Korko-sijoitukset

BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Korkotason muutoksilla, luottoriskillä ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus korkopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Sijoituskelpoista huonommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla herkempiä näille riskeille kuin korkeamman luottoluokituksen korkopaperit. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset, rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvät riskit. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESG-kriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 3 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 10,0 3,2 -9,0
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 11,9 4,0 -9,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-17,74 -4,85 - - -3,68
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -20,38 -5,51 - - -2,97
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,89 0,35 -2,83 -8,92 -17,74 -13,86 - - -14,20
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -14,98 -0,31 -4,48 -10,45 -20,38 -15,65 - - -11,57
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- - -5,59 8,73 -19,50
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.06.2022

- - -3,00 6,92 -20,40

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 23.09.2022 USD 417 896 071
Perustamispäivä 01.08.2018
Rahaston perustaminen 09.07.2018
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,27%
Kulusuhde 1,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGELA2U
ISIN LU1860487765
SEDOL BFYR5Q2

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.08.2022 184
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.08.2022 12,63%
3 v beeta alkaen 31.08.2022 1,071
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.08.2022 8,84
Muokattu duraatio alkaen 31.08.2022 4,80
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.08.2022 8,84%
Tehokas duraatio alkaen 31.08.2022 4,83
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.08.2022 6,30
WAL huonoimpaan alkaen 31.08.2022 6,30

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A2, alkaen 31.08.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 876 Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2022
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,05
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 2,85
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,13
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,86
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,86
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,81
CZECH REPUBLIC 0.45 10/25/2023 1,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,43
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,35
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,35
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 USD Ei ole 8,33 -0,08 -0,95 23.09.2022 10,26 8,14 LU1860487765 -
Class D2 USD Ei ole 8,50 -0,07 -0,82 23.09.2022 10,42 8,30 LU1817794388 -
Class I2 USD - 9,56 -0,09 -0,93 23.09.2022 11,70 9,33 LU1864665945 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,54 -0,07 -0,92 23.09.2022 9,52 7,42 LU1817794545 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 7,65 -0,07 -0,91 23.09.2022 9,57 7,52 LU1817794891 -
Class X2 USD - 8,74 -0,07 -0,79 23.09.2022 10,64 8,52 LU1817794461 -
Class I2 EUR - 9,82 0,01 0,10 23.09.2022 10,14 9,15 LU1864666083 -
Class X2 AUD - 13,31 -0,01 -0,08 23.09.2022 14,70 12,52 LU1860487682 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,70 -0,07 -0,90 23.09.2022 9,67 7,57 LU1817794628 -
Class I2 Hedged EUR - 8,36 -0,07 -0,83 23.09.2022 10,47 8,21 LU1862385918 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit