Osakkeet

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Pienempien yritysten osakekaupan volyymi on yleensä pienempi, ja hintavaihtelut niissä ovat suurempia kuin suurempien yritysten osakekaupassa. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Soveltamastaan sijoitusstrategiasta johtuen absoluuttisen tuoton rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei välttämättä seuraa markkinatrendejä tai pysty täysin hyödyntämään myönteisiä markkinaolosuhteita. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

- - 14,78 10,80 10,10
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

- - 0,81 0,29 0,09
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
10,10 11,88 - - 10,28
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

0,09 0,40 - - 0,43
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
10,10 -1,08 1,91 10,10 40,02 - - 36,79
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

0,09 0,02 0,04 0,09 1,19 - - 1,37

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.01.2022 GBP 802,395
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 224
Perusvaluutta Englannin punta
Rahaston perustaminen 17.10.2018
Perustamispäivä 17.10.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Long/Short Equity - UK
Vertailuindeksi 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
ISIN LU1861218300
Bloomberg-tunnus BRUEI2G
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BDRMQP6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Weekly, Business Day
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2021 0,10
3 v beeta alkaen 31.12.2021 1,194
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -
P/E-luku alkaen 31.12.2021 97,30
P/B-luku alkaen 31.12.2021 -20,80
Keskim. markkina-arvo (miljoonaa) alkaen 31.12.2021 GBP 475 252 984,46

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimusvaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2021
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORPORATION 3,94
ALPHABET INC 3,23
ELECTROCOMPONENTS PLC 3,15
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,69
JD SPORTS FASHION PLC 2,47
Nimi Painotus (%)
NASDAQ INC 2,46
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC 2,43
OXFORD INSTRUMENTS PLC 2,42
ASHTEAD GROUP PLC 2,11
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 2,03
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 GBP - 118,88 -4,74 -3,83 140,62 118,88 - LU1861218300 - -
Class A2 Hedged USD - 113,36 -4,52 -3,83 135,41 113,36 - LU1990978147 - -
Class I2 Hedged USD - 121,49 -4,81 -3,81 144,13 121,49 - LU1861219886 - -
Class D2 Hedged USD - 120,09 -4,77 -3,82 142,55 120,09 - LU1861219613 - -
Class D2 Hedged CHF - 113,02 -4,45 -3,79 134,51 113,02 - LU1861219373 - -
Class X2 Hedged AUD - 83,33 -3,31 -3,82 100,00 83,33 - LU2379649341 - -
Class A2 GBP - 112,56 -4,51 -3,85 133,62 112,56 - LU1990957067 - -
Class I2 Hedged CHF - 114,29 -4,49 -3,78 135,77 114,29 - LU1861219530 - -
Class Z2 Hedged USD - 123,35 -4,90 -3,82 146,38 123,35 - LU1861219704 - -
Class I2 JPY - 8 838,64 -447,19 -4,82 10 340,11 8 838,64 - LU2413648952 - -
Class I2 Hedged JPY - 8 694,31 -340,58 -3,77 10 123,30 8 694,31 - LU2413649091 - -
Class Z2 Hedged CHF - 115,60 -4,55 -3,79 137,86 115,60 - LU1861219456 - -
Class A2 Hedged CHF - 109,69 -4,33 -3,80 130,82 109,69 - LU1991003358 - -
Class I2 Hedged EUR - 115,60 -4,62 -3,84 137,24 115,60 - LU1861219290 - -
Class D2 Hedged EUR - 114,40 -4,57 -3,84 136,23 114,40 - LU1861218995 - -
Class A2 Hedged CNH - 1 011,71 -40,02 -3,81 1 188,24 1 011,71 - LU2252211383 - -
Class D2 GBP - 117,47 -4,69 -3,84 139,23 117,47 - LU1861218136 - -
Class Z2 GBP - 120,61 -4,81 -3,84 143,01 120,61 - LU1861218219 - -
Class D2 AUD Hedged AUD - 85,69 -3,43 -3,85 101,42 85,69 - LU2402058403 - -
Class X2 GBP - 129,00 -5,12 -3,82 154,69 129,00 - LU1861218482 - -
Class A2 Hedged EUR - 113,09 -4,54 -3,86 134,79 113,09 - LU1861218565 - -
Class I4 GBP - 110,90 -4,42 -3,83 131,29 110,90 - LU2066748497 - -
Class Z2 Hedged EUR - 117,06 -4,67 -3,84 139,52 117,06 - LU1861219027 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Dokumentit

Dokumentit