Multi Asset

Tactical Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Korkopapereihin voivat vaikuttaa useat tekijät, mm. korkojen muutokset, luottoriski sekä luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen. Sijoituskelpoista heikommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla muita herkempiä tällaisille tekijöille. Lisäksi kiinteistö- ja varallisuusvakuudellisiin arvopapereihin voi myös liittyä huomattavaa velanottoa, eivätkä ne välttämättä täysin heijasta kohde-etuuksien arvoa. Osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopaperien arvoon voivat vaikuttaa osakemarkkinoiden päivittäiset liikkeet, poliittiset ja taloudelliset uutiset, yhtiöiden liiketulokset sekä merkittävät yritystapahtumat. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä niiden kohde-etuuksien arvon muutoksille. Vaikutus on suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Soveltamastaan sijoitusstrategiasta johtuen absoluuttisen tuoton rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei välttämättä seuraa markkinatrendejä tai pysty täysin hyödyntämään myönteisiä markkinaolosuhteita.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 2 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 6,2 -0,5
Vertailuindeksi 1 (%) 0,7 0,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,86 2,03 - - 2,38
Vertailuindeksi 1 (%) 0,78 0,58 - - 0,72
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,92 1,32 4,17 1,35 3,86 6,21 - - 7,99
Vertailuindeksi 1 (%) 0,76 0,16 0,57 0,71 0,78 1,76 - - 2,38
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- - 3,97 5,29 -2,13
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

- - - 0,07 0,62

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 29.11.2022 USD 199 127 065
Perustamispäivä 25.07.2019
Rahaston perustaminen 25.07.2019
Sarjan valuutta SGD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
Vertailuindeksi 1 ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu -
Vuosittainen juokseva kulu 1,50%
Kulusuhde -
Tuottosidonnainen palkkio -
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka Macro Trading Other
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
ISIN IE00BK4PZS36
SEDOL BK4PZS3

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 748
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 5,29%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 1,275
P/E-luku alkaen 31.10.2022 10,23
P/B-luku alkaen 31.10.2022 1,49
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 2,30
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 -1,88
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 -1,78
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 0,04

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 95,14
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 7,99
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.10.2021 44,94
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Absolute Return USD Medium
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 23
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 127,87
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 68,71
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 31.05.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 70,37%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 5,26%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,27% ja öljyhiekat 1,84%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
TRSWAP: FTX2 FUTURE 16-NOV-2022 7,56
APPLE INC 3,72
MICROSOFT CORP 2,81
AMAZON COM INC 1,39
TESLA INC 1,35
Nimi Painotus (%)
JOHNSON & JOHNSON 0,95
ALPHABET INC CLASS A 0,91
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,88
ALPHABET INC CLASS C 0,81
COSTCO WHOLESALE CORP 0,80
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A Hedged SGD - 108,75 -0,06 -0,05 29.11.2022 108,81 102,62 IE00BK4PZS36 -
Class X USD - 114,61 -0,06 -0,05 29.11.2022 114,66 106,97 IE00BK4Q0145 -
Class X Hedged JPY - 10 559,69 -3,65 -0,03 29.11.2022 10 566,84 10 007,66 IE00BK5C1858 -
Class X Hedged NZD - 104,52 -0,04 -0,04 29.11.2022 104,56 99,04 IE000183UGY9 -
Class X Hedged AUD - 112,27 -0,05 -0,05 29.11.2022 112,32 105,14 IE00BK4PZY95 -
Class A USD - 108,97 -0,06 -0,06 29.11.2022 109,03 102,83 IE00BK4PZR29 -
Class D Hedged EUR - 106,33 -0,03 -0,03 29.11.2022 106,36 101,23 IE00BK4PZW71 -
Class D Hedged CHF - 105,78 -0,02 -0,02 29.11.2022 105,86 100,82 IE00BK4PZX88 -
Class X Hedged GBP - 112,17 -0,04 -0,04 29.11.2022 112,22 105,05 IE00BK4Q0038 -
Class X Hedged EUR - 109,07 -0,03 -0,02 29.11.2022 109,09 103,34 IE00BK4PZZ03 -
Class D Hedged GBP - 109,19 -0,04 -0,04 29.11.2022 109,23 102,88 IE00BK4PZT43 -
Class D USD - 111,68 -0,06 -0,05 29.11.2022 111,74 104,81 IE00BK4PZV64 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Richard Murrall
Richard Murrall
Michael Pensky
Michael Pensky

Dokumentit

Dokumentit