Osakkeet

SAEM

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Tärkeitä tietoja: ETF-rahastojen osuuksia ostetaan ja myydään pörsseissä osakkeiden tapaan, eivätkä ETF-rahastojen markkinahinnat välttämättä vastaa niiden substanssiarvoa. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeisiin ja niihin liittyviin arvopapereihin kohdistuviin investointeihin. Rahaston ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa ("ESG") -strategiassa rajoitetaan rahaston käytettävissä olevia sijoitusmahdollisuuksia. Sen seurauksena rahasto saattaa menestyä heikommin kuin muut rahastot, joilla ESG-strategiaa ei ole. Vertailuindeksistä suljetaan yhtiöitä pois vain, jos yhtiö harjoittaa ESG-kriteereihin sopimatonta toimintaa enemmän kuin indeksinhoitajan määrittelemät kynnysarvot sallivat. Sijoittajan tulee siis itse arvioida vertailuindeksin ESG-eettisyys ennen sijoittamista tähän rahastoon.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 4 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 18,0 19,4 -0,9 -20,7
Vertailuarvo (%) 18,2 19,3 -0,8 -20,7
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- 18,03 19,36 -0,94 -20,67
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

- 18,22 19,25 -0,82 -20,72
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-20,67 -2,11 - - 2,47
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-20,72 -2,12 - - 2,49
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-20,67 -1,26 9,70 -2,81 -20,67 -6,20 - - 10,79
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-20,72 -1,30 9,72 -2,75 -20,72 -6,24 - - 10,86
Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta valittaessa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.01.2023 USD 2 244 883 007
Rahaston nettovarat alkaen 30.01.2023 USD 2 431 902 261
Perustamispäivä 19.10.2018
Rahaston perustaminen 19.10.2018
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi MSCI EM IMI ESG Screened Index
SFDR-luokitus Artikla 8
Yleisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet alkaen 30.01.2023 376 393 804,00
Kulusuhde 0,18%
Tulojen käyttö Karttuva
Arvopaperilainauksen tuotto alkaen 30.09.2022 0,03%
Kotipaikka Irlanti
Tuotteen rakenne Fyysinen
Tasapainotuksen tiheys Neljännesvuosittain
Menetelmä Optimointi
UCITS Kyllä
Liikkeeseenlaskija iShares IV plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tilivuoden päättyminen 31 toukokuuta
Bloomberg-tunnus SAEM LN
ISIN IE00BFNM3P36

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.01.2023 2271
Vertailuarvon taso alkaen 30.01.2023 USD 1 533,70
Vertailuarvon tunnus NU721418
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 20,56%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 0,999
P/E-luku alkaen 30.01.2023 11,48
P/B-luku alkaen 30.01.2023 1,73

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.11.2022 BBB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.11.2022 95,42
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.11.2022 5,29
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.11.2022 16,05
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.11.2022 Equity Emerging Mkts Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.11.2022 1 302
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.11.2022 264,80
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.11.2022 99,62
MSCI Implied Temperature Rise (laskennallinen lämpötilan nousu) (0 - 3,0+ °C) alkaen 21.11.2022 > 3,0 °C
MSCI Implied Temperature Rise (laskennallinen lämpötilan nousu), prosentuaalinen osuus alkaen 21.11.2022 99,32

Mikä on Implied Temperature Rise (laskennallinen lämpötilan nousu, ITR) -mittari? Lue, mitä mittarilla tarkoitetaan, miten se lasketaan ja mitä olettamuksia ja rajoituksia tällä tulevaisuuteen suuntautuvalla, ilmastoon liittyvällä mittarilla on.

Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan historian suurimmista haasteista, ja sillä on merkittäviä vaikutuksia sijoittajille. Ilmastonmuutokseen vastaamiseksi monet maailman suurimmista maista ovat allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimuksen. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen huomattavasti alle 2 °C:n, mielellään 1,5 °C:een, esiteollisen tason yläpuolelle, mikä auttaa meitä välttämään ilmastonmuutoksen vakavimmat vaikutukset.


Mikä on ITR-mittari?

ITR-mittarin avulla osoitetaan yrityksen tai salkun yhdenmukaisuus Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteen kanssa. Tieteellisen konsensuksen mukaan päästöjen vähentäminen, kunnes ne saavuttavat nettonollan vuosikymmenen puolivälissä (2050 - 2070), on tapa saavuttaa tämä tavoite. Nettonollapäästötalous on taloutta, joka tasapainottaa päästöt ja poistumat.


Miten ITR-mittari lasketaan?

ITR-mittari lasketaan tarkastelemalla rahastosalkun yhtiöiden tämänhetkistä päästöintensiteettiä sekä näiden yhtiöiden mahdollista päästöjen vähentämistä ajan myötä. Jos päästöt globaalissa taloudessa seuraisivat samaa suuntausta kuin rahastosalkkuun kuuluvien yritysten päästöt, globaalit lämpötilat nousisivat lopulta tämän alueen sisällä.


Huomaa, että vain yksityiset liikkeeseenlaskijat ovat mukana laskennassa. Yhteenveto MSCI:n menetelmistä ja oletuksista ITR-mittareille löytyy täältä.


Koska ITR-mittari lasketaan osittain ottaen huomioon rahaston salkun potentiaali vähentää päästöjä ajan mittaan, se on tulevaisuuteen suuntautuva ja alttiina rajoituksille. Tämän seurauksena BlackRock julkaisee MSCI:n ITR-mittareita rahastoilleen lämpötila-alueittain. Alueet auttavat korostamaan laskelmien taustalla olevaa epävarmuutta ja mittausten vaihtelevuutta.

Implied Temperature Rise (laskennallinen lämpötilan nousu) -luokitus, kuva

Mitkä ovat ITR-mittarin keskeiset oletukset ja rajoitukset?

Tämä tulevaisuuteen katsova mittari perustuu malliin, joka riippuu useista oletuksista. Mallin datasyötteissä on myös rajoituksia. On tärkeää huomata, että ITR-mittarit voivat vaihdella huomattavasti eri tietojen tarjoajien välillä monista eri syistä, jotka johtuvat metodologisista valinnoista (esim. aikahorisonttierot, mukaan luettavien päästöjen laajuus ja salkun kokonaislaskelmat).

ITR-laskentaan ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä tapaa. Laskentaan ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä syötejoukkoa. Tällä hetkellä syötetietojen saatavuus vaihtelee omaisuuslajien ja markkinoiden mukaan. Kun data tulee yhä helpommin saataville ja tarkemmaksi ajan myötä, odotamme ITR-mittausmenetelmien kehittyvän ja voivan johtaa erilaisiin tuloksiin. Jos tietoja ei ole saatavilla ja/tai tiedot muuttuvat, arviointimenetelmät vaihtelevat, erityisesti yrityksen tuleviin päästöihin liittyen.


ITR-mittari arvioi rahaston linjan suhteessa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että nämä arviot saavutetaan. ITR-mittari ei ole reaaliaikainen arvio, ja se voi muuttua ajan mittaan, joten se vaihtelee helposti eikä välttämättä aina vastaa nykyistä arviota.


ITR-mittari ei kerro arviota rahaston tuotosta tai siihen liittyvistä riskeistä. Sijoittajien ei tule luottaa tähän mittariin sijoituspäätöstä tehdessään, vaan heidän tulee tutustua rahastoesitteeseen ja toimintaa sääteleviin asiakirjoihin. Tätä arviota ja siihen liittyviä tietoja ei ole tarkoitettu suositukseksi sijoittaa mihinkään rahastoon, eikä sen ole tarkoitus osoittaa rahaston ITR-mittareiden ja tulevan sijoitustuoton välistä korrelaatiota.

Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.11.2022 31.10.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.01.2023 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.01.2023 0,03%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.01.2023 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.01.2023 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.01.2023 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.01.2023 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.01.2023 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.01.2023 99,62%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.01.2023 0,38%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,81% ja öljyhiekat 0,01%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Bærekraftsrelatert rapportering

Bærekraftsrelatert rapportering

Tässä jaksossa annetaan kestävyyteen liittyviä tietoja rahastosta SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisesti.

A. Tiivistelmä

Tämä Rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Rahasto ei sitoudu sijoittamaan kestäviin sijoituksiin. Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti ja se pyrkii edistämään seuraavia ympäristö- ja sosiaalisia ominaisuuksia seuraamalla MSCI EM IMI ESG Screened Indexin vertailuindeksin kehitystä: (1) sellaisten liikkeeseenlaskijoiden sulkeminen ulkopuolelle, jotka osallistuvat tiettyihin toimiin, joilla katsotaan olevan kielteisiä ympäristö- ja/tai sosiaalisia vaikutuksia; (2) sellaisten liikkeeseenlaskijoiden pois sulkeminen, joiden katsotaan rikkoneen Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -periaatteita; ja (3) sellaisten liikkeeseenlaskijoiden pois sulkeminen, joiden katsotaan olevan osallisena erittäin vakavissa ESG- kiistoissa.

Rahaston sijoituspolitiikkana on sijoittaa sijoitussalkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä koostuu vertailuindeksin osa-arvopapereista täyttäen siten vertailuindeksinsä ESG-ominaisuudet (kuten on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa D, Sijoitusstrategia). Sijoittamalla vertailuindeksinsä ainesosiin rahaston sijoitusstrategia mahdollistaa sen, että se täyttää vertailuindeksinsä ESG-vaatimukset indeksin tarjoajan määrittelemällä tavalla. ​Rahasto ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävän kehityksen tekijöihin seuraamalla vertailuindeksiä, joka sisältää tietyt ESG-kriteerit indeksin osien valinnassa.

Osuuslaji pyrkii sijoittamaan arvopaperisalkkuun, joka koostuu mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä vertailuindeksin osa- arvopapereista. On odotettavissa, että vähintään 80% osuuuslajin varoista sijoitetaan joko Benchmark Indexin arvopapereihin tai arvopapereihin, jotka täyttävät Benchmark Indexin ESG- valintakriteerit. Tämä rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan ​​taksonomia-asetuksen mukaiseen ympäristön kannalta kestävään taloudelliseen toimintaan.

Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksin arvonkehitystä, jonka osatekijöiden valintaan sisältyy rahaston menetelmän mukaan tiettyjä ESG-kriteerejä. BlackRock valvoo, että Rahasto noudattaa niitä sosiaalisia ja ympäristöominaisuuksia, joita rahastossa pyritään edistämään. Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksin arvonkehitystä. Rahaston sosiaaliset ja/tai ympäristöominaisuudet on upotettu vertailuindeksimenetelmään, ja Rahastoa seurataan tavalla, jolla pyritään tunnistamaan poikkeukset Rahaston kestävien sitoumusten täyttämisestä jokaisen tasapainotuksen yhteydessä.

BlackRockin salkunhoitajilla on käytettävissään tutkimuksia, tietoja, työkaluja ja analyysejä, joiden avulla he voivat sisällyttää ESG-tietoa sijoitusprosessiinsa. ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tiedon- ja indeksintarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. BlackRockin sisäisissä prosesseissa keskitytään tuottamaan korkealaatuista, standardoitua ja johdonmukaista tietoa, jota sijoitusalan ammattilaiset voivat käyttää sekä avoimuus- että raportointitarkoituksiin. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta ja käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyystarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa.

BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestävään sijoitusstrategiaan (sekä sosiaalisiin ja ympäristöominaisuuksiin tai kestävään sijoitustavoitteeseen). Prosessimme sisältää sekä laadullisen että kvantitatiivisen analyysin datatuotteiden sopivuuden arvioimiseksi sääntelystandardien mukaisesti.

Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyy tietoympäristön mukana. Alan toimijoiden ja muun muassa indeksintarjoajien haasteena on löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. Joissakin tilanteissa tietoja ei ole saatavilla, ne ovat epätäydellisiä tai epätarkkoja. Kohtuullisista ponnisteluista huolimatta tietoja ei välttämättä ole aina saatavilla, jolloin indeksintarjoaja tekee arvion sijoitusta tai toimialaa koskevan tietämyksensä perusteella. Joissakin tapauksissa tiedot saattavat heijastaa toimia, joihin liikkeeseenlaskijat ovat saattaneet ryhtyä vasta jälkikäteen, eivätkä ne heijasta kaikkia mahdollisia merkittäviä haittoja.

Salkunhoitaja suorittaa due diligence- tarkastuksen indeksintarjoajiin ja informoi heitä jatkuvasti indeksimenetelmien suhteen, mukaan lukien niiden arvioimisen SFDR: n asettaman hyvän hallintotavan kriteereistä, joihin kuuluvat hyvät hallintorakenteet, työntekijäsuhteet, henkilöstön palkitseminen ja verotus sijoituskohteiden yritysten tasolla.

Sijoitustenhoitaja ei tee suoraa yhteistyötä vertailuindeksiin kuuluvien yhtiöiden/liikkeeseenlaskijoiden kanssa osana Rahaston sijoitusstrategiaa. Sijoitustenhoitaja tekee suoraa yhteistyötä indeksin- ja tietojentarjoajien kanssa varmistaakseen ESG-mittareiden paremman analytiikan ja vakauden. Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla. Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöjä tunnistetuissa ESG-ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG-ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista.

Viiteindeksi on osoitettu vertailuarvoksi sen määrittelemiseksi, onko Rahasto niiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mukainen, joita se edistää.

B. Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä Rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto ei sitoudu sijoittamaan kestäviin sijoituksiin.

C. Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti ja se pyrkii edistämään seuraavia ympäristö- ja sosiaalisia ominaisuuksia seuraamalla MSCI EM IMI ESG Screened Indexin vertailuindeksin kehitystä:
1. liikkeeseenlaskijoiden sulkeminen pois tietyistä toimista, joilla katsotaan olevan kielteisiä ympäristö- ja/tai sosiaalisia vaikutuksia;
2. sellaisten liikkeeseenlaskijoiden sulkeminen pois ulkopuolelle, joiden katsotaan rikkoneen Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteita; ja
3. sellaisten liikkeeseenlaskijoiden sulkeminen ulkopuolelle, joiden katsotaan olevan osallisena erittäin vakavissa ESG-kiistoissa.

Nämä ympäristölliset ja sosiaaliset ominaisuudet otetaan huomioon valitsemalla rahaston vertailuindeksin osatekijät jokaisessa indeksin tasapainotuksessa (kuten alla on kuvattu). Vertailuindeksi sulkee liikkeeseenlaskijat MSCI Emerging Markets Investable Market Indexin (IMI) ("emoindeksi") ulkopuolelle sen perusteella, että he osallistuvat tiettyihin toimiin, joilla katsotaan olevan negatiivisia ympäristö- tai sosiaalisia vaikutuksia. Liikkeeseenlaskijat jätetään vertailuindeksin ulkopuolelle sen perusteella, että he osallistuvat seuraaviin liiketoimintalinjoihin/toimintoihin (tai niihin liittyviin toimiin):
• kiistanalaiset aseet
• ydinaseet
• siviilien tuliaseet
• tupakka
• fossiilisten polttoaineiden talteenotto
• terminen hiilivoima

Indeksin tarjoaja määrittelee, mikä on "osallistuminen" kuhunkin rajoitettuun toimintaan. Tämä voi perustua tuloista saatuun prosenttiosuuteen, määriteltyyn kokonaistulorajaan tai mihin tahansa yhteyteen rajoitettuun toimintaan saadun tulon määrästä riippumatta.

Vertailuindeksi jättää emoindeksin ulkopuolelle myös liikkeeseenlaskijat, jotka on luokiteltu rikkovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteita (jotka ovat laajalti hyväksyttyjä yritysten kestävän kehityksen periaatteita, jotka täyttävät perusvelvollisuudet sellaisilla aloilla kuin korruption torjunta, ihmisoikeudet, työ ja ympäristö) ja/tai joilla on "punainen" MSCI ESG -kiistalippu (perustuu MSCI- kiistatulokseen). MSCI- kiistapistemäärä mittaa liikkeeseenlaskijan osallistumista (tai väitettyä osallisuutta) vakaviin kiistoihin perustuen arvioon liikkeeseenlaskijan toiminnoista ja/tai tuotteista, joilla katsotaan olevan negatiivinen ESG-vaikutus. MSCI- kiistapistemäärä voi ottaa huomioon osallistumisen haitallisiin vaikutuksiin liittyviin ympäristöasioihin, kuten biologiseen monimuotoisuuteen ja maankäyttöön, energiaan ja ilmastonmuutokseen, vesistressiin, myrkyllisiin päästöihin ja jätekysymyksiin. MSCI-kiistapistemäärä voi myös ottaa huomioon osallistumisen haitallisiin vaikutuksiin liittyviin toimiin, jotka liittyvät sosiaalisiin kysymyksiin, kuten ihmisoikeuksiin, työnjohtosuhteisiin, syrjintään ja työvoiman monimuotoisuuteen.

Lisätietoja vertailuindeksin menetelmän yksityiskohdista löytyy kohdasta "Osio L - Nimetty vertailukohtana".

D. Sijoitusstrategia

Osuuslajin sijoituspolitiikkana on sijoittaa osakesijoitussalkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä koostuu vertailuindeksin osa-arvopapereista, täyttäen siten vertailuindeksinsä ESG- ominaisuudet. Vertailuindeksin indeksimenetelmiä on kuvattu edellä ”Osio C - Rahaston ympäristö- tai sosiaaliset ominaisuudet.”

Sijoittamalla vertailuindeksinsä ainesosiin rahaston sijoitusstrategia mahdollistaa sen, että se täyttää vertailuindeksinsä ESG-vaatimukset indeksin tarjoajan määrittelemällä tavalla. Jos sijoitukset eivät enää täytä vaatimuksia, rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten omistamista vain siihen asti, kunnes kyseiset arvopaperit lakkaavat olemasta osa vertailuindeksiä, ja on mahdollista ja käytännöllistä (rahastonhoitajan näkemyksen mukaan) likvidoida asema.

Rahasto voi käyttää optimointitekniikoita saavuttaakseen vertailuindeksiä vastaavan tuoton, mikä tarkoittaa, että sen on sallittua sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä, jos tällaiset arvopaperit tuottavat samanlaisen tuoton (saman riskiprofiilin) ​​kuin tietyt arvopaperit, jotka muodostavat vertailuindeksin. Jos rahasto näin tekee, sen sijoitusstrategiana on sijoittaa vain vertailuindeksiin kuuluviin liikkeeseenlaskijoihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka täyttävät vertailuindeksin ESG- vaatimukset ostohetkellä. Jos tällaiset arvopaperit eivät enää täytä vertailuindeksin ESG- vaatimuksia, rahasto voi pitää tällaisia ​​arvopapereita vain salkun seuraavaan tasapainottamiseen saakka ja silloin, kun on mahdollista ja käytännössä (sijoituksenhoitajan näkemyksen mukaan) realisoida positio.

Strategiaa toteutetaan rahaston jokaisessa salkun tasapainottamisessa, joka seuraa sen vertailuindeksin indeksitasapainotusta.

Sijoitusstrategian sitovia elementtejä on, että osuuslaji sijoittaa osake-arvopapereiden salkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan, sekä käytännössä koostuu Benchmark Indexin osa-arvopapereista, täyttäen siten Benchmark Indexin ESG- ominaisuudet.

Koska rahasto pystyy käyttämään optimointitekniikoita ja sijoittamaan arvopapereihin, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä, sen sijoitusstrategiana on sijoittaa vain vertailuindeksin liikkeeseenlaskijoihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka täyttävät vertailuindeksin ESG-vaatimukset ostohetkellä.

Jos sijoitukset eivät enää täytä vertailuindeksin ESG- vaatimuksia, rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten säilyttämistä vain siihen asti, kunnes kyseiset arvopaperit lakkaavat olemasta osa vertailuindeksiä ja/tai on mahdollista ja käytännöllistä (salkunhoitajan näkemyksen mukaan) likvidoida positio.

Pääasiallisten haitallisten vaikutusten (PAI) huomioon ottaminen kestävyystekijöihin

Osuuslaji ottaa huomioon tärkeimmät haitalliset vaikutukset kestävän kehityksen tekijöihin seuraamalla Benchmark Indexiä, joka sisältää tietyt ESG- kriteerit indeksin osien valinnassa. Salkunhoitaja on määrittänyt, että alla luetellut pääasialliset haittavaikutukset (PAI) katsotaan osaksi vertailuindeksin valintakriteereitä jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä.

Rahaston vuosikertomus sisältää tiedot tärkeimmistä haitallisista vaikutuksista kestävän kehityksen tekijöihin, jotka on kuvattu alla:
• sellaisiin yrityksiin, jotka toimivat fossiilisten polttoaineiden sektorilla tehtyjen sijoitusten osuus
• Osuus sijoituksista sellaisiin kohdeyrityksiin, joiden toimipaikat/toiminnot sijaitsevat biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla, tai niiden läheisyydessä ja joiden kohdeyritysten toiminta vaikuttaa negatiivisesti kyseisiin alueisiin.
• Sijoitusyritysten tuottamia päästöjä veteen tonneissa investoitua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona.
• Sijoituskohdeyritysten tuottamaa vaarallista jätettä tonneissa investoitua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona.
• sellaisiin yrityksiin, jotka ovat rikkoneet YK:n ohjaavia periaatteita tai OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille, tehtyjen sijoitusten osuus
• sellaisiin yrityksiin, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai kauppaan, tehtyjen sijoitusten osuus

Hyvä hallintotapa

Hyvän hallintotavan tarkastukset on sisällytetty vertailuindeksin menetelmiin. Jokaisen indeksin uudelleentasapainotuksen yhteydessä indeksin tarjoaja sulkee pois yritykset vertailuindeksistä ESG- kiistapisteiden perusteella (joka mittaa liikkeeseenlaskijan osallistumista ESG: hen liittyviin kiistoihin) ja sulkee pois yritykset, jotka on luokiteltu rikkovat Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -periaatteita, katso ”Osio C - Rahaston ympäristö- tai sosiaaliset ominaisuudet.”

E. Sijoitusten osuus

Osuuslaji pyrkii sijoittamaan arvopaperisalkkuun, joka koostuu mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä vertailuindeksin osa- arvopapereista.

On odotettavissa, että vähintään 80% osuuuslajin varoista sijoitetaan joko Benchmark Indexin arvopapereihin tai arvopapereihin, jotka täyttävät Benchmark Indexin ESG- valintakriteerit. Näin ollen jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä (tai niin pian kuin kohtuudella mahdollista ja käytännössä mahdollista sen jälkeen) rahaston salkku tasapainotetaan uudelleen sen vertailuindeksin mukaisesti siten, että vähintään 80% rahaston varoista on linjassa ESG-ominaisuuksien kanssa. vertailuindeksistä (määritettynä kyseisellä tasapainotuksella). Jos sijoitukset eivät enää täytä vertailuindeksin ESG- vaatimuksia, rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten säilyttämistä, kunnes kyseiset arvopaperit lakkaavat olemasta osa vertailuindeksiä (tai muutoin lakkaavat täyttämästä ESG-valintaa). Vertailuindeksin kriteerit) ja on mahdollista ja käytännöllistä (sijoituksenhoitajan näkemyksen mukaan) likvidoida positio.

Rahasto voi sijoittaa enintään 20% varoistaan ​​muihin sijoituksiin.

Rahasto voi käyttää johdannaisia ​​sijoitustarkoituksiin ja tehokkaan salkunhoidon tarkoituksiin rahaston edistämien ympäristö- tai sosiaalisten ominaisuuksien yhteydessä. Jos rahasto käyttää johdannaisia ​​ympäristöllisten tai sosiaalisten ominaisuuksien edistämiseen, kaikki edellä mainitut ESG- luokitukset tai -analyysit koskevat kohde- etuutta.

Tämä rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan ​​taksonomia-asetuksen mukaiseen ympäristön kannalta kestävään taloudelliseen toimintaan.

Tämä rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan ​​taksonomia-asetuksen mukaisiin siirtymä- ja mahdollistaviin toimintoihin.

Rahasto ei sitoudu sijoittamaan kestäviin sijoituksiin, joilla on ympäristötavoite.

Tämä rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan yli 0% varoistaan ​​sijoituksiin sosiaalisesti kestäviin sijoituksiin.

Muut omistukset voivat sisältää käteistä, rahamarkkinarahastoja ja johdannaisia. Tällaisia ​​sijoituksia saa käyttää vain tehokkaan salkunhoidon tarkoituksiin, lukuun ottamatta valuuttasuojaukseen käytettäviä johdannaisia ​​minkä tahansa valuuttasuojatun osakelajin osalta.

Kaikki indeksin tarjoajan soveltamat ESG:n poissulkemiskriteerit koskevat vain rahaston käyttämiä yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin liittyviä johdannaisia. Rahoitusindekseihin, korkoihin tai valuuttainstrumentteihin perustuvia johdannaisia ​​ei oteta huomioon ympäristön tai sosiaalisten vähimmäissuojatoimien vastaisesti.

F. Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Tuotteen eheyden jatkuva valvonta

BlackRock valvoo, että Rahasto noudattaa niitä sosiaalisia ja ympäristöominaisuuksia, joita rahastossa pyritään edistämään. Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksin arvonkehitystä. Rahaston sosiaaliset ja/tai ympäristöominaisuudet on upotettu vertailuindeksimenetelmään, ja Rahastoa seurataan tavalla, jolla pyritään tunnistamaan poikkeukset Rahaston kestävien sitoumusten täyttämisestä jokaisen tasapainotuksen yhteydessä.

BlackRock seuraa Rahasto- ja indeksitason tietoja seuratakseen, miten Rahasto noudattaa näitä ominaisuuksia kunkin tasapainotuksen yhteydessä.

BlackRock tarkkailee myös Rahaston seurantavirhettä ja ilmoittaa siitä sijoittajille osana vuosi- ja puolivuotiskertomusta ja tilinpäätöstä. Esitteessä julkaistaan myös odotettavissa olevaa seurantavirhettä koskevat tiedot.

G. Menetelmät

Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksin arvonkehitystä, jonka osatekijöiden valintaan sisältyy rahaston menetelmän mukaan tiettyjä ESG-kriteerejä (esitetty edellä osiossa C ja yksityiskohtaisesti osiossa L).

Menetelmät

Lisäksi seuraavia menetelmiä käytetään arvioimaan, missä määrin Rahaston edistämiä sosiaalisia tai ympäristöominaisuuksia noudatetaan:

Vertailuindeksi käyttää MSCI:n ESG-kiistadataa. Lisätietoja on osoitteessa https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

Vertailuindeksi käyttää MSCI:n Business involvement- ja UNGC-seuloja. Lisätietoja on osoitteessa https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI_ESG_BIS_Research_Productsheet_April+2015.pdf/babff66f-d1d6-4308-b63d-57fb7c5ccfa9

H. Tietolähteet ja tietojen käsittely

Datalähteet

BlackRockin salkunhoitajilla on käytettävissään tutkimuksia, tietoja, työkaluja ja analyysejä, joiden avulla he voivat sisällyttää ESG-tietoa sijoitusprosessiinsa. Aladdin on käyttöjärjestelmä, joka yhdistää salkkujen reaaliaikaiseen salkunhoitoon tarvittavat tiedot, ihmiset ja teknologian sekä BlackRockin ESG-analyysi- ja raportointitoimintojen moottori. BlackRockin salkunhoitajat käyttävät Aladdinia sijoituspäätösten tekemiseen, salkkujen seurantaan ja sellaiseen indeksitiedon hankintaan, joka auttaa sijoitusprosessia Rahaston ESG-ominaisuuksien saavuttamisessa.

ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tiedon- ja indeksintarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. Nämä tietokokonaisuudet voivat sisältää yleistavoitetta koskevia ESG-pisteitä, hiilidioksidipäästötietoja, liiketoimintaan osallistumisen mittareita tai kiistoja, ja ne on sisällytetty salkunhoitajien käytettävissä oleviin ja BlackRockin sijoitusstrategioissa käytettäviin Aladdin-työkaluihin. Tällaiset työkalut tukevat koko sijoitusprosessia aina tutkimuksesta salkun rakentamiseen ja mallintamiseen sekä raportointiin saakka.

Toimenpiteet tietojen laadun varmistamiseksi

BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestävään sijoitusstrategiaan (sekä sosiaalisiin ja ympäristöominaisuuksiin tai kestävään sijoitustavoitteeseen). Prosessimme sisältää sekä laadullisen että kvantitatiivisen analyysin datatuotteiden sopivuuden arvioimiseksi sääntelystandardien mukaisesti.

Arvioimme ESG-palveluntarjoajia ja -tietoja viidellä alla esitetyllä ydinalueella:
1. Tiedonkeruu: Tähän sisältyy muun muassa tietojen toimittajien taustalla olevien tietolähteiden, tietojen keräämiseen käytetyn tekniikan, väärän tiedon tunnistamisprosessin sekä ihmisen ja koneen oppimiseen perustuvien tiedonkeruulähestymistapojen arviointi. Otamme huomioon myös suunnitellut parannukset.
2.Tietojen kattavuus: Arvioimme muun muassa sitä, missä määrin tietopaketti kattaa koko sijoituskelpoisen liikkeeseenlaskija- ja omaisuusluokkavalikoimamme. Tähän sisältyy emoyhtiöiden ja niiden tytäryhtiöiden käsittelyn tarkastelu sekä arvioitujen tai raportoitujen tietojen käyttö.
3. Menetelmä: Arvioinnissamme tarkastellaan muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttämiä menetelmiä, muun muassa keräys- ja laskentamenetelmiä, mukauttamista alan tai sääntelystandardeihin tai -kehyksiin, olennaisuusrajoja ja niiden lähestymistapaa tiedon.
4. Tietojen todentaminen: Arvioinnissamme tarkastellaan muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien lähestymistapaa kerättyjen tietojen todentamiseen ja laadunvarmistusprosesseihin, muun muassa niiden sitoutumista liikkeeseenlaskijoihin.
5. Toiminta: Arvioimme tiedontarjoajan toiminnan eri osa-alueita, muun muassa tiedontarjoajan toimintaperiaatteita ja -menettelyjä (mukaan lukien mahdollisten eturistiriitojen huomioon ottaminen), datatutkimustiimien kokoa ja kokemusta, koulutusohjelmia sekä kolmannen osapuolen alihankkijoiden käyttöä.

Lisäksi BlackRock osallistuu aktiivisesti merkittäviin palveluntarjoajien konsultaatioihin, jotka koskevat menetelmiin ehdotettuja muutoksia kolmansien osapuolten tietojoukkojen tai indeksimenetelmien suhteen, ja lähettää kattavaa palautetta ja suosituksia tiedontuottajien teknisille ryhmille. BlackRock tekee usein jatkuvaa yhteistyötä ESG-tiedontarjoajien ja muun muassa indeksintarjoajien kanssa pysyäkseen ajan tasalla alan kehityksestä.

Miten tietoja käsitellään

BlackRockin sisäisissä prosesseissa keskitytään tuottamaan korkealaatuista, standardoitua ja johdonmukaista tietoa, jota sijoitusalan ammattilaiset voivat käyttää sekä avoimuus- että raportointitarkoituksiin. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta, minkä jälkeen ne käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyystarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa. BlackRockin integroidun teknologian avulla voimme koota tietoja liikkeeseenlaskijoista ja sijoituksista useiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien mittareiden ja erilaisten tiedontarjoajien avulla ja asettaa ne sijoitustiimien ja muiden tuki- ja valvontatoimintojen, kuten riskienhallinnan, saataville.

Arvioitujen tietojen käyttö

BlackRock pyrkii keräämään mahdollisimman paljon raportoitua dataa yrityksiltä kolmansien osapuolien tietopalveluntarjoajien kautta, mutta alan standardit julkistamiskehyksissä ovat edelleen kehittymässä, erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvien indikaattoreiden osalta. Tämän seurauksena luotamme eräissä tapauksissa tietojen tarjoajien arvioituihin toimiin tai välitystoimiin kattaaksemme laajan liikkeeseenlaskijavalikoimamme. Tietoympäristön nykyisten haasteiden vuoksi BlackRock käyttää huomattavan määrän arvioituja tietoja sijoituskelpoisesta valikoimastaan. Näiden tietojen määrä saattaa vaihdella tietokokonaisuuksittain, mutta pyrimme varmistamaan, että arvioiden käyttö on sääntelyohjeiden mukaista ja että tiedontarjoajat toimittavat meille menetelmiään koskevan tarvittavan ja riittävän avoimen dokumentaation. BlackRock on tietoinen, että on tärkeää parantaa tietojen laatua ja kattavuutta, ja se kehittää jatkuvasti sijoitusasiantuntijoidensa ja muiden tiimiensä saatavilla olevia tietokokonaisuuksia. Jos paikalliset maakohtaiset määräykset sitä edellyttävät, rahastot voivat ilmoittaa tietojen selkeät kattavuustasot. BlackRock pyrkii ymmärtämään arvioitujen tietojen käyttöä indeksimenetelmissä ja varmistamaan, että niiden lähestymistavat ovat vankkoja ja sovellettavien sääntelyvaatimusten ja indeksimenetelmien mukaisia.

I. Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Menetelmiin liittyvät rajoitukset

Kestävä sijoittaminen on kehittyvä ala sekä alan tuntemuksen että alueellisen ja maailmanlaajuisen sääntelykehyksen osalta. BlackRock seuraa edelleen kehitystä, joka liittyy EU:n kestävän sijoittamisen puitteiden täytäntöönpanoon ja sijoitusmenetelmiin, ja pyrkii varmistamaan niiden yhdenmukaisuuden sääntely-ympäristön muuttuessa. Tämän vuoksi BlackRock voi päivittää näitä tietoja sekä käytettyjä menetelmiä ja tietolähteitä milloin tahansa tulevaisuudessa, kun markkinakäytännöt kehittyvät tai kun uutta sääntelyohjeistusta tulee saataville.

Indeksintarjoaja suorittaa vertailuindeksin seulonnan sen ESG-kriteerien suhteen yleensä vain indeksin tasapainotuksen yhteydessä. Yhtiöt, jotka ovat aiemmin vastanneet vertailuindeksin seulontakriteerejä ja jotka on sen vuoksi sisällytetty vertailuindeksiin ja Rahastoon, voivat yllättäen tai äkillisesti altistua sellaisen erittäin kiistanalaisen tapahtuman vaikutukselle, joka vaikuttaa kielteisesti niiden hintaan ja näin ollen myös Rahaston tuottoon. Jos nämä yhtiöt ovat vertailuindeksin nykyisiä osatekijöitä, ne pysyvät vertailuindeksissä ja ovat näin ollen edelleen Rahaston hallussa seuraavaan suunniteltuun tasapainotukseen (tai säännölliseen tarkastukseen) saakka, jolloin asianomainen yhtiö lakkaa kuulumasta vertailuindeksiin, ja position likvidointi on (sijoituksenhoitajan näkemyksen mukaan) mahdollista ja käytännöllistä. Tällaista vertailuindeksiä seuraava Rahasto voi näin ollen lakata täyttämästä ESG-kriteerejä indeksin uudelleentasapainotusten (tai indeksin säännöllisten tarkastusten) välillä, kunnes vertailuindeksi tasapainotetaan takaisin indeksikriteeriensä mukaiseksi. Tällöin myös Rahasto tasapainotetaan uudelleen vertailuindeksin mukaiseksi. Vastaavasti indeksimenetelmät, joissa sitoudutaan sijoittamaan vähimmäisprosenttiosuuteen Kestäviä Sijoituksia, voivat myös laskea tämän tason alapuolelle tasapainotusten välillä, mutta ne palautetaan ennalleen tasapainotuksen yhteydessä (tai mahdollisimman pian sen jälkeen).

Tietolähteisiin liittyvät rajoitukset mainitaan jäljempänä.

Tietoihin liittyvät rajoitukset

ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. BlackRock työskentelee edelleen laajan markkinoiden osallistujavalikoiman kanssa kohentaakseen datan laatua.

Vaikka kullakin ESG-mittarilla voi olla omat rajoituksensa, tietojen rajoituksiksi voidaan laajalti katsoa muun muassa seuraavia:
• Tiettyjen ESG-mittareiden saatavuuden puute sellaisten erilaisten raportointi- ja julkistamisstandardien vuoksi, jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijoihin, maantieteellisiin alueisiin tai eri sektoreihin.
• Kestävää kehitystä koskevat lakisääteiset yritysraportointistandardit ovat vasta kehitteillä, mikä johtaa eroihin siinä, missä määrin yritykset voivat itse vastata raportoinnista lakisääteisiin kriteereihin verrattuna. Näin ollen jotkin mittareiden kattavuustasot saattavat olla alhaisia.
• Raportoitujen ja arvioitujen ESG-tietojen epäjohdonmukainen käyttö ja tasot eri tiedontarjoajien välillä. Eri ajankohtina hankittujen tietojen vertailukelpoisuus on haastavaa.
• Arvioidut tiedot voivat luonnostaan poiketa toteutuneista luvuista. Tämä johtuu tietojentarjoajien oletuksista tai hypoteeseista.
• Liikkeeseenlaskijoiden erilaiset näkemykset tai arviot, jotka johtuvat palveluntarjoajien erilaisista menetelmistä tai subjektiivisten kriteerien käytöstä. • Suurin osa yritysten ESG-raportoinnista ja tietojen julkistamisesta tapahtuu vuosittain, ja niiden tuottaminen vie paljon aikaa, joten nämä tiedot tuotetaan viiveellä taloudellisiin tietoihin nähden. Tietojen päivitystiheys saattaa myös olla epäjohdonmukaista tällaisia tietoja tietokokonaisuuksiinsa sisällyttävien eri tiedontarjoajien välillä.
• Tietojen kattavuus ja sovellettavuus eri omaisuusluokissa ja indikaattoreissa voi vaihdella.
• Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedot, kuten ilmastotavoitteet, voivat poiketa merkittävästi historiallisista ja tämänhetkisistä mittareista.

Lisätietoja siitä, miten kestävyysindikaattoreiden yhteydessä esitetyt mittarit lasketaan, on Rahaston vuosikertomuksessa.

Kestävät sijoitukset sekä sosiaaliset ja ympäristökriteerit

Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyy tietoympäristön mukana. Alan toimijoiden ja muun muassa indeksintarjoajien haasteena on löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. Tämän vuoksi BlackRock on luonut kehyksen kestävien sijoitusten tunnistamiseksi ottaen huomioon sääntelyvaatimukset ja indeksintarjoajien menetelmät.

BlackRock hyödyntää kolmannen osapuolen indeksintarjoajien menetelmiä ja tietoja arvioidessaan, aiheuttavatko sijoitukset merkittävää haittaa ja onko niillä hyvät hallintokäytännöt. Joissakin tilanteissa tietoja ei ole saatavilla, ne ovat epätäydellisiä tai epätarkkoja. Kohtuullisista ponnisteluista huolimatta tietoja ei välttämättä ole aina saatavilla, jolloin indeksintarjoaja tekee arvion sijoitusta tai toimialaa koskevan tietämyksensä perusteella. Joissakin tapauksissa tiedot saattavat heijastaa toimia, joihin liikkeeseenlaskijat ovat saattaneet ryhtyä vasta jälkikäteen, eivätkä ne heijasta kaikkia mahdollisia merkittäviä haittoja.

BlackRock suorittaa indeksintarjoajien kestävän sijoittamisen menetelmiä koskevan perusteellisen due diligence -tarkastuksen varmistaakseen, että ne vastaavat BlackRockin näkemyksiä Kestävistä Sijoituksista.

J. Asianmukainen huolellisuus

Salkunhoitaja suorittaa due diligence- tarkastuksen indeksintarjoajiin ja informoi heitä jatkuvasti indeksimenetelmien suhteen, mukaan lukien niiden arvioimisen SFDR: n asettaman hyvän hallintotavan kriteereistä, joihin kuuluvat hyvät hallintorakenteet, työntekijäsuhteet, henkilöstön palkitseminen ja verotus sijoituskohteiden yritysten tasolla.

K. Vaikuttamispolitiikat

Rahasto

Rahasto ei käytä sitoutumista keinona täyttää sitovia sitoumuksiaan ympäristöön tai sosiaalisiin piirteisiin, tai kestäviin sijoitustavoitteisiin. Sijoituksenhoitaja ei ole suorassa yhteydessä indeksiin sisältyviin yrityksiin/liikkeeseenlaskijoihin, mutta on suoraan yhteydessä indeksiin ja tietojen toimittajiin varmistaakseen ESG-mittareiden paremman analytiikan ja vakauden.

Yleistä

Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla.

Jos tietty salkunhoitotiimi määrittelee toimeksiannon yhdeksi keinoksi, jolla he pyrkivät osoittamaan sitoutumista ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin kysymyksiin SFDR:n puitteissa, menetelmät, joilla tällaisen sitouttamispolitiikan tehokkuus ja tavat, ja joilla tällaista sitouttamispolitiikkaa voidaan mukauttaa siinä tapauksessa, että niillä ei saavuteta toivottua vaikutusta (yleensä ilmaistuna tiettyjen tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden vähenemisenä), kuvataan rahastoesitteessä ja verkkosivuston tiedotteessa.

Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöj tunnistetuissa ESG- ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG- ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista.

Jos asianomainen salkunhoitotiimi on huolissaan yrityksen lähestymistavasta havaittuihin ESG-ominaisuuksiin ja/tai tärkeimpiin haitallisiin indikaattoreihin, se voi päättää selittää odotuksensa yhtiön hallitukselle tai johdolle ja ilmoittaa yhtiökokouksessa äänestämällä, että heillä on ratkaisemattomia huolenaiheita. Yleensä äänestämällä johtajien uudelleenvalintaa vastaan he katsovat olevan vastuussa tunnistettujen ESG-ominaisuuksien tai tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden parantamisesta.

BlackRock on erillään salkunhoitotiimien toiminnasta, korkeimmalla tasolla, osana fidusiaarista lähestymistapaansa, ja se on päättänyt, että asiakkaidensa pitkän aikavälin edun mukaista on edistää hyvää hallintotapaa tietoisena ja sitoutuneena osakkeenomistajana. BlackRockilla tämä on BlackRock Investment Stewardshipin vastuulla. Pääasiassa BIS-tiimin työn ansiosta BlackRock täyttää osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin II (”SRD II”) vaatimukset, jotka koskevat sitoutumista julkisiin yhtiöihin ja muihin sijoitusekosysteemin osapuoliin. Kopio BlackRockin SRD II -sitoutumiskäytännöstä löytyy osoitteesta https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRockin lähestymistapa sijoitusohjaukseen on hahmoteltu BIS: n globaaleissa periaatteissa ja markkinatason äänestysohjeissa. BIS:n globaalit periaatteet määrittelevät taloudenhoitofilosofiamme ja näkemyksemme yrityshallinnosta ja kestävistä liiketoimintakäytännöistä, jotka tukevat yritysten pitkän aikavälin arvonluomista. Ymmärrämme, että hyväksytyt yrityshallinnon standardit ja normit vaihtelevat markkinoilla; Uskomme kuitenkin, että hallintokäytännössä on tiettyjä perustavanlaatuisia elementtejä, jotka ovat maailmanlaajuisesti olennaisia ​​yrityksen kyvylle luoda pitkän aikavälin arvoa. Markkinakohtaiset äänestysohjeemme antavat yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka BIS toteuttaa globaaleja periaatteita – ottaen huomioon paikallisten markkinoiden standardit ja normit – ja tiedottavat äänestyspäätöksistämme, jotka koskevat tiettyjä osakaskokouksen äänestyskohteita. BlackRockin yleinen lähestymistapa sijoitusten hoitamiseen ja sitoutumiseen löytyy osoitteista: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive ja https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

Sitouttaessaan BIS voi keskittyä tiettyihin ESG- teemoihin, jotka on esitetty BlackRockin äänestysprioriteeteissa https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Nimetty vertailuarvo

Tämä rahasto pyrkii saavuttamaan edistämänsä ympäristölliset ja sosiaaliset ominaisuudet seuraamalla MSCI EM IMI ESG Screened Indexin vertailuindeksin suorituskykyä, joka sisältää indeksintarjoajan ESG-valintakriteerit.

Jokaisen indeksin uudelleentasapainotuksen yhteydessä indeksintarjoaja soveltaa ESG- valintakriteerejä emoindeksiin sulkeakseen pois liikkeeseenlaskijat, jotka eivät täytä tällaisia ​​ESG- valintakriteerejä.

Jokaisen indeksin tasapainottamisen yhteydessä (tai niin pian kuin kohtuudella mahdollista) rahaston salkku tasapainotetaan myös sen vertailuindeksin mukaisesti.

Vertailuindeksi jättää liikkeeseenlaskijat, jotka eivät täytä sen ESG- valintakriteerejä, emoindeksistään, joka on laaja markkinaindeksi. ESG:n valintakriteerit, jotka jätetään pois, on esitetty edellä, katso ”Osio C – Rahaston ympäristö- tai sosiaaliset ominaisuudet.”

Rahaston vertailuindeksin menetelmä löytyy kopioimalla ja liittämällä seuraava linkki selaimeesi: https://www.msci.com/index/methodology/latest/ESGScreened

Vaihtoehtoisesti menetelmään voi tutustua indeksintarjoajan verkkosivuston kautta osoitteessa: https://www.msci.com/index-methodology

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Norja

 • Portugali

 • Puola

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Saudi-Arabia

 • Slovakia

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

 • Tšekki

Omistukset

Omistukset

Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Sektori Omaisuuslaji Markkina-arvo Painotus (%) Nimellisarvo Nimellisarvo ISIN Hinta Sijainti Kurssi Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.01.2023

% markkina-arvosta

alkaen 30.01.2023

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
Allokaatiot saattavat muuttua.

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

 

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

  From
30.09.2017
To
30.09.2018
From
30.09.2018
To
30.09.2019
From
30.09.2019
To
30.09.2020
From
30.09.2020
To
30.09.2021
From
30.09.2021
To
30.09.2022
Arvopaperilainauksen tuotto 0,03
Enintään lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 3,03
Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 4,56
Vakuus (% lainasta) 109,51
A Yllä olevassa taulukossa on yhteenveto rahaston arvopaperilainauksesta.

Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2019 - 31/12/2019 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2020.

Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.
alkaen 30.01.2023
Tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) ISIN SEDOL Vaihto Maa

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Alla olevassa taulukossa esitetään laina- / vakuusyhdistelmät ja vakuustasot eurooppalaisille lainaaville rahastoillemme.

Vakuustyypit
Lainatyyppiset Osakkeet Valtion, Ylikansallistenyritysten ja Virastojenjoukkolainat Käteinen (ei uudelleen sijoitettavaksi)
Osakkeet 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Valtionlainat 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Yrityslainat 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Hyväksymme myös valitut fyysisesti jäljentävät osake-, valtionvelkakirja-, luotto- ja ETF-hyödykkeet vakuudeksi.

Vakuusparametrit riippivat vakuudesta ja lainayhdistelmästä, ja ylivakuusaste voi vaihdella 102,5-112%. Tässä yhteydessä ”ylivakuus” tarkoittaa että otettujen vakuuksien yhteenlaskutte markkina-arvo ylittään luoton kokonaisarvon. Vakuusparametreja tarkistetaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.
Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Listaukset

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange SAEM USD 23.10.2018 BFNM3P3 SAEM LN SAEM.L - - IE00BFNM3P36 A2N6TH 43669847 - -
Cboe Europe SAEMx GBP 25.07.2019 BKLH0X2 - SAEMx.CHI - - IE00BFNM3P36 A2N6TH 43669847 - -
Xetra AYEM EUR 24.10.2018 BGHFCH0 AYEM GY AYEM.DE - - IE00BFNM3P36 A2N6TH 43669847 - -
London Stock Exchange SEGM GBP 22.11.2019 BKLGBT2 SAEMx IX SEGM.L - - IE00BFNM3P36 A2N6TH 43669847 - -
Bolsa Mexicana De Valores SAEM MXN 28.02.2019 BGMGXZ3 SAEM N - - - IE00BFNM3P36 - - - -
SIX Swiss Exchange SAEM USD 20.11.2018 BDFVSY8 SAEM SW SAEM.S - - IE00BFNM3P36 A2N6TH 43669847 - -

Dokumentit

Dokumentit