Osakkeet

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Pienempien yritysten osakekaupan volyymi on yleensä pienempi, ja hintavaihtelut niissä ovat suurempia kuin suurempien yritysten osakekaupassa. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Soveltamastaan sijoitusstrategiasta johtuen absoluuttisen tuoton rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei välttämättä seuraa markkinatrendejä tai pysty täysin hyödyntämään myönteisiä markkinaolosuhteita. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 2 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 9,4 9,4
Vertailuindeksi 1 (%) 0,3 0,1
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-21,15 -1,05 - - 0,53
Vertailuindeksi 1 (%) 1,02 0,50 - - 0,54
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-21,47 0,50 -2,75 -3,88 -21,15 -3,13 - - 1,85
Vertailuindeksi 1 (%) 0,99 0,20 0,50 0,80 1,02 1,51 - - 1,88
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- - 13,55 7,64 -20,51
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

- - 0,48 0,06 0,83

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 02.12.2022 GBP 441 682 200
Perustamispäivä 08.05.2019
Rahaston perustaminen 17.10.2018
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta GBP
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,86%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Long/Short Equity - UK
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BRUKA2G
ISIN LU1990957067
SEDOL BGV1JS4

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 181
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 12,19%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 -9,222
P/E-luku alkaen 31.10.2022 63,84
P/B-luku alkaen 31.10.2022 -16,16

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 89,97%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 11,51%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimusvaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
RS GROUP PLC 2,90
MICROSOFT CORPORATION 2,31
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,31
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2,26
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 1,94
Nimi Painotus (%)
LONZA GROUP AG 1,90
COMPASS GROUP PLC 1,78
DANAHER CORPORATION 1,68
ASHTEAD GROUP PLC 1,66
RELX PLC 1,63
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 GBP - 103,05 -0,52 -0,50 02.12.2022 129,70 100,30 LU1990957067 -
Class D2 GBP - 108,01 -0,54 -0,50 02.12.2022 135,32 104,88 LU1861218136 -
Class X2 Hedged AUD - 77,31 -0,39 -0,50 02.12.2022 97,26 74,56 LU2379649341 -
Class I2 JPY - 8 716,82 -116,67 -1,32 02.12.2022 10 340,11 7 938,46 LU2413648952 -
Class I4 GBP - 102,21 -0,51 -0,50 02.12.2022 127,71 99,11 LU2066748497 -
Class I2 Hedged JPY - 7 902,45 -40,19 -0,51 02.12.2022 10 123,30 7 708,63 LU2413649091 -
Class D2 Hedged EUR - 103,82 -0,54 -0,52 02.12.2022 132,16 101,24 LU1861218995 -
Class Z2 Hedged EUR - 106,49 -0,55 -0,51 02.12.2022 135,34 103,81 LU1861219027 -
Class D2 Hedged USD - 111,51 -0,55 -0,49 02.12.2022 138,77 107,59 LU1861219613 -
Class I2 Hedged USD - 113,07 -0,56 -0,49 02.12.2022 140,41 108,96 LU1861219886 -
Class Z2 GBP - 111,14 -0,55 -0,49 02.12.2022 138,94 107,78 LU1861218219 -
Class A2 Hedged EUR - 102,21 -0,52 -0,51 02.12.2022 130,59 99,73 LU1861218565 -
Class I2 GBP - 109,57 -0,55 -0,50 02.12.2022 136,79 106,25 LU1861218300 -
Class X2 GBP - 119,93 -0,60 -0,50 02.12.2022 150,15 115,75 LU1861218482 -
Class Z2 Hedged CHF - 104,84 -0,55 -0,52 02.12.2022 133,56 102,27 LU1861219456 -
Class I2 Hedged CHF - 103,66 -0,54 -0,52 02.12.2022 131,65 101,12 LU1861219530 -
Class I2 Hedged EUR - 105,18 -0,54 -0,51 02.12.2022 133,25 102,52 LU1861219290 -
Class D2 Hedged CHF - 102,29 -0,53 -0,52 02.12.2022 130,31 99,82 LU1861219373 -
Class A2 Hedged USD - 104,81 -0,52 -0,49 02.12.2022 131,64 101,37 LU1990978147 -
Class Z2 Hedged USD - 114,82 -0,57 -0,49 02.12.2022 142,44 110,67 LU1861219704 -
Class D2 AUD Hedged AUD - 78,66 -0,40 -0,51 02.12.2022 100,03 76,30 LU2402058403 -
Class A2 Hedged CHF - 98,85 -0,52 -0,52 02.12.2022 126,58 96,53 LU1991003358 -
Class A2 Hedged CNH - 936,60 -4,86 -0,52 02.12.2022 1 165,91 909,91 LU2252211383 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Matthew Betts
Matthew Betts

Dokumentit

Dokumentit