Skip to content

Multi Asset

BSF BlackRock Style Advantage Screened Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Soveltamastaan sijoitusstrategiasta johtuen absoluuttisen tuoton rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei välttämättä seuraa markkinatrendejä tai pysty täysin hyödyntämään myönteisiä markkinaolosuhteita. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Sijoituskelpoista heikommiksi luokitellut arvopaperit voivat olla muita herkempiä päivittäisille muutoksille osakemarkkinoilla. Lisäksi korkomuutokset, luottoriski tai luottoluokituksen toteutunut aleneminen voivat vaikuttaa kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Sijoituskelpoista heikommiksi luokitellut kiinteätuottoiset arvopaperit voivat olla herkempiä näille tapahtumille. Johdannaisinstrumentit ovat erittäin herkkiä kohdeetuuden arvon muutoksille. Vaikutus on suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015
Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2019

- - - - -0,14

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.01.2020 USD 38,001
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.10.2018
Perustamispäivä 29.10.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Alt - Multistrategy
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,65%
ISIN LU1859542349
Bloomberg-tunnus BRAI2GH
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFXR831
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged GBP - 102,57 0,50 0,49 105,18 99,63 - LU1859542349 - -
Class I2 Hedged EUR - 101,12 0,49 0,49 104,35 99,35 - LU1859542265 - -
Class I2 USD - 104,85 0,53 0,51 106,83 100,07 - LU1859541887 - -
Class D2 Hedged GBP - 102,31 0,50 0,49 105,02 99,58 - LU1859542182 - -
Class I2 EUR - 108,68 0,93 0,86 112,74 101,11 - LU1919855160 - -
Class X2 Hedged AUD - 99,37 0,48 0,49 101,38 98,06 - LU2050411508 - -
Class A2 USD - 103,82 0,52 0,50 106,03 99,89 - LU1859541614 - -
Class X2 USD - 105,57 0,53 0,50 107,39 103,59 - LU1859541960 - -
Class D2 USD - 104,56 0,52 0,50 106,60 100,01 - LU1859541705 - -
Class D2 Hedged EUR - 100,83 0,49 0,49 104,17 99,29 - LU1859542000 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Dokumentit

Dokumentit