Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

- - - 2,05 -3,07
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,07 - - - 0,45
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-6,04 -1,65 4,44 -3,07 - - - 1,10

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.10.2020 USD 3 114,217
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2020 1614
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.02.2018
Perustamispäivä 25.04.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka EUR Flexible Allocation - Global
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,01%
ISIN LU1811365888
Bloomberg-tunnus BGDD2EH
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFM7GP0
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2020 0,01%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2020 1,28%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2020 0,01%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2020 0,14%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2020 0,08%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2020 0,14%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2020 0,29%
MSCI:n tiedot liiketoimiin osallistumisen prosentuaalisesta osuudesta alkaen 30.09.2020 62,91%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,72% ja öljyhiekat 0,24%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2020
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,40
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,10
AAPL CITIGROUP INC MTN 12.0410/20/2020 0,77
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,68
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 14.8410/20/2020 0,61
Nimi Painotus (%)
JNJ UBS AG (LONDON BRANCH) 10.511/18/2020 0,48
BRKB ROYAL BANK OF CANADA 8.7510/30/2020 0,45
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,45
FB CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 18.110/27/2020 0,45
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,43
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,22 -0,06 -0,58 11,02 7,79 - LU1811365888 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 8,17 -0,05 -0,61 9,30 6,53 - LU1706154686 - -
Class I6 USD Kuukausittain 9,28 -0,06 -0,64 10,30 7,29 - LU1873113655 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,02 -0,06 -0,60 10,79 7,63 - LU1800013010 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 8,58 -0,06 -0,69 9,70 6,81 - LU1564329461 - -
Class X2 USD - 11,18 -0,07 -0,62 11,76 8,38 - LU1564329891 - -
Class I2 EUR - 9,36 -0,03 -0,32 10,80 7,70 - LU1811365532 - -
Class D6 USD Kuukausittain 9,04 -0,05 -0,55 10,04 7,11 - LU1564329388 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,83 -0,06 -0,61 10,63 7,52 - LU1800012988 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,35 -0,06 -0,64 10,61 7,33 - LU1940842427 - -
Class D2 USD Ei ole 10,90 -0,07 -0,64 11,54 8,21 - LU1564329206 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,34 -0,05 -0,60 9,50 6,64 - LU1733224965 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 10,37 -0,06 -0,58 11,16 7,88 - LU1564329628 - -
Class A8 Hedged EUR Kuukausittain 9,44 -0,06 -0,63 10,02 7,45 - LU2127174873 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,56 -0,05 -0,58 9,74 6,78 - LU1564329545 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,85 -0,05 -0,56 9,89 6,99 - LU1564329115 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,12 -0,06 -0,84 10,38 5,87 - LU2008661188 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 86,99 -0,54 -0,62 97,29 68,67 - LU1697837992 - -
Class A2 USD Ei ole 10,68 -0,06 -0,56 11,36 8,08 - LU1564329032 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 88,70 -0,56 -0,63 98,41 69,42 - LU1733225004 - -
Class D2 EUR Ei ole 9,23 -0,03 -0,32 10,67 7,60 - LU1811365615 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 8,79 -0,05 -0,57 9,97 6,98 - LU1811366001 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,87 -0,05 -0,56 10,03 7,00 - LU1811365961 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit