Osakkeet

BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Pienempien yritysten osakekaupan volyymi on yleensä pienempi, ja hintavaihtelut niissä ovat suurempia kuin suurempien yritysten osakekaupassa. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Soveltamastaan sijoitusstrategiasta johtuen absoluuttisen tuoton rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei välttämättä seuraa markkinatrendejä tai pysty täysin hyödyntämään myönteisiä markkinaolosuhteita. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 08.04.2020 GBP 571,129
Perusvaluutta GBP
Rahaston perustaminen 17.10.2018
Perustamispäivä 17.10.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - UK
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,09%
ISIN LU1861219530
Bloomberg-tunnus BRUI2CH
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BDRMQY5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Weekly, Business Day
Minimi alkusijoitus CHF 10000000
Minimi lisäsijoitus CHF 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.03.2020
Nimi Painotus (%)
RELX PLC 2,27
MICROSOFT CORPORATION 2,27
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2,13
SERCO GROUP PLC 1,95
PAYPAL HOLDINGS INC 1,75
Nimi Painotus (%)
QINETIQ GROUP PLC 1,66
BREEDON GROUP PLC 1,60
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 1,58
SMITH & NEPHEW PLC 1,54
AMAZON.COM INC 1,24
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.03.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.03.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged CHF - 105,57 1,82 1,75 115,67 100,93 - LU1861219530 - -
Class D2 GBP - 106,70 2,03 1,94 117,75 101,25 - LU1861218136 - -
Class I2 Hedged USD - 110,32 2,12 1,96 120,93 102,62 - LU1861219886 - -
Class I2 Hedged EUR - 106,25 2,10 2,02 116,52 101,05 - LU1861219290 - -
Class Z2 GBP - 108,44 1,77 1,66 119,62 101,94 - LU1861218219 - -
Class D2 Hedged CHF - 105,01 2,03 1,97 115,03 100,58 - LU1861219373 - -
Class I4 GBP - 100,51 1,92 1,95 110,62 96,30 - LU2066748497 - -
Class A2 GBP - 102,17 1,94 1,94 114,27 97,94 - LU1990957067 - -
Class D2 Hedged EUR - 105,55 2,09 2,02 116,03 100,85 - LU1861218995 - -
Class A2 Hedged EUR - 104,96 2,06 2,00 115,52 100,48 - LU1861218565 - -
Class A2 Hedged CHF - 101,37 1,99 2,00 112,71 97,09 - LU1991003358 - -
Class Z2 Hedged USD - 110,93 1,81 1,66 121,82 102,69 - LU1861219704 - -
Class D2 Hedged USD - 109,30 2,09 1,95 120,06 102,16 - LU1861219613 - -
Class I2 GBP - 107,15 2,05 1,95 118,44 101,60 - LU1861218300 - -
Class Z2 Hedged CHF - 105,95 1,79 1,72 116,54 100,98 - LU1861219456 - -
Class A2 Hedged USD - 104,32 1,95 1,90 115,34 99,98 - LU1990978147 - -
Class X2 GBP - 111,11 2,14 1,96 124,23 102,46 - LU1861218482 - -
Class Z2 Hedged EUR - 106,84 1,80 1,71 117,57 101,23 - LU1861219027 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Dokumentit

Dokumentit