän seurauksena BlackRock julkaisee MSCI:n ITR-mittareita rahastoilleen lämpötila-alueittain. Alueet auttavat korostamaan laskelmien taustalla olevaa epävarmuutta ja mittausten vaihtelevuutta.

Implied Temperature Rise (laskennallinen lämpötilan nousu) -luokitus, kuva

Mitkä ovat ITR-mittarin keskeiset oletukset ja rajoitukset?

Tämä tulevaisuuteen katsova mittari perustuu malliin, joka riippuu useista oletuksista. Mallin datasyötteissä on myös rajoituksia. On tärkeää huomata, että ITR-mittarit voivat vaihdella huomattavasti eri tietojen tarjoajien välillä monista eri syistä, jotka johtuvat metodologisista valinnoista (esim. aikahorisonttierot, mukaan luettavien päästöjen laajuus ja salkun kokonaislaskelmat).

ITR-laskentaan ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä tapaa. Laskentaan ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä syötejoukkoa. Tällä hetkellä syötetietojen saatavuus vaihtelee omaisuuslajien ja markkinoiden mukaan. Kun data tulee yhä helpommin saataville ja tarkemmaksi ajan myötä, odotamme ITR-mittausmenetelmien kehittyvän ja voivan johtaa erilaisiin tuloksiin. Jos tietoja ei ole saatavilla ja/tai tiedot muuttuvat, arviointimenetelmät vaihtelevat, erityisesti yrityksen tuleviin päästöihin liittyen.


ITR-mittari arvioi rahaston linjan suhteessa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että nämä arviot saavutetaan. ITR-mittari ei ole reaaliaikainen arvio, ja se voi muuttua ajan mittaan, joten se vaihtelee helposti eikä välttämättä aina vastaa nykyistä arviota.


ITR-mittari ei kerro arviota rahaston tuotosta tai siihen liittyvistä riskeistä. Sijoittajien ei tule luottaa tähän mittariin sijoituspäätöstä tehdessään, vaan heidän tulee tutustua rahastoesitteeseen ja toimintaa sääteleviin asiakirjoihin. Tätä arviota ja siihen liittyviä tietoja ei ole tarkoitettu suositukseksi sijoittaa mihinkään rahastoon, eikä sen ole tarkoitus osoittaa rahaston ITR-mittareiden ja tulevan sijoitustuoton välistä korrelaatiota.

Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.11.2022 31.10.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 27.01.2023 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 27.01.2023 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 27.01.2023 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 27.01.2023 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 27.01.2023 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 27.01.2023 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 27.01.2023 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 27.01.2023 76,72%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 27.01.2023 23,28%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Bærekraftsrelatert rapportering

Bærekraftsrelatert rapportering

Tässä jaksossa annetaan kestävyyteen liittyviä tietoja rahastosta SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisesti.

A. Tiivistelmä

Tämä Rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti, ja se pyrkii edistämään seuraavia ympäristö- ja sosiaalisia piirteitä seuraamalla Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Indexin vertailuindeksin kehitystä: (1) sellaisten liikkeeseenlaskijoiden pois sulkeminen, joiden katsotaan osallistuvan tiettyihin toimiin, joilla katsotaan olevan kielteisiä ympäristö- ja/tai sosiaalisia vaikutuksia; (2) sellaisten liikkeeseenlaskijoiden pois sulkeminen, joiden katsotaan olevan osallisena erittäin vakavissa ESG-kiistoissa; (3) sellaisten liikkeeseenlaskijoiden jättäminen ulkopuolelle, joiden katsotaan olevan jäljessä alan toimijoita korkean riskin ja merkittävien ESG-riskien hallinnan epäonnistumisen vuoksi (ESG-luokituksen perusteella); ja (4) altistuminen kestäviksi sijoituksiksi katsotuille sijoituksille.

Vaikka kestävät sijoitukset eivät ole Rahaston tavoitteena, sillä on vähimmäisosuus kestävän kehityksen mukaisia sijoituksia. BlackRock määrittelee kestävät sijoitukset sijoituksiksi sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin tai arvopapereihin, jotka edistävät jotakin ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta eivätkä merkittävästi haittaa mitään näitä tavoitteita, ja joissa sijoituskohdeyritys noudattaa hyviä hallintotapoja. Kun sijoitetaan arvopaperisalkkuun, joka koostuu mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä Rahaston Benchmark Index -vertailuindeksin arvopapereista, osa Rahaston sijoituksista kelpuutetaan kestäviksi sijoituksiksi.

Rahaston kestäviksi sijoituksiksi kelpuutettavat sijoitukset voivat olla seuraavanlaisia: (1) korkopaperit, jotka on luokiteltu ”vihreiksi joukkovelkakirjoiksi”; 2) liikkeeseenlaskijat, jotka ovat mukana toiminnassa, jonka katsotaan edistävän myönteisiä sosiaalisia ja/tai ympäristövaikutuksia; tai 3) liikkeeseenlaskijat, jotka ovat sitoutuneet yhteen tai useampaan aktiiviseen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymään hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen.

Jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä kaikki kestäviksi luokitellut sijoitukset seulotaan tiettyjen ympäristö- ja sosiaalisten vähimmäisindikaattoreiden perusteella. Jos sijoituksen on todettu olevan yhteydessä toimintaan, jolla on erittäin kielteisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, sitä ei voida hyväksyä kestäväksi sijoitukseksi.

Rahaston sijoituspolitiikkana on sijoittaa sijoitussalkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä koostuu vertailuindeksin osa-arvopapereista täyttäen siten vertailuindeksinsä ESG-ominaisuudet (kuten on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa D, Sijoitusstrategia). Sijoittamalla vertailuindeksinsä ainesosiin rahaston sijoitusstrategia mahdollistaa sen, että se täyttää vertailuindeksinsä ESG-vaatimukset indeksin tarjoajan määrittelemällä tavalla. ​Rahasto ottaa huomioon tärkeimmät haitalliset vaikutukset kestävän kehityksen tekijöihin seuraamalla vertailuindeksiä, joka sisältää tietyt ESG-kriteerit indeksin osien valinnassa.

Osuuslaji pyrkii sijoittamaan arvopaperisalkkuun, joka koostuu mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä vertailuindeksin osa- arvopapereista. On odotettavissa, että vähintään 80% osuuuslajin varoista sijoitetaan joko Benchmark Indexin arvopapereihin tai arvopapereihin, jotka täyttävät Benchmark Indexin ESG- valintakriteerit. Osuuslaji ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan yli 0% varoistaan ​​kestäviin sijoituksiin, joiden ympäristötavoite on EU: n taksonomian mukainen.

Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksin arvonkehitystä, jonka osatekijöiden valintaan sisältyy rahaston menetelmän mukaan tiettyjä ESG-kriteerejä. BlackRock valvoo, että Rahasto noudattaa niitä sosiaalisia ja ympäristöominaisuuksia, joita rahastossa pyritään edistämään. Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksin arvonkehitystä. Rahaston sosiaaliset ja/tai ympäristöominaisuudet on upotettu vertailuindeksimenetelmään, ja Rahastoa seurataan tavalla, jolla pyritään tunnistamaan poikkeukset Rahaston kestävien sitoumusten täyttämisestä jokaisen tasapainotuksen yhteydessä.

BlackRockin salkunhoitajilla on käytettävissään tutkimuksia, tietoja, työkaluja ja analyysejä, joiden avulla he voivat sisällyttää ESG-tietoa sijoitusprosessiinsa. ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tiedon- ja indeksintarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. BlackRockin sisäisissä prosesseissa keskitytään tuottamaan korkealaatuista, standardoitua ja johdonmukaista tietoa, jota sijoitusalan ammattilaiset voivat käyttää sekä avoimuus- että raportointitarkoituksiin. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta ja käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyystarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa.

BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestävään sijoitusstrategiaan (sekä sosiaalisiin ja ympäristöominaisuuksiin tai kestävään sijoitustavoitteeseen). Prosessimme sisältää sekä laadullisen että kvantitatiivisen analyysin datatuotteiden sopivuuden arvioimiseksi sääntelystandardien mukaisesti.

Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyy tietoympäristön mukana. Alan toimijoiden ja muun muassa indeksintarjoajien haasteena on löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. Joissakin tilanteissa tietoja ei ole saatavilla, ne ovat epätäydellisiä tai epätarkkoja. Kohtuullisista ponnisteluista huolimatta tietoja ei välttämättä ole aina saatavilla, jolloin indeksintarjoaja tekee arvion sijoitusta tai toimialaa koskevan tietämyksensä perusteella. Joissakin tapauksissa tiedot saattavat heijastaa toimia, joihin liikkeeseenlaskijat ovat saattaneet ryhtyä vasta jälkikäteen, eivätkä ne heijasta kaikkia mahdollisia merkittäviä haittoja.

Salkunhoitaja suorittaa due diligence- tarkastuksen indeksintarjoajiin ja informoi heitä jatkuvasti indeksimenetelmien suhteen, mukaan lukien niiden arvioimisen SFDR: n asettaman hyvän hallintotavan kriteereistä, joihin kuuluvat hyvät hallintorakenteet, työntekijäsuhteet, henkilöstön palkitseminen ja verotus sijoituskohteiden yritysten tasolla.

Sijoitustenhoitaja ei tee suoraa yhteistyötä vertailuindeksiin kuuluvien yhtiöiden/liikkeeseenlaskijoiden kanssa osana Rahaston sijoitusstrategiaa. Sijoitustenhoitaja tekee suoraa yhteistyötä indeksin- ja tietojentarjoajien kanssa varmistaakseen ESG-mittareiden paremman analytiikan ja vakauden. Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla. Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöjä tunnistetuissa ESG-ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG-ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista.

Viiteindeksi on osoitettu vertailuarvoksi sen määrittelemiseksi, onko Rahasto niiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mukainen, joita se edistää.

B. Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä Rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Vaikka kestävät sijoitukset eivät ole Rahaston tavoitteena, sillä on vähimmäisosuus kestävän kehityksen mukaisia sijoituksia. Kun sijoitetaan arvopaperisalkkuun, joka koostuu mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä Rahaston Benchmark Index -vertailuindeksin kiinteätuottoisista arvopapereista, osa Rahaston sijoituksista kelpuutetaan kestäviksi sijoituksiksi.

Rahaston kestäviksi sijoituksiksi kelpuutettavat sijoitukset voivat olla seuraavanlaisia: (1) korkopaperit, jotka on luokiteltu ”vihreiksi joukkovelkakirjoiksi”; 2) liikkeeseenlaskijat, jotka ovat mukana toiminnassa, jonka katsotaan edistävän myönteisiä sosiaalisia ja/tai ympäristövaikutuksia; tai 3) liikkeeseenlaskijat, jotka ovat sitoutuneet yhteen tai useampaan aktiiviseen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymään hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen.

Jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä kaikki kestäviksi luokitellut sijoitukset arvioidaan tiettyjen ympäristö- ja sosiaalisten vähimmäisindikaattoreiden perusteella.

Osana arviointia liikkeeseenlaskijoita arvioidaan niiden osallistumisen perusteella toimintaan, jolla katsotaan olevan erittäin kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Jos liikkeeseenlaskijan on todettu osallistuvan toimintaan, jolla on erittäin kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, sitä ei voida hyväksyä kestäväksi sijoitukseksi.

Vihreiksi joukkovelkakirjalainoiksi luokiteltujen joukkovelkakirjalainojen osalta arviointi suoritetaan liikkeeseenlaskun tasolla, joka perustuu joukkovelkakirjalainoista saatavien tuottojen käyttöön, jota on käytettävä muodollisesti ja yksinomaan ilmaston tai muiden ympäristön kestävyyden edistämiseen. Lisäksi vihreiden joukkolainojen valintaan on sisällytetty tiettyjä vähimmäissuojatoimia ja tukikelpoisuuden poissulkemisia, jotta vältetään altistuminen joukkovelkakirjoille, jotka liittyvät toimiin, joilla katsotaan olevan erittäin kielteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia.

Kestävyystekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten pakolliset indikaattorit (SFDR:n mukaisissa Regulatory Technical Standards (RTS)) otetaan huomioon jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä arvioitaessa rahaston kestäviä sijoituksia.

Tämän arvioinnin jälkeen seuraavat sijoitukset liikkeeseenlaskijoihin eivät ole kestäviä sijoituksia: (1) liikkeeseenlaskijat, joiden uskotaan saavan vähintään 1 prosentin tuloistaan ​​termaalisesta hiilestä, joka on merkittävästi hiili- intensiivistä ja joka aiheuttaa merkittävän kasvihuonekaasupäästöjen (ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät indikaattorit) (2) liikkeeseenlaskijat, joiden on katsottu olla mukana vakavissa ESG:hen liittyvissä kiistoissa (ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöihin, biologiseen monimuotoisuuteen, veteen, jätteisiin sekä sosiaalisiin ja työntekijöihin liittyvät indikaattorit) ja (3) liikkeeseenlaskijat, joiden katsotaan olevan jälkeen jääneitä alan toimijoita korkean altistumisen vuoksi ja epäonnistumisessa hallita merkittäviä ESG-riskejä (ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöihin, biologiseen monimuotoisuuteen, veteen, jätteisiin, tasoittamattomaan sukupuolten palkkaeroon ja hallituksen sukupuolten monimuotoisuuteen liittyvät indikaattorit).

Vihreiden joukkolainojen osalta kestävyystekijöihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten indikaattorit otetaan huomioon jokaisessa indeksin tasapainottamisessa ja niitä arvioidaan liikkeeseenlaskun tasolla joukkovelkakirjalainojen tuottojen käytön arvioinnin perusteella, jota tulee muodollisesti ja yksinomaan soveltaa edistämään ilmaston tai muun ympäristön kestävyyden kannalta. Lisäksi vihreiden joukkovelkakirjalainojen valinnassa sovelletaan vähimmäistakuita ja tukikelpoisuuden poissulkemisia sen varmistamiseksi, että niistä saatavia tuottoja ei käytetä toimiin, joilla on erittäin kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Tämä sisältää vähimmäistakeet ja kelpoisuuden poissulkemisen joukkovelkakirjoille, joissa käytetään tuottoja, jotka liittyvät kivihiilen louhintaan ja sähköntuotantoon, merkittävää biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja kiistanalaisia ​​aseita.

Jokaisella indeksin tasapainottamisella Benchmark Index ei myöskään sisällä: (1) yritykset, joilla on "punainen" MSCI ESG- kiistalippu, joka sisältää yrityksiä, joiden on todettu rikkovan kansainvälisiä ja/tai kansallisia standardeja (ottaen huomioon indikaattorit, jotka koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact- periaatteiden ja OECD: n monikansallisia yrityksiä koskevien ohjeiden rikkomista), ja (2) yritykset, joilla on todettu olevan minkäänlaisia ​​siteitä kiistanalaisiin aseisiin (ottaen huomioon indikaattorit, jotka koskevat yhteyksiä kiistanalaisiin aseisiin).

Rahaston vertailuindeksi sulkee pois liikkeeseenlaskijat, joilla on "punainen" ESG-kiistalippu, mikä sulkee pois liikkeeseenlaskijat, jotka indeksin tarjoaja on todennut rikkovan YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia suuntaviivoja ja OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita. Vertailuindeksi soveltaa yllä olevia poissulkevia ehtoja jokaisessa indeksin tasapainottamisessa.

C. Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti, ja se pyrkii edistämään seuraavia ympäristö- ja sosiaalisia piirteitä seuraamalla Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Indexin vertailuindeksin kehitystä:
1. sellaisten liikkeeseenlaskijoiden sulkeminen ulkopuolelle, joiden katsotaan osallistuvan tiettyihin toimiin, joilla katsotaan olevan kielteisiä ympäristö- ja/tai sosiaalisia vaikutuksia;
2. sellaisten liikkeeseenlaskijoiden poissulkeminen, joiden katsotaan olevan osallisena erittäin vakavissa ESG- kiistoissa;
3. Liikkeeseenlaskijat, joiden katsotaan olevan jäljessä alan toimijoita korkean riskin ja merkittävien ESG-riskien hallinnan epäonnistumisen vuoksi (ESG-luokituksen perusteella); ja
4. altistuminen kestäviksi sijoituksiksi katsotuille sijoituksille.

Nämä ympäristölliset ja sosiaaliset ominaisuudet otetaan huomioon valitsemalla rahaston vertailuindeksin osatekijät jokaisessa indeksin tasapainotuksessa (kuten alla on kuvattu). Vertailuindeksi sulkee pois liikkeeseenlaskijat sen perusteella, että he osallistuvat tiettyihin toimiin, joilla katsotaan olevan kielteisiä ympäristö- tai sosiaalisia vaikutuksia. Liikkeeseenlaskijat jätetään vertailuindeksin ulkopuolelle sen perusteella, että he osallistuvat seuraaviin liiketoimintalinjoihin/toimintoihin (tai niihin liittyviin toimiin):
• alkoholi
• tupakka
• uhkapelaaminen
• aikuisviihde
• geneettisesti muokatut organismit
• ydinenergia
• ydinaseet
• siviilien tuliaseet
• kiistanalaiset aseet
• terminen hiili
• epätavanomainen öljy ja kaasu
• termisen hiilen tuotanto
• fossiilisten polttoaineiden varannot
• asejärjestelmät/komponentit/tukijärjestelmät/palvelut
• öljyhiekat

Indeksin tarjoaja määrittelee, mikä on "osallistuminen" kuhunkin rajoitettuun toimintaan. Tämä voi perustua tuloista saatuun prosenttiosuuteen, määriteltyyn kokonaistulorajaan tai mihin tahansa yhteyteen rajoitettuun toimintaan saadun tulon määrästä riippumatta.

Vertailuindeksiin sisällyttämiseksi arvopapereilla on oltava MSCI ESG -luokitus ja luokituksen on oltava BB tai korkeampi. MSCI ESG -luokitus on suunniteltu mittaamaan liikkeeseenlaskijan kestävyyttä pitkän aikavälin merkittäville ESG-riskeille ja sitä, kuinka hyvin se hallitsee ESG- riskejä ja -mahdollisuuksia verrattuna toimialaan. Indeksin tarjoaja voi ottaa huomioon seuraavat ympäristöteemat määrittäessään liikkeeseenlaskijan ESG- pisteitä osana ESG- luokitusmenetelmää: ilmastonmuutoksen hillitseminen kasvihuonekaasupäästöjen, jätteiden ja muiden päästöjen, maankäytön ja biodiversiteetin perusteella. Indeksin tarjoaja voi myös ottaa huomioon seuraavat sosiaaliset teemat määrittäessään liikkeeseenlaskijan ESG- pisteitä osana ESG- luokitusmenetelmää: pääsy peruspalveluihin, yhteisösuhteet, tietosuoja ja turvallisuus, inhimillinen pääoma, terveys ja turvallisuus sekä tuotehallinta. MSCI ESG :n luokitusmenetelmässä tunnustetaan, että tietyt ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset ovat olennaisempia sen toiminnan perusteella, johon liikkeeseenlaskija osallistuu, painottamalla asioita eri tavalla pisteytysmenetelmässä. Liikkeeseenlaskijat, joilla on korkeammat MSCI ESG- pisteet, on indeksin tarjoaja määritellyt liikkeeseenlaskijoiksi, joilla saattaa olla paremmat mahdollisuudet hallita tulevia ESG: hen liittyviä haasteita ja riskejä toimialaansa verrattuna.

Vertailuindeksi ei myöskään sisällä liikkeeseenlaskijoita, joilla on "punainen" MSCI ESG -kiistalippu (MSCI-kiistapistemäärän perusteella). MSCI- kiistapistemäärä mittaa liikkeeseenlaskijan osallistumista (tai väitettyä osallisuutta) vakaviin kiistoihin perustuen arvioon liikkeeseenlaskijan toiminnoista ja/tai tuotteista, joilla katsotaan olevan negatiivinen ESG-vaikutus. MSCI- kiistapistemäärä voi ottaa huomioon osallistumisen haitallisiin vaikutuksiin liittyviin ympäristöasioihin, kuten biologiseen monimuotoisuuteen ja maankäyttöön, energiaan ja ilmastonmuutokseen, vesistressiin, myrkyllisiin päästöihin ja jätekysymyksiin. MSCI-kiistapistemäärä voi myös ottaa huomioon osallistumisen haitallisiin vaikutuksiin liittyviin toimiin, jotka liittyvät sosiaalisiin kysymyksiin, kuten ihmisoikeuksiin, työnjohtosuhteisiin, syrjintään ja työvoiman monimuotoisuuteen.

Lisätietoja vertailuindeksin menetelmän yksityiskohdista löytyy kohdasta "Osasta L - Nimetty viitearvo".

D. Sijoitusstrategia

Rahaston sijoituspolitiikkana on sijoittaa kiinteätuottoisiin arvopapereihin, jotka mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä koostuvat vertailuindeksin osa-arvopapereista, täyttäen vertailuindeksinsä ESG-ominaisuudet. Vertailuindeksin indeksimenetelmä on kuvattu edellä, katso ”Osio C - Rahaston ympäristö- tai sosiaaliset ominaisuudet.”

Sijoittamalla vertailuindeksinsä ainesosiin rahaston sijoitusstrategia mahdollistaa sen, että se täyttää vertailuindeksinsä ESG-vaatimukset indeksin tarjoajan määrittelemällä tavalla. Jos sijoitukset eivät enää täytä vaatimuksia, rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten säilyttämistä vain siihen asti, kunnes kyseiset arvopaperit lakkaavat muodostamasta osaa vertailuindeksistä ja on mahdollista ja käytännöllistä (salkunhoitajan näkemyksen mukaan) likvidoida positio.

Rahasto voi käyttää optimointitekniikoita saavuttaakseen vertailuindeksiä vastaavan tuoton, mikä tarkoittaa, että sen on sallittua sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä, jos tällaiset arvopaperit tuottavat samanlaisen tuoton (saman riskiprofiilin) ​​kuin tietyt arvopaperit, jotka muodostavat vertailuindeksin. Jos rahasto näin tekee, sen sijoitusstrategiana on sijoittaa vain vertailuindeksiin kuuluviin liikkeeseenlaskijoihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka täyttävät vertailuindeksin ESG- vaatimukset ostohetkellä. Jos tällaiset arvopaperit eivät enää täytä vertailuindeksin ESG-vaatimuksia, rahasto voi pitää tällaisia ​​arvopapereita vain salkun seuraavaan tasapainottamiseen saakka ja silloin, kun on käytännössä mahdollista (salkunhoitajan näkemyksen mukaan) likvidoida positio.

Strategiaa toteutetaan rahaston jokaisessa salkun tasapainottamisessa, joka seuraa sen vertailuindeksin indeksitasapainotusta.

Sijoitusstrategian sitovia elementtejä ovat, että rahasto sijoittaa korkotuottoisten arvopapereiden salkkuun, joka koostuu mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä vertailuindeksin osa-arvopapereista, täyttäen siten vertailuindeksinsä ESG-ominaisuudet.

Koska rahasto pystyy käyttämään optimointitekniikoita ja sijoittamaan arvopapereihin, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä, sen sijoitusstrategiana on sijoittaa vain vertailuindeksin liikkeeseenlaskijoihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka täyttävät vertailuindeksin ESG-vaatimukset ostohetkellä.

Jos sijoitukset eivät enää täytä vertailuindeksin ESG-vaatimuksia, rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten säilyttämistä vain siihen asti, kunnes kyseiset arvopaperit lakkaavat olemasta osa vertailuindeksiä ja/tai se on mahdollista ja käytännössä mahdollista. (sijoituspäällikön näkemyksen mukaan) likvidoida asema.

Kestävän kehityksen tekijöihin kohdistuvien pääasiallisten haitallisten vaikutusten (PAI) huomioon ottaminen

Osuuslaji ottaa huomioon tärkeimmät haitalliset vaikutukset kestävän kehityksen tekijöihin seuraamalla Benchmark Indexiä, joka sisältää tietyt ESG- kriteerit indeksin osien valinnassa. Salkunhaltija on määrittänyt, että alla luetellut pääasialliset haittavaikutukset (PAI) katsotaan osaksi vertailuindeksin valintakriteereitä jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä.

Rahaston vuosikertomus sisältää tiedot tärkeimmistä haitallisista vaikutuksista kestävän kehityksen tekijöihin, jotka on kuvattu alla:
• sellaisiin yrityksiin, jotka toimivat fossiilisten polttoaineiden sektorilla tehtyjen sijoitusten osuus
• Osuus sijoituksista sellaisiin kohdeyrityksiin, joiden toimipaikat/toiminnot sijaitsevat biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla, tai niiden läheisyydessä ja joiden kohdeyritysten toiminta vaikuttaa negatiivisesti kyseisiin alueisiin.
• Sijoitusyritysten tuottamia päästöjä veteen tonneissa investoitua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona.
• Sijoituskohdeyritysten tuottamaa vaarallista jätettä tonneissa investoitua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona.
• sellaisiin yrityksiin, jotka ovat rikkoneet YK:n ohjaavia periaatteita tai OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille, tehtyjen sijoitusten osuus
• Osuus sijoituksista kohdeyrityksiin, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin.

Hyvä hallintopolitiikka

Hyvän hallintotavan tarkastukset on sisällytetty vertailuindeksin menetelmiin. Jokaisen indeksin uudelleentasapainotuksen yhteydessä indeksintarjoaja sulkee yritykset pois vertailuindeksistä ESG-kiistapistemäärän perusteella (joka mittaa liikkeeseenlaskijan osallistumista ESG:hen liittyviin kiistoihin), joka sisältää sellaisten yritysten poissulkemisen, jotka on luokiteltu rikkovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteita, katso ”Osio C - Rahaston liittyvät ympäristö- tai sosiaaliset ominaisuudet.”

E. Sijoitusten osuus

Osuuslaji pyrkii sijoittamaan arvopaperisalkkuun, joka koostuu mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä vertailuindeksin osa- arvopapereista.

On odotettavissa, että vähintään 80% osuuuslajin varoista sijoitetaan joko Benchmark Indexin arvopapereihin tai arvopapereihin, jotka täyttävät Benchmark Indexin ESG- valintakriteerit. Näin ollen rahaston salkku tasapainotetaan jokaisen indeksin uudelleentasapainotuksen yhteydessä sen vertailuindeksin mukaisesti siten, että vähintään 80% rahaston varoista on linjassa vertailuindeksin ESG-ominaisuuksien kanssa (tämä sisältää 20 % vertailuindeksin arvosta). Rahaston varat, jotka luokitellaan kestäviksi sijoituksiksi) (määritettynä kyseisellä tasapainolla).

Jos sijoitukset eivät enää täytä vertailuindeksin ESG- vaatimuksia, rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten säilyttämistä, kunnes kyseiset arvopaperit lakkaavat olemasta osa vertailuindeksiä (tai muutoin lakkaavat täyttämästä ESG-valintaa). Vertailuindeksin kriteerit) ja on mahdollista ja käytännöllistä (sijoituksenhoitajan näkemyksen mukaan) likvidoida positio.

Arvio rahaston kestävistä sijoituksista määräytyy jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä tai sen ympärillä, jolloin rahaston salkku tasapainotetaan uudelleen sen vertailuindeksin mukaisesti. Jos jokin sijoitus lakkaa olemasta kestävä sijoitus indeksien tasapainotusten välillä, rahaston omistus kestävistä sijoituksista voi epäonnistua kestävien sijoitusten vähimmäisosuuden alapuolella.

Rahasto voi sijoittaa enintään 20% varoistaan ​​muihin sijoituksiin.

Rahasto voi käyttää johdannaisia ​​sijoitustarkoituksiin ja tehokkaan salkunhoidon tarkoituksiin rahaston edistämien ympäristö- tai sosiaalisten ominaisuuksien yhteydessä. Jos rahasto käyttää johdannaisia ​​ympäristöllisten tai sosiaalisten ominaisuuksien edistämiseen, kaikki edellä mainitut ESG- luokitukset tai -analyysit koskevat kohde- etuutta.

Osuuslaji ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan yli 0% varoistaan ​​kestäviin sijoituksiin, joiden ympäristötavoite on EU: n taksonomian mukainen.

Tämä rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan ​​taksonomia-asetuksen mukaisiin siirtymä- ja mahdollistaviin toimintoihin.

Vähintään 20% rahaston varoista sijoitetaan kestäviin sijoituksiin. Nämä kestävät investoinnit ovat sekoitus kestäviä investointeja, joilla on joko ympäristötavoite, joka ei ole sitoutunut EU:n taksonomian mukaiseksi, tai sosiaalinen tavoite tai näiden kahden yhdistelmä. Kestävien sijoitusten yhdistelmä ympäristöön tai sosiaaliseen tavoitteeseen voi muuttua ajan myötä vertailuindeksiin kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden toiminnasta riippuen. Arvio rahaston kestävistä sijoituksista määräytyy jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä tai sen ympärillä, jolloin rahaston salkku tasapainotetaan sen vertailuindeksin mukaisesti.

Muut omistukset voivat sisältää käteistä, rahamarkkinarahastoja ja johdannaisia. Tällaisia ​​sijoituksia saa käyttää vain tehokkaan salkunhoidon tarkoituksiin, lukuun ottamatta valuuttasuojaukseen käytettäviä johdannaisia ​​minkä tahansa valuuttasuojatun osakelajin osalta.

Kaikki indeksin tarjoajan soveltamat ESG- luokitukset tai -analyysit koskevat vain rahaston käyttämiä yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin liittyviä johdannaisia. Rahoitusindekseihin, korkoihin tai valuuttainstrumentteihin perustuvia johdannaisia ​​ei oteta huomioon ympäristön tai sosiaalisten vähimmäissuojatoimien vastaisesti.

F. Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Tuotteen eheyden jatkuva valvonta

BlackRock valvoo, että Rahasto noudattaa niitä sosiaalisia ja ympäristöominaisuuksia, joita rahastossa pyritään edistämään. Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksin arvonkehitystä. Rahaston sosiaaliset ja/tai ympäristöominaisuudet on upotettu vertailuindeksimenetelmään, ja Rahastoa seurataan tavalla, jolla pyritään tunnistamaan poikkeukset Rahaston kestävien sitoumusten täyttämisestä jokaisen tasapainotuksen yhteydessä.

BlackRock seuraa Rahasto- ja indeksitason tietoja seuratakseen, miten Rahasto noudattaa näitä ominaisuuksia kunkin tasapainotuksen yhteydessä.

BlackRock tarkkailee myös Rahaston seurantavirhettä ja ilmoittaa siitä sijoittajille osana vuosi- ja puolivuotiskertomusta ja tilinpäätöstä. Esitteessä julkaistaan myös odotettavissa olevaa seurantavirhettä koskevat tiedot.

G. Menetelmät

Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksin arvonkehitystä, jonka osatekijöiden valintaan sisältyy rahaston menetelmän mukaan tiettyjä ESG-kriteerejä (esitetty edellä osiossa C ja yksityiskohtaisesti osiossa L).

Menetelmät

Lisäksi seuraavia menetelmiä käytetään arvioimaan, missä määrin Rahaston edistämiä sosiaalisia tai ympäristöominaisuuksia noudatetaan:

Vertailuindeksi käyttää MSCI:n ESG-kiistadataa. Lisätietoja on osoitteessa https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

Vertailuindeksi käyttää MSCI:n ESG -luokitusmenetelmää. Lisätietoja on osoitteessa https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings

Vertailuindeksi käyttää MSCI:n Business involvement- ja UNGC-seuloja. Lisätietoja on osoitteessa https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI_ESG_BIS_Research_Productsheet_April+2015.pdf/babff66f-d1d6-4308-b63d-57fb7c5ccfa9

Vertailuindeksi käyttää lisäseuloja. Katso lisätietoja hakemistomenetelmästä.

Kestävät sijoitusmenetelmät

Kestävät sijoitukset tunnistetaan neliosaisen arvioinnin perusteella:
(i) Taloudellisen toiminnan vaikutus sosiaalisiin ja/tai ympäristötavoitteisiin;
(ii) Ei merkittävää haittaa;
(iii) Vähimmäistakeiden täyttyminen; ja
(iv) Hyvä hallinto (tarvittaessa)

Sijoituksen on vastattava tämän testin neljän osatekijän vaatimuksia, jotta sitä voidaan pitää Kestävänä Sijoituksena. Kestäviin Sijoituksiin sovelletaan vankkaa valvontaprosessia, jolla varmistetaan, että sääntelyyn perustuvat normit täyttyvät.

(i) Taloudellisen toiminnan vaikutus sosiaalisiin ja/tai ympäristötavoitteisiin

Sosiaaliset ja ympäristötavoitteet
BlackRock tunnistaa Kestävät Sijoitukset, jotka edistävät erilaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, joihin voi kuulua, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaihtoehtoinen ja uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai hillintä, uudelleenkäyttö ja kierrätys, terveys, ravitsemus, sanitaatio ja koulutus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä muut kestävyyteen liittyvät kehykset (yhdessä ”Ympäristö- ja Yhteiskunnalliset tavoitteet”).

Taloudellisen toiminnan arviointi
Sijoitus on Kestävä Sijoitus (edellyttäen, että se vastaa kolmea muuta osatekijää):

Liiketoiminta
• Jos vähintään 20 prosenttia tuotteista ja/tai palveluista saatavista tuloista kartoitetaan järjestelmällisesti siten, että ne edistävät sosiaalisia ja/tai ympäristötavoitteita käyttämällä kolmannen osapuolen toimittajan tietoja.

Liiketoimintakäytännöt
• Jos liikkeeseenlaskija on asettanut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen tiedeperusteisia (Science Based Targets initiatives l. SBTi) tavoitteita koskevien aloitteiden mukaisesti sellaisina kuin ne on vahvistettu kolmannen osapuolen myyjän tiedoilla. SBTi pyrkii tarjoamaan yrityksille ja rahoituslaitoksille selkeästi määritellyn väylän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja auttamaan ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten ehkäisemisessä.

Kiinteätuottoiset arvopaperit
• Mikäli rahasto sijoittaa joukkovelkakirjaan, josta saadaan rahoitusta, tällainen joukkovelkakirja on Kestävä Sijoitus, jos rahoituksen käyttö edistää merkittävästi sosiaalista ja/tai ympäristötavoitetta perustavanlaatuisen arvioinnin perusteella.

Rahaston Kestävillä Sijoituksilla voi olla jokin tai kaikki edellä mainituista sosiaalisista ja/tai ympäristötavoitteista rahaston sijoitusstrategian mukaan. Määrittäessään, mitkä kohde-etuudet ovat Kestäviä Sijoituksia, BlackRock voi ottaa huomioon indeksintarjoajan arvion kestävistä sijoituksista tai muut rahaston vertailuindeksimenetelmään sisältyvät poissulkemiskriteerit.

(ii) Ei merkittävää haittaa

Jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä kaikki kestäviksi luokitellut sijoitukset arvioidaan tiettyjen ympäristö- ja sosiaalisten vähimmäisindikaattoreiden perusteella. Osana arviointia arvioidaan yritysten osallistumista toimintaan, jolla on erittäin kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Jos yrityksen on todettu osallistuvan toimintaan, jolla on erittäin kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, se ei ole tukikelpoinen kestävänä investointina.

Mikäli rahasto sijoittaa joukkovelkakirjoihin, joista saadaan rahoitusta, kuten vihreisiin joukkovelkakirjoihin, arviointi suoritetaan liikkeeseenlaskun tasolla, joka perustuu joukkovelkakirjalainoista saatavien tuottojen käyttöön, jota on käytettävä muodollisesti ja yksinomaan ilmaston tai muiden ympäristön tai sosiaalisen kestävyyden edistämiseen. Lisäksi vihreiden joukkolainojen valintaan on sisällytetty tiettyjä vähimmäissuojatoimia ja tukikelpoisuuden poissulkemisia, jotta vältetään altistuminen joukkovelkakirjoille, jotka liittyvät toimiin, joilla katsotaan olevan erittäin kielteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia.

Kestävyystekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten pakolliset indikaattorit (SFDR:n mukaisissa Regulatory Technical Standards (RTS)) otetaan huomioon jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä arvioitaessa rahaston kestäviä sijoituksia.

Tämän arvioinnin jälkeen seuraavia sijoituksia ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi: (1) yritykset, joiden katsotaan saavan vähintään 1% tuloistaan lämpöhiilestä, joka on huomattavan hiilipitoinen ja merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja (ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät indikaattorit) (2) yritykset, joiden on katsottu olevan osallisina vakavissa ESG:hen liittyvissä kiistoissa (ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät indikaattorit, biologiseen monimuotoisuuteen, veteen, jätteisiin sekä sosiaalisiin ja työntekijäasioihin liittyvät indikaattorit), ja (3) yritykset, joiden katsotaan jäävän jälkeen toimialan vertaisyrityksistä, koska ne ovat alttiita suurille ESG-riskeille ja koska ne eivät pysty hallitsemaan merkittäviä ESG-riskejä (ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöihin, biologiseen monimuotoisuuteen, veteen ja jätteisiin liittyvät indikaattorit, oikaisemattomat sukupuolten väliset palkkaerot ja sukupuolten välinen monimuotoisuus hallintoneuvostossa).

Lisäksi yrityksiä, jotka on luokiteltu rikkoviksi tai ovat vaarassa rikkoa yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja ja standardeja, jotka on kirjattu Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compactin (UNGC) periaatteisiin ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ohjeisiin, monikansallisten yritysten, YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien suuntaviivoihin (UNGP) ja niiden taustalla oleviin sopimuksiin, ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi. Yrityksiä, joilla on todettu olevan yhteyksiä kiistanalaisiin aseisiin (ottaen huomioon kiistanalaisiin aseisiin liittyviä yhteyksiä koskevat indikaattorit), ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi.

(iii) Vähimmäistakeiden täyttyminen

Lisäksi yrityksiä, jotka on luokiteltu rikkoviksi tai ovat vaarassa rikkoa yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja ja standardeja, jotka on kirjattu Yhdistyneiden Kansakuntien UNGC-periaatteisiin ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeisiin, YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien suuntaviivoihin (UNGP) ja niiden taustalla oleviin sopimuksiin, ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi.

Hyvä hallinto

Hyvän hallintotavan tarkastukset on sisällytetty vertailuindeksin menetelmiin. Jokaisen indeksin uudelleentasapainotuksen yhteydessä indeksin tarjoaja sulkee yritykset pois vertailuindeksistä ESG-kiistapistemäärän perusteella (joka mittaa liikkeeseenlaskijan osallistumista ESG:hen liittyviin kiistoihin) ja sulkee pois yritykset, jotka on luokiteltu rikkovan Yhdistyneiden Kansakuntien UNGC-periaatteita.

H. Tietolähteet ja tietojen käsittely

Datalähteet

BlackRockin salkunhoitajilla on käytettävissään tutkimuksia, tietoja, työkaluja ja analyysejä, joiden avulla he voivat sisällyttää ESG-tietoa sijoitusprosessiinsa. Aladdin on käyttöjärjestelmä, joka yhdistää salkkujen reaaliaikaiseen salkunhoitoon tarvittavat tiedot, ihmiset ja teknologian sekä BlackRockin ESG-analyysi- ja raportointitoimintojen moottori. BlackRockin salkunhoitajat käyttävät Aladdinia sijoituspäätösten tekemiseen, salkkujen seurantaan ja sellaiseen indeksitiedon hankintaan, joka auttaa sijoitusprosessia Rahaston ESG-ominaisuuksien saavuttamisessa.

ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tiedon- ja indeksintarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. Nämä tietokokonaisuudet voivat sisältää yleistavoitetta koskevia ESG-pisteitä, hiilidioksidipäästötietoja, liiketoimintaan osallistumisen mittareita tai kiistoja, ja ne on sisällytetty salkunhoitajien käytettävissä oleviin ja BlackRockin sijoitusstrategioissa käytettäviin Aladdin-työkaluihin. Tällaiset työkalut tukevat koko sijoitusprosessia aina tutkimuksesta salkun rakentamiseen ja mallintamiseen sekä raportointiin saakka.

Toimenpiteet tietojen laadun varmistamiseksi

BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestävään sijoitusstrategiaan (sekä sosiaalisiin ja ympäristöominaisuuksiin tai kestävään sijoitustavoitteeseen). Prosessimme sisältää sekä laadullisen että kvantitatiivisen analyysin datatuotteiden sopivuuden arvioimiseksi sääntelystandardien mukaisesti.

Arvioimme ESG-palveluntarjoajia ja -tietoja viidellä alla esitetyllä ydinalueella:
1. Tiedonkeruu: Tähän sisältyy muun muassa tietojen toimittajien taustalla olevien tietolähteiden, tietojen keräämiseen käytetyn tekniikan, väärän tiedon tunnistamisprosessin sekä ihmisen ja koneen oppimiseen perustuvien tiedonkeruulähestymistapojen arviointi. Otamme huomioon myös suunnitellut parannukset.
2.Tietojen kattavuus: Arvioimme muun muassa sitä, missä määrin tietopaketti kattaa koko sijoituskelpoisen liikkeeseenlaskija- ja omaisuusluokkavalikoimamme. Tähän sisältyy emoyhtiöiden ja niiden tytäryhtiöiden käsittelyn tarkastelu sekä arvioitujen tai raportoitujen tietojen käyttö.
3. Menetelmä: Arvioinnissamme tarkastellaan muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttämiä menetelmiä, muun muassa keräys- ja laskentamenetelmiä, mukauttamista alan tai sääntelystandardeihin tai -kehyksiin, olennaisuusrajoja ja niiden lähestymistapaa tiedon.
4. Tietojen todentaminen: Arvioinnissamme tarkastellaan muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien lähestymistapaa kerättyjen tietojen todentamiseen ja laadunvarmistusprosesseihin, muun muassa niiden sitoutumista liikkeeseenlaskijoihin.
5. Toiminta: Arvioimme tiedontarjoajan toiminnan eri osa-alueita, muun muassa tiedontarjoajan toimintaperiaatteita ja -menettelyjä (mukaan lukien mahdollisten eturistiriitojen huomioon ottaminen), datatutkimustiimien kokoa ja kokemusta, koulutusohjelmia sekä kolmannen osapuolen alihankkijoiden käyttöä.

Lisäksi BlackRock osallistuu aktiivisesti merkittäviin palveluntarjoajien konsultaatioihin, jotka koskevat menetelmiin ehdotettuja muutoksia kolmansien osapuolten tietojoukkojen tai indeksimenetelmien suhteen, ja lähettää kattavaa palautetta ja suosituksia tiedontuottajien teknisille ryhmille. BlackRock tekee usein jatkuvaa yhteistyötä ESG-tiedontarjoajien ja muun muassa indeksintarjoajien kanssa pysyäkseen ajan tasalla alan kehityksestä.

Miten tietoja käsitellään

BlackRockin sisäisissä prosesseissa keskitytään tuottamaan korkealaatuista, standardoitua ja johdonmukaista tietoa, jota sijoitusalan ammattilaiset voivat käyttää sekä avoimuus- että raportointitarkoituksiin. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta, minkä jälkeen ne käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyystarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa. BlackRockin integroidun teknologian avulla voimme koota tietoja liikkeeseenlaskijoista ja sijoituksista useiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien mittareiden ja erilaisten tiedontarjoajien avulla ja asettaa ne sijoitustiimien ja muiden tuki- ja valvontatoimintojen, kuten riskienhallinnan, saataville.

Arvioitujen tietojen käyttö

BlackRock pyrkii keräämään mahdollisimman paljon raportoitua dataa yrityksiltä kolmansien osapuolien tietopalveluntarjoajien kautta, mutta alan standardit julkistamiskehyksissä ovat edelleen kehittymässä, erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvien indikaattoreiden osalta. Tämän seurauksena luotamme eräissä tapauksissa tietojen tarjoajien arvioituihin toimiin tai välitystoimiin kattaaksemme laajan liikkeeseenlaskijavalikoimamme. Tietoympäristön nykyisten haasteiden vuoksi BlackRock käyttää huomattavan määrän arvioituja tietoja sijoituskelpoisesta valikoimastaan. Näiden tietojen määrä saattaa vaihdella tietokokonaisuuksittain, mutta pyrimme varmistamaan, että arvioiden käyttö on sääntelyohjeiden mukaista ja että tiedontarjoajat toimittavat meille menetelmiään koskevan tarvittavan ja riittävän avoimen dokumentaation. BlackRock on tietoinen, että on tärkeää parantaa tietojen laatua ja kattavuutta, ja se kehittää jatkuvasti sijoitusasiantuntijoidensa ja muiden tiimiensä saatavilla olevia tietokokonaisuuksia. Jos paikalliset maakohtaiset määräykset sitä edellyttävät, rahastot voivat ilmoittaa tietojen selkeät kattavuustasot. BlackRock pyrkii ymmärtämään arvioitujen tietojen käyttöä indeksimenetelmissä ja varmistamaan, että niiden lähestymistavat ovat vankkoja ja sovellettavien sääntelyvaatimusten ja indeksimenetelmien mukaisia.

I. Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Menetelmiin liittyvät rajoitukset

Kestävä sijoittaminen on kehittyvä ala sekä alan tuntemuksen että alueellisen ja maailmanlaajuisen sääntelykehyksen osalta. BlackRock seuraa edelleen kehitystä, joka liittyy EU:n kestävän sijoittamisen puitteiden täytäntöönpanoon ja sijoitusmenetelmiin, ja pyrkii varmistamaan niiden yhdenmukaisuuden sääntely-ympäristön muuttuessa. Tämän vuoksi BlackRock voi päivittää näitä tietoja sekä käytettyjä menetelmiä ja tietolähteitä milloin tahansa tulevaisuudessa, kun markkinakäytännöt kehittyvät tai kun uutta sääntelyohjeistusta tulee saataville.

Indeksintarjoaja suorittaa vertailuindeksin seulonnan sen ESG-kriteerien suhteen yleensä vain indeksin tasapainotuksen yhteydessä. Yhtiöt, jotka ovat aiemmin vastanneet vertailuindeksin seulontakriteerejä ja jotka on sen vuoksi sisällytetty vertailuindeksiin ja Rahastoon, voivat yllättäen tai äkillisesti altistua sellaisen erittäin kiistanalaisen tapahtuman vaikutukselle, joka vaikuttaa kielteisesti niiden hintaan ja näin ollen myös Rahaston tuottoon. Jos nämä yhtiöt ovat vertailuindeksin nykyisiä osatekijöitä, ne pysyvät vertailuindeksissä ja ovat näin ollen edelleen Rahaston hallussa seuraavaan suunniteltuun tasapainotukseen (tai säännölliseen tarkastukseen) saakka, jolloin asianomainen yhtiö lakkaa kuulumasta vertailuindeksiin, ja position likvidointi on (sijoituksenhoitajan näkemyksen mukaan) mahdollista ja käytännöllistä. Tällaista vertailuindeksiä seuraava Rahasto voi näin ollen lakata täyttämästä ESG-kriteerejä indeksin uudelleentasapainotusten (tai indeksin säännöllisten tarkastusten) välillä, kunnes vertailuindeksi tasapainotetaan takaisin indeksikriteeriensä mukaiseksi. Tällöin myös Rahasto tasapainotetaan uudelleen vertailuindeksin mukaiseksi. Vastaavasti indeksimenetelmät, joissa sitoudutaan sijoittamaan vähimmäisprosenttiosuuteen Kestäviä Sijoituksia, voivat myös laskea tämän tason alapuolelle tasapainotusten välillä, mutta ne palautetaan ennalleen tasapainotuksen yhteydessä (tai mahdollisimman pian sen jälkeen).

Tietolähteisiin liittyvät rajoitukset mainitaan jäljempänä.

Tietoihin liittyvät rajoitukset

ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. BlackRock työskentelee edelleen laajan markkinoiden osallistujavalikoiman kanssa kohentaakseen datan laatua.

Vaikka kullakin ESG-mittarilla voi olla omat rajoituksensa, tietojen rajoituksiksi voidaan laajalti katsoa muun muassa seuraavia:
• Tiettyjen ESG-mittareiden saatavuuden puute sellaisten erilaisten raportointi- ja julkistamisstandardien vuoksi, jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijoihin, maantieteellisiin alueisiin tai eri sektoreihin.
• Kestävää kehitystä koskevat lakisääteiset yritysraportointistandardit ovat vasta kehitteillä, mikä johtaa eroihin siinä, missä määrin yritykset voivat itse vastata raportoinnista lakisääteisiin kriteereihin verrattuna. Näin ollen jotkin mittareiden kattavuustasot saattavat olla alhaisia.
• Raportoitujen ja arvioitujen ESG-tietojen epäjohdonmukainen käyttö ja tasot eri tiedontarjoajien välillä. Eri ajankohtina hankittujen tietojen vertailukelpoisuus on haastavaa.
• Arvioidut tiedot voivat luonnostaan poiketa toteutuneista luvuista. Tämä johtuu tietojentarjoajien oletuksista tai hypoteeseista.
• Liikkeeseenlaskijoiden erilaiset näkemykset tai arviot, jotka johtuvat palveluntarjoajien erilaisista menetelmistä tai subjektiivisten kriteerien käytöstä. • Suurin osa yritysten ESG-raportoinnista ja tietojen julkistamisesta tapahtuu vuosittain, ja niiden tuottaminen vie paljon aikaa, joten nämä tiedot tuotetaan viiveellä taloudellisiin tietoihin nähden. Tietojen päivitystiheys saattaa myös olla epäjohdonmukaista tällaisia tietoja tietokokonaisuuksiinsa sisällyttävien eri tiedontarjoajien välillä.
• Tietojen kattavuus ja sovellettavuus eri omaisuusluokissa ja indikaattoreissa voi vaihdella.
• Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedot, kuten ilmastotavoitteet, voivat poiketa merkittävästi historiallisista ja tämänhetkisistä mittareista.

Lisätietoja siitä, miten kestävyysindikaattoreiden yhteydessä esitetyt mittarit lasketaan, on Rahaston vuosikertomuksessa.

Kestävät sijoitukset sekä sosiaaliset ja ympäristökriteerit

Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyy tietoympäristön mukana. Alan toimijoiden ja muun muassa indeksintarjoajien haasteena on löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. Tämän vuoksi BlackRock on luonut kehyksen kestävien sijoitusten tunnistamiseksi ottaen huomioon sääntelyvaatimukset ja indeksintarjoajien menetelmät.

BlackRock hyödyntää kolmannen osapuolen indeksintarjoajien menetelmiä ja tietoja arvioidessaan, aiheuttavatko sijoitukset merkittävää haittaa ja onko niillä hyvät hallintokäytännöt. Joissakin tilanteissa tietoja ei ole saatavilla, ne ovat epätäydellisiä tai epätarkkoja. Kohtuullisista ponnisteluista huolimatta tietoja ei välttämättä ole aina saatavilla, jolloin indeksintarjoaja tekee arvion sijoitusta tai toimialaa koskevan tietämyksensä perusteella. Joissakin tapauksissa tiedot saattavat heijastaa toimia, joihin liikkeeseenlaskijat ovat saattaneet ryhtyä vasta jälkikäteen, eivätkä ne heijasta kaikkia mahdollisia merkittäviä haittoja.

BlackRock suorittaa indeksintarjoajien kestävän sijoittamisen menetelmiä koskevan perusteellisen due diligence -tarkastuksen varmistaakseen, että ne vastaavat BlackRockin näkemyksiä Kestävistä Sijoituksista.

J. Asianmukainen huolellisuus

Salkunhoitaja suorittaa due diligence- tarkastuksen indeksintarjoajiin ja informoi heitä jatkuvasti indeksimenetelmien suhteen, mukaan lukien niiden arvioimisen SFDR: n asettaman hyvän hallintotavan kriteereistä, joihin kuuluvat hyvät hallintorakenteet, työntekijäsuhteet, henkilöstön palkitseminen ja verotus sijoituskohteiden yritysten tasolla.

K. Vaikuttamispolitiikat

Rahasto

Rahasto ei käytä sitoutumista keinona täyttää sitovia sitoumuksiaan ympäristöön tai sosiaalisiin piirteisiin, tai kestäviin sijoitustavoitteisiin. Sijoituksenhoitaja ei ole suorassa yhteydessä indeksiin sisältyviin yrityksiin/liikkeeseenlaskijoihin, mutta on suoraan yhteydessä indeksiin ja tietojen toimittajiin varmistaakseen ESG-mittareiden paremman analytiikan ja vakauden.

Yleistä

Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla.

Jos tietty salkunhoitotiimi määrittelee toimeksiannon yhdeksi keinoksi, jolla he pyrkivät osoittamaan sitoutumista ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin kysymyksiin SFDR:n puitteissa, menetelmät, joilla tällaisen sitouttamispolitiikan tehokkuus ja tavat, ja joilla tällaista sitouttamispolitiikkaa voidaan mukauttaa siinä tapauksessa, että niillä ei saavuteta toivottua vaikutusta (yleensä ilmaistuna tiettyjen tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden vähenemisenä), kuvataan rahastoesitteessä ja verkkosivuston tiedotteessa.

Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöj tunnistetuissa ESG- ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG- ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista.

Jos asianomainen salkunhoitotiimi on huolissaan yrityksen lähestymistavasta havaittuihin ESG-ominaisuuksiin ja/tai tärkeimpiin haitallisiin indikaattoreihin, se voi päättää selittää odotuksensa yhtiön hallitukselle tai johdolle ja ilmoittaa yhtiökokouksessa äänestämällä, että heillä on ratkaisemattomia huolenaiheita. Yleensä äänestämällä johtajien uudelleenvalintaa vastaan he katsovat olevan vastuussa tunnistettujen ESG-ominaisuuksien tai tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden parantamisesta.

BlackRock on erillään salkunhoitotiimien toiminnasta, korkeimmalla tasolla, osana fidusiaarista lähestymistapaansa, ja se on päättänyt, että asiakkaidensa pitkän aikavälin edun mukaista on edistää hyvää hallintotapaa tietoisena ja sitoutuneena osakkeenomistajana. BlackRockilla tämä on BlackRock Investment Stewardshipin vastuulla. Pääasiassa BIS-tiimin työn ansiosta BlackRock täyttää osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin II (”SRD II”) vaatimukset, jotka koskevat sitoutumista julkisiin yhtiöihin ja muihin sijoitusekosysteemin osapuoliin. Kopio BlackRockin SRD II -sitoutumiskäytännöstä löytyy osoitteesta https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRockin lähestymistapa sijoitusohjaukseen on hahmoteltu BIS: n globaaleissa periaatteissa ja markkinatason äänestysohjeissa. BIS:n globaalit periaatteet määrittelevät taloudenhoitofilosofiamme ja näkemyksemme yrityshallinnosta ja kestävistä liiketoimintakäytännöistä, jotka tukevat yritysten pitkän aikavälin arvonluomista. Ymmärrämme, että hyväksytyt yrityshallinnon standardit ja normit vaihtelevat markkinoilla; Uskomme kuitenkin, että hallintokäytännössä on tiettyjä perustavanlaatuisia elementtejä, jotka ovat maailmanlaajuisesti olennaisia ​​yrityksen kyvylle luoda pitkän aikavälin arvoa. Markkinakohtaiset äänestysohjeemme antavat yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka BIS toteuttaa globaaleja periaatteita – ottaen huomioon paikallisten markkinoiden standardit ja normit – ja tiedottavat äänestyspäätöksistämme, jotka koskevat tiettyjä osakaskokouksen äänestyskohteita. BlackRockin yleinen lähestymistapa sijoitusten hoitamiseen ja sitoutumiseen löytyy osoitteista: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive ja https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

Sitouttaessaan BIS voi keskittyä tiettyihin ESG- teemoihin, jotka on esitetty BlackRockin äänestysprioriteeteissa https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Nimetty vertailuarvo

Tämä rahasto pyrkii saavuttamaan edistämänsä ympäristö- ja sosiaaliset ominaisuudet seuraamalla Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Indexin vertailuindeksiä, joka sisältää indeksintarjoajan ESG-valintakriteerit.

Jokaisen indeksin uudelleentasapainotuksen yhteydessä indeksintarjoaja soveltaa ESG-valintakriteerejä sulkeakseen pois liikkeeseenlaskijat, jotka eivät täytä tällaisia ​​ESG-valintakriteerejä.

Jokaisen indeksin tasapainottamisen yhteydessä (tai niin pian kuin kohtuudella mahdollista) rahaston salkku tasapainotetaan myös sen vertailuindeksin mukaisesti.

Vertailuindeksin ESG-valintakriteerien soveltamisen seurauksena rahaston salkun odotetaan pienenevän verrattuna Bloomberg Pan-European High Yield Indexiin, joka on laaja korkotuottoisista arvopapereista koostuva markkinaindeksi.

Rahaston vertailuindeksin menetelmä löytyy indeksintarjoajan verkkosivuilta: https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/r_1YE1gE_gVQ/v0

Lisätietoja rahaston vertailuindeksistä (mukaan lukien sen osatekijät) on saatavilla myös indeksintarjoajan verkkosivuilla osoitteessa: https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Norja

 • Puola

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Saudi-Arabia

 • Slovakia

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

 • Tšekki

Omistukset

Omistukset

alkaen 27.01.2023
Liikkeellelaskija Painotus (%)
TELEFONICA EUROPE BV 3,28
TELECOM ITALIA SPA 2,70
BANCO BPM SPA 2,54
RENAULT SA 2,48
FAURECIA SE 2,46
Liikkeellelaskija Painotus (%)
NETFLIX INC 2,41
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,31
SOFTBANK GROUP CORP 2,18
BANCO DE SABADELL SA 2,13
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2,11
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Sektori Omaisuuslaji Markkina-arvo Painotus (%) Nimellisarvo Nimellisarvo Par Value ISIN Hinta Sijainti Kurssi Duraatio Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta holdings.all.issueDate
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 27.01.2023

% markkina-arvosta

alkaen 27.01.2023

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 27.01.2023

% markkina-arvosta

alkaen 27.01.2023

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

 

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

A Yllä olevassa taulukossa on yhteenveto rahaston arvopaperilainauksesta.

Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2019 - 31/12/2019 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2020.

Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.
alkaen 26.01.2023
Tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) ISIN SEDOL Vaihto Maa

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Alla olevassa taulukossa esitetään laina- / vakuusyhdistelmät ja vakuustasot eurooppalaisille lainaaville rahastoillemme.

Vakuustyypit
Lainatyyppiset Osakkeet Valtion, Ylikansallistenyritysten ja Virastojenjoukkolainat Käteinen (ei uudelleen sijoitettavaksi)
Osakkeet 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Valtionlainat 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Yrityslainat 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Hyväksymme myös valitut fyysisesti jäljentävät osake-, valtionvelkakirja-, luotto- ja ETF-hyödykkeet vakuudeksi.

Vakuusparametrit riippivat vakuudesta ja lainayhdistelmästä, ja ylivakuusaste voi vaihdella 102,5-112%. Tässä yhteydessä ”ylivakuus” tarkoittaa että otettujen vakuuksien yhteenlaskutte markkina-arvo ylittään luoton kokonaisarvon. Vakuusparametreja tarkistetaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.
Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Listaukset

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
Euronext Amsterdam EHYA EUR 14.11.2019 BK8PG20 EHYA NA EHYA.AS - - IE00BJK55C48 A2PNZM 49041087 - -
Xetra AYE2 EUR 01.04.2021 BLH3XB0 - AYE2.DE - - IE00BJK55C48 A2PNZM 49041087 - -
Borsa Italiana EHYA EUR 28.05.2021 BNZFMJ3 - EHYA.MI - - IE00BJK55C48 A2PNZM 49041087 - -
SIX Swiss Exchange EHYA EUR 15.11.2019 - EHYA SE EHYA.S - - - - - - -

Dokumentit

Dokumentit