Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 3 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 12,3 4,7 6,4
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-15,06 -1,47 - - -0,06
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-15,57 1,94 -5,65 -8,89 -15,06 -4,36 - - -0,30
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- 4,46 0,61 11,63 -16,08

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 28.11.2022 USD 5 223 920 588
Perustamispäivä 14.03.2018
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,85%
Kulusuhde 0,60%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka GBP Allocation 40-60% Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGMAD6G
ISIN LU1791173633
SEDOL BFZRPB6

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 3518
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.10.2022 6,01
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 10,54%
P/E-luku alkaen 31.10.2022 6,00
P/B-luku alkaen 31.10.2022 1,76
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 9,18
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 3,15
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 2,19
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 5,03

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin sekä kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,94
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,53
TREASURY NOTE (OLD) 4.25 09/30/2024 0,98
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,73
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,34
Nimi Painotus (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,33
SANOFI SA 0,29
AMERICAN TOWER REIT CORP 0,29
ASTRAZENECA PLC 0,28
STATE STREET CORP 4.29257 06/15/2037 0,28
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti sektorit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 8,04 -0,01 -0,12 28.11.2022 9,70 7,59 LU1791173633 -
Class D6 Hedged SGD - 9,51 -0,01 -0,11 28.11.2022 10,18 8,96 LU2472302624 -
Class I2 USD Ei ole 12,40 -0,01 -0,08 28.11.2022 14,05 11,61 LU1523255922 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,95 -0,01 -0,09 28.11.2022 12,75 10,31 LU1373034187 -
Class A3G EUR Kuukausittain 8,26 -0,05 -0,60 28.11.2022 9,11 8,21 LU1238068834 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,95 -0,01 -0,09 28.11.2022 12,75 10,30 LU1062843344 -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 7,81 -0,01 -0,13 28.11.2022 9,59 7,36 LU1373034344 -
Class X2 USD Ei ole 16,79 -0,02 -0,12 28.11.2022 18,93 15,71 LU0784385766 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,34 -0,02 -0,19 28.11.2022 12,15 9,75 LU0784383472 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,04 -0,02 -0,20 28.11.2022 11,67 9,45 LU1523256144 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 76,29 -0,12 -0,16 28.11.2022 92,49 72,02 LU0784385170 -
Class A2 USD Ei ole 14,02 -0,02 -0,14 28.11.2022 16,05 13,15 LU0784385840 -
Class D2 USD Ei ole 14,78 -0,03 -0,20 28.11.2022 16,79 13,85 LU0784385337 -
Class A6 USD Monthly Stable 7,99 -0,02 -0,25 28.11.2022 9,61 7,53 LU0784384876 -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 7,37 -0,01 -0,14 28.11.2022 8,86 6,92 LU0784384363 -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,36 -0,01 -0,14 28.11.2022 8,93 6,93 LU1129992480 -
Class D6 USD Monthly Stable 8,69 -0,01 -0,11 28.11.2022 10,35 8,18 LU1003077408 -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,34 -0,01 -0,14 28.11.2022 8,87 6,92 LU1003077580 -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 7,37 -0,01 -0,14 28.11.2022 9,12 6,95 LU1373034260 -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 7,31 -0,01 -0,14 28.11.2022 8,87 6,90 LU1003077663 -
Class X5G GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,74 -0,01 -0,11 28.11.2022 10,40 8,20 LU1877504073 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 7,37 -0,01 -0,14 28.11.2022 8,92 6,95 LU0949170426 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,70 -0,01 -0,11 28.11.2022 10,38 8,19 LU1270847269 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 81,89 -0,13 -0,16 28.11.2022 99,53 77,43 LU1257007564 -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 8,03 -0,01 -0,12 28.11.2022 9,72 7,54 LU0949170269 -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 6,52 -0,01 -0,15 28.11.2022 8,04 6,17 LU1133085917 -
Class A4G USD Vuotuinen 8,42 -0,01 -0,12 28.11.2022 10,15 7,89 LU1301847155 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,48 -0,01 -0,13 28.11.2022 9,05 7,06 LU0949170343 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 7,78 -0,01 -0,13 28.11.2022 9,42 7,34 LU0871640123 -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 8,59 -0,01 -0,12 28.11.2022 10,25 8,06 LU0784383803 -
Class A2 EUR Ei ole 13,45 -0,08 -0,59 28.11.2022 14,39 13,07 LU1162516477 -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 7,49 -0,01 -0,13 28.11.2022 9,19 7,05 LU0944772804 -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 6,68 -0,01 -0,15 28.11.2022 8,27 6,29 LU0784383712 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,18 -0,01 -0,10 28.11.2022 11,95 9,59 LU0784383399 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit