Osakkeet

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 4 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 0,3 -3,2 9,2 4,5
Vertailuindeksi 1 (%) 2,6 1,1 0,2 2,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,49 3,37 - - 0,64
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,97 1,07 - - 1,51
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,49 0,35 2,90 3,97 4,49 10,46 - - 2,77
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,97 0,38 1,00 1,63 1,97 3,25 - - 6,65
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- 0,27 -3,16 9,16 4,49
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

- 2,60 1,08 0,18 1,97

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SEK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.01.2023 USD 788 904 997
Perustamispäivä 12.09.2018
Rahaston perustaminen 17.02.2012
Sarjan valuutta SEK
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu -
Vuosittainen juokseva kulu 1,22%
Kulusuhde -
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
Minimi alkusijoitus SEK 10000000
Minimi lisäsijoitus SEK 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Equity Market Neutral Other
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSAI2SH
ISIN LU1873114208
SEDOL BGLRQ58

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 3660
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 4,95%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 2,322
P/E-luku alkaen 30.12.2022 16,86
P/B-luku alkaen 30.12.2022 0,96

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
DTE ENERGY COMPANY 2,51
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,28
PEPSICO INC 2,00
METLIFE INC 1,98
CLEARWAY ENERGY INC 1,84
Nimi Painotus (%)
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1,74
EVERGY INC 1,73
EQUITY RESIDENTIAL 1,70
CIGNA CORP 1,65
CMS ENERGY CORPORATION 1,61
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class I2 Hedged SEK - 103,00 -0,01 -0,01 27.01.2023 103,01 96,04 LU1873114208 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 133,60 -0,02 -0,01 27.01.2023 133,62 125,08 LU0725892383 -
Class A2 USD Ei ole 146,04 -0,02 -0,01 27.01.2023 146,06 135,53 LU0725887540 -
Class D2 USD Ei ole 126,27 -0,01 -0,01 27.01.2023 126,28 117,05 LU1238068321 -
Class I2 USD Ei ole 120,53 0,00 0,00 27.01.2023 120,53 111,58 LU1653088168 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 131,89 -0,01 -0,01 27.01.2023 131,90 123,05 LU0765562458 -
Class X2 USD Ei ole 185,32 -0,07 -0,04 27.01.2023 185,39 169,92 LU0849781678 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 128,38 -0,04 -0,03 27.01.2023 128,42 119,92 LU0725892466 -
Class A2 AUD Ei ole 207,06 -0,09 -0,04 27.01.2023 230,41 183,69 LU0840974975 -
Class A2 GBP Ei ole 187,11 -0,21 -0,11 27.01.2023 207,43 161,81 LU0784324112 -
Class A2 EUR - 113,16 0,19 0,17 27.01.2023 124,07 103,04 LU1991022069 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 121,05 -0,02 -0,02 27.01.2023 121,07 112,67 LU1246651910 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 109,67 -0,02 -0,02 27.01.2023 109,69 102,54 LU1323999489 -
Class I2 Hedged JPY - 10 575,44 -2,38 -0,02 27.01.2023 10 589,17 9 933,42 LU1791183780 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 107,85 -0,02 -0,02 27.01.2023 107,94 100,89 LU1238068594 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumentit

Dokumentit