Osakkeet

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 16.07.2019 USD 815,600
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 18.09.2015
Perustamispäivä 13.02.2019
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index (Net)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,18%
ISIN LU1946828917
Bloomberg-tunnus BSESI2U
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BJJMGK1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Painotus (%)
MS_EMUSD 5,98
BAIDU INC 4,94
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,81
BANK OF CHINA LTD 3,86
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,23
Nimi Painotus (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,21
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,81
WYNN MACAU LTD 2,53
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,51
OI SA 2,49
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD - 106,97 0,50 0,47 109,49 97,93 - LU1946828917 - -
Class I2 EUR - 105,36 0,62 0,59 105,93 96,98 - LU1992117652 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 172,31 0,20 0,12 177,74 142,28 - LU1321848019 - -
Class A2 Hedged CHF - 96,64 0,44 0,46 100,00 89,05 - LU1971548372 - -
Class D2 GBP - 125,88 1,29 1,04 125,88 98,68 - LU1896777239 - -
Class X2 USD Ei ole 208,02 0,26 0,13 212,12 165,67 - LU1289970169 - -
Class D4 USD - 102,06 0,13 0,13 103,24 93,47 - LU1990956846 - -
Class D2 Hedged CHF - - - - - - - LU1971548455 - -
Class D2 USD Ei ole 184,92 0,23 0,12 189,17 148,91 - LU1321847714 - -
Class A2 USD Ei ole 194,29 0,23 0,12 199,00 157,12 - LU1289970086 - -
Class D2 EUR Ei ole 175,66 1,02 0,58 179,03 137,11 - LU1321847987 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit