Korko-sijoitukset

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 4 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 4,8 4,6 -2,3 -11,9
Vertailuarvo (%) 6,4 7,6 -5,2 -15,8
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- 4,78 4,64 -2,28 -11,93
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

- 6,40 7,63 -5,22 -15,81
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,93 -3,43 - - -1,00
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-15,81 -4,95 - - -1,57
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,93 -1,19 -0,27 -4,00 -11,93 -9,95 - - -4,04
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-15,81 0,26 2,77 -3,59 -15,81 -14,12 - - -6,24

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 26.01.2023 GBP 31 263 404
Rahaston nettovarat alkaen 26.01.2023 USD 448 496 627
Perustamispäivä 30.11.2018
Rahaston perustaminen 02.11.2018
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu -
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
Kulusuhde -
Tuottosidonnainen palkkio -
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 5000
Osingonjaon ajankohta -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka Global Bond - GBP Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BRWXFGH
ISIN IE00BD5D0B54
SEDOL BD5D0B5

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 717
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2022 1,80
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 4,45%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 0,626
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.12.2022 3,31
Muokattu duraatio alkaen 30.12.2022 7,52
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.12.2022 3,31%
Tehokas duraatio alkaen 30.12.2022 7,51
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.12.2022 9,22
WAL huonoimpaan alkaen 30.12.2022 9,22

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.11.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.11.2022 100,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.11.2022 5,88
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.11.2022 84,40
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.11.2022 Bond USD Government
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.11.2022 141
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.11.2022 0,00
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.11.2022 31.07.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,69
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 0,63
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0,62
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,60
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 0,60
Nimi Painotus (%)
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 0,56
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0,54
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0,52
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,51
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2025 0,51
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class Flex Hedged Dist GBP - 9,18 -0,02 -0,19 26.01.2023 10,22 8,84 IE00BD5D0B54 -
Inst EUR - 9,68 0,01 0,15 26.01.2023 10,86 9,57 IE00BJK0X817 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,58 -0,02 -0,20 26.01.2023 9,54 8,29 IE00BMY53838 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,35 -0,02 -0,20 26.01.2023 10,41 9,04 IE00BGR7K831 -
Class D USD Ei ole 9,51 -0,03 -0,30 26.01.2023 10,81 8,75 IE00BD0NC581 -
Class D Acc EUR Ei ole 10,73 0,02 0,15 26.01.2023 11,82 10,59 IE00BDZRS805 -
Inst USD Ei ole 13,42 -0,04 -0,30 26.01.2023 15,27 12,35 IE00B1W4R493 -
Class Flexible Hedged SGD - 10,05 -0,02 -0,19 26.01.2023 10,08 9,65 IE0007DDUVE7 -
Flex USD Puolivuosittain 8,18 -0,02 -0,30 26.01.2023 9,44 7,52 IE00BYQQ0X26 -
Flex USD Ei ole 19,73 -0,06 -0,30 26.01.2023 22,41 18,14 IE0005033380 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit