-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 05.08.2020 USD 2 440,766
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 06.03.2019
Omaisuuslaji -
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,09%
ISIN LU1954752702
Bloomberg-tunnus BEMX5GH
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BJJCRD1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 09.07.2020 63,22
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 09.07.2020 Bond Emerging Markets Global LC
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 09.07.2020 29.02.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.06.2020
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,56
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,25
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 2,01
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1,93
Nimi Painotus (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,91
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,86
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,82
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,73
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1,67
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X5 Hedged GBP - 9,35 0,12 1,30 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
Class D2 USD Ei ole 25,44 0,32 1,27 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,58 0,09 1,20 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 6,43 0,08 1,26 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 8,69 0,11 1,28 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class D2 CHF Ei ole 23,05 0,00 0,00 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,49 0,02 0,37 5,94 4,95 - LU1688375267 - -
Class I2 CHF - 23,10 0,00 0,00 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
Class A1 USD Päivittäinen 3,68 0,05 1,38 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 9,88 0,12 1,23 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class X2 AUD Ei ole 9,98 0,00 0,00 11,22 9,88 - LU1554267051 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 8,25 0,11 1,35 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,40 0,09 1,23 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 6,40 0,08 1,27 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,16 0,12 1,33 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 7,70 -0,01 -0,13 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class I2 EUR Ei ole 21,45 -0,02 -0,09 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,44 0,07 1,10 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 3,09 -0,01 -0,32 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class A2 CHF Ei ole 21,62 0,00 0,00 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class I2 GBP - 19,40 0,05 0,26 21,11 17,54 - LU1741217027 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 7,32 0,09 1,24 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
Class A2 USD Ei ole 23,87 0,30 1,27 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class A4 USD Vuotuinen 15,32 0,20 1,32 16,18 12,65 - LU0548402170 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 87,89 1,10 1,27 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 3,11 -0,01 -0,32 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A2 EUR Ei ole 20,07 -0,03 -0,15 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,88 -0,02 -0,16 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 8,26 0,02 0,24 9,51 7,56 - LU1694209807 - -
Class D3 USD Kuukausittain 15,31 0,19 1,26 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,88 -0,01 -0,08 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,08 0,10 1,25 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
Class A3 USD Kuukausittain 3,70 0,04 1,09 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 6,06 0,07 1,17 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 14,21 0,17 1,21 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D2 EUR Ei ole 21,40 -0,02 -0,09 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 7,83 0,10 1,29 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,96 -0,01 -0,08 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 28,69 0,36 1,27 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,59 0,11 1,30 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class I2 USD Ei ole 25,50 0,32 1,27 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,44 0,09 1,22 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 6,07 0,08 1,34 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 10,07 0,12 1,21 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 118,67 1,51 1,29 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
Class D4 USD Vuotuinen 15,41 0,20 1,31 16,28 12,70 - LU0827885228 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,68 0,12 1,26 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class X2 USD Ei ole 7,21 0,09 1,26 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class X2 EUR Ei ole 6,07 0,00 0,00 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 7,23 0,09 1,26 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 80,44 1,01 1,27 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 7,92 0,09 1,15 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ei ole 523,68 -2,89 -0,55 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,02 0,10 1,26 8,90 6,84 - LU1408528724 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit