Osakkeet

BGF Japan Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

- - - - 18,59
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

- - - - 8,76
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
18,59 - - - 21,59
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

8,76 - - - 14,72
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
18,59 3,42 13,44 18,59 - - - 35,90
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

8,76 3,10 12,77 8,76 - - - 24,05

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.01.2021 JPY 15 834,545
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 54
Perusvaluutta JPY
Rahaston perustaminen 18.02.2005
Perustamispäivä 05.06.2019
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi -
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,04%
ISIN LU2004776857
Bloomberg-tunnus BJFEX2E
Kulusuhde -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BK5CVP2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.01.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.01.2021 5,94
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.01.2021 32,18
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.01.2021 99,52
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.01.2021 Equity Japan
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.01.2021 50,30
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.01.2021 867
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.01.2021 31.07.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 4,98
SOFTBANK GROUP CORP 4,86
SONY CORPORATION 4,59
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,49
KEYENCE CORP 3,31
Nimi Painotus (%)
NIDEC CORPORATION 3,31
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,02
DAIKIN INDUSTRIES LTD 2,96
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2,84
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,59
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 Hedged EUR - 14,04 -0,06 -0,43 14,11 8,39 - LU2004776857 - -
Class A2 EUR Ei ole 15,09 -0,12 -0,79 15,21 9,74 - LU0212924608 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,23 -0,06 -0,49 12,30 7,37 - LU0827883793 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 13,25 -0,02 -0,15 13,29 8,68 - LU0236176334 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,49 -0,05 -0,43 11,55 6,97 - LU0255399239 - -
Class D2 USD Ei ole 20,32 -0,13 -0,64 20,45 11,90 - LU0827883520 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 19,20 -0,08 -0,41 19,29 11,54 - LU0940328577 - -
Class X2 JPY Ei ole 2 306,00 -10,00 -0,43 2 317,00 1 370,00 - LU0497860428 - -
Class A2 JPY Ei ole 1 906,00 -9,00 -0,47 1 916,00 1 150,00 - LU0249410860 - -
Class D2 EUR Ei ole 16,69 -0,14 -0,83 16,83 10,72 - LU0827883447 - -
Class X2 GBP GBP - 16,29 0,07 0,43 16,31 10,49 - LU1967588366 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 13,51 -0,02 -0,15 13,55 8,84 - LU0827883363 - -
Class A2 USD Ei ole 18,37 -0,11 -0,60 18,48 10,82 - LU0212924517 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 711,00 -7,00 -0,41 1 719,00 1 023,00 - LU1495982941 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Dokumentit

Dokumentit