Osakkeet

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 3 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 32,8 9,3 37,7
Vertailuarvo (%) 33,2 9,3 37,8
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- 10,34 7,51 35,63 -2,10
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2022

- 10,70 7,55 35,81 -1,64
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,29 15,48 - - 15,51
Vertailuarvo (%) 3,82 15,70 - - 15,82
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-5,65 -0,64 4,08 2,74 3,29 54,01 - - 86,67
Vertailuarvo (%) -5,15 -0,62 4,20 2,96 3,82 54,89 - - 88,85

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 23.09.2022 USD 364 557 283
Perustamispäivä 02.05.2018
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi MSCI North America Net EUR (Custom 4pm LUX)
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,22%
Kulusuhde 0,15%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGIND2E
ISIN LU1811363917
SEDOL BFNBHR0

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.08.2022 708
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.08.2022 18,58%
3 v beeta alkaen 31.08.2022 0,995
P/E-luku alkaen 31.08.2022 19,11
P/B-luku alkaen 31.08.2022 3,64

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.08.2022 0,25%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.08.2022 0,07%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.08.2022 0,25%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.08.2022 0,45%
MSCI - tupakka alkaen 31.08.2022 0,62%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.08.2022 99,84%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.08.2022 0,16%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,14% ja öljyhiekat 2,74%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares North America Equity Index Fund (LU), Class D2, alkaen 31.07.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1549 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2022
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 6,96
MICROSOFT CORP 5,08
AMAZON COM INC 3,19
TESLA INC 2,00
ALPHABET INC CLASS A 1,78
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,68
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,33
JOHNSON & JOHNSON 1,16
EXXON MOBIL CORP 1,10
NVIDIA CORP 1,03
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D2 EUR - 176,87 -1,74 -0,97 23.09.2022 200,01 164,45 LU1811363917 -
Class N2 USD Ei ole 278,15 -5,77 -2,03 23.09.2022 364,49 277,82 LU0836514405 -
Class F2 USD Ei ole 277,32 -5,75 -2,03 23.09.2022 363,47 277,01 LU0836515808 -
Class A2 USD Ei ole 268,97 -5,59 -2,04 23.09.2022 353,30 268,89 LU0836513001 -
Class N2 EUR - 108,08 -1,06 -0,97 23.09.2022 122,11 100,47 LU2337603828 -
Class X2 USD Ei ole 282,29 -5,85 -2,03 23.09.2022 369,51 281,84 LU0826450636 -
Class X2 EUR Ei ole 289,64 -2,83 -0,97 23.09.2022 326,87 269,15 LU0938202586 -
Class N7 EUR Puolivuosittain 330,11 -3,24 -0,97 23.09.2022 374,63 306,90 LU0852473445 -
Class D2 USD Ei ole 147,16 -3,05 -2,03 23.09.2022 192,88 146,99 LU1722863641 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit