Osakkeet

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Pienempien yritysten osakekaupan volyymi on yleensä pienempi, ja hintavaihtelut niissä ovat suurempia kuin suurempien yritysten osakekaupassa. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Soveltamastaan sijoitusstrategiasta johtuen absoluuttisen tuoton rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei välttämättä seuraa markkinatrendejä tai pysty täysin hyödyntämään myönteisiä markkinaolosuhteita. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 30.09.2020 GBP 773,434
Perusvaluutta GBP
Rahaston perustaminen 17.10.2018
Perustamispäivä 17.10.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - UK
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,87%
ISIN LU1861218565
Bloomberg-tunnus BRUEA2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BDRMQW3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Weekly, Business Day
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2020
Nimi Painotus (%)
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,30
PAYPAL HOLDINGS INC 3,97
MICROSOFT CORPORATION 3,76
MASTERCARD INC 3,72
RELX PLC 3,64
Nimi Painotus (%)
SMITH & NEPHEW PLC 3,54
ASHTEAD GROUP PLC 2,62
RENTOKIL INITIAL PLC 2,51
ALPHABET INC 2,39
FACEBOOK INC 2,31
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged EUR - 120,20 1,87 1,58 120,51 100,48 - LU1861218565 - -
Class I2 Hedged EUR - 121,62 1,92 1,60 121,87 101,68 - LU1861219290 - -
Class D2 Hedged EUR - 121,03 1,90 1,59 121,30 101,02 - LU1861218995 - -
Class Z2 GBP - 125,38 2,10 1,70 125,49 104,44 - LU1861218219 - -
Class I2 GBP - 123,84 1,96 1,61 123,95 102,67 - LU1861218300 - -
Class A2 GBP - 118,43 1,85 1,59 118,61 97,94 - LU1990957067 - -
Class D2 Hedged USD - 125,79 1,97 1,59 126,06 104,66 - LU1861219613 - -
Class Z2 Hedged EUR - 123,02 2,06 1,70 123,27 102,79 - LU1861219027 - -
Class D2 Hedged CHF - 119,82 1,88 1,59 120,12 100,59 - LU1861219373 - -
Class I2 Hedged USD - 126,92 2,00 1,60 127,16 105,62 - LU1861219886 - -
Class Z2 Hedged CHF - 121,88 2,04 1,70 122,16 101,89 - LU1861219456 - -
Class X2 GBP - 131,86 2,60 2,01 131,91 106,40 - LU1861218482 - -
Class A2 Hedged CHF - 117,00 1,82 1,58 117,34 97,09 - LU1991003358 - -
Class A2 Hedged USD - 120,12 1,87 1,58 120,34 99,98 - LU1990978147 - -
Class D2 GBP - 122,91 1,93 1,60 123,05 102,25 - LU1861218136 - -
Class I2 Hedged CHF - 120,65 1,92 1,62 120,97 101,34 - LU1861219530 - -
Class I4 GBP - 115,59 1,82 1,60 115,70 96,30 - LU2066748497 - -
Class Z2 Hedged USD - 128,33 2,14 1,70 128,58 106,58 - LU1861219704 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Dokumentit

Dokumentit