Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF ESG Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.10.2019 USD 287,293
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 09.07.2018
Perustamispäivä 09.07.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,89%
ISIN LU1817794974
Bloomberg-tunnus BGEEBD2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BG0X0N3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 3,02
POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3 03/17/2023 2,71
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,80
HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375 02/21/2023 1,66
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 10/27/2027 1,66
Nimi Painotus (%)
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 1,64
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 1,60
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,34
JAMAICA (GOVERNMENT) 6.75 04/28/2028 1,34
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 6.2 05/11/2027 1,14
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 11,04 0,00 0,00 11,14 9,75 - LU1817794974 - -
Class X2 USD - 11,15 0,00 0,00 11,25 9,64 - LU1817795195 - -
Class X2 AUD - 10,02 -0,01 -0,10 10,04 9,98 - LU2050411847 - -
Class I2 EUR - 10,17 -0,07 -0,68 10,36 8,68 - LU1864665515 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,54 0,00 0,00 10,69 9,48 - LU1817795278 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,56 0,00 0,00 10,70 9,62 - LU1817795435 - -
Class I2 USD - 11,31 -0,01 -0,09 11,42 9,85 - LU1864665432 - -
Class A2 USD Ei ole 10,91 0,00 0,00 11,02 9,55 - LU1860487849 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,93 -0,01 -0,09 11,08 9,78 - LU1864665606 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,62 0,00 0,00 10,76 9,63 - LU1817795351 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Giulia Pellegrini
Giulia Pellegrini
Kirill Veretinskii
Kirill Veretinskii

Dokumentit

Dokumentit