Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- - 11,33 -9,10 5,47
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,01 0,84 - - -3,14
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,39 -3,23 -2,67 2,01 2,55 - - -11,05

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.11.2021 USD 2 133,705
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 161
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 28.02.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,63%
ISIN LU1781817694
Bloomberg-tunnus BGLCI2C
Kulusuhde -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BG0QD00
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 5000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 4,29
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 49,60
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 99,42
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 827,87
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 252
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,43
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,30
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,95
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,92
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,78
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,70
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,60
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.25 11/22/2028 1,42
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 CHF - 22,91 -0,36 -1,55 24,58 22,91 - LU1781817694 - -
Class SR2 USD - 9,46 -0,04 -0,42 10,45 9,46 - LU2319963547 - -
Class SR3 USD Kuukausittain 9,20 -0,05 -0,54 10,40 9,20 - LU2319963620 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 2,96 -0,04 -1,33 3,19 2,96 - LU0278461065 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,38 -0,05 -0,53 10,43 9,38 - LU2319963380 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 8,26 -0,04 -0,48 9,37 8,26 - LU1688375184 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,01 -0,04 -0,57 7,97 7,01 - LU0359002093 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 7,40 -0,09 -1,20 7,95 7,40 - LU0995350831 - -
Class SR3 Hedged GBP Kuukausittain 9,18 -0,05 -0,54 10,39 9,18 - LU2319963463 - -
Class I2 EUR Ei ole 21,93 -0,26 -1,17 22,68 21,69 - LU1559746307 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 9,59 -0,05 -0,52 10,70 9,59 - LU1505939139 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 8,36 -0,04 -0,48 9,74 8,36 - LU1495982867 - -
Class X2 AUD Ei ole 9,87 0,01 0,10 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 5,78 -0,03 -0,52 6,80 5,78 - LU1133072774 - -
Class D2 CHF Ei ole 22,81 -0,36 -1,55 24,48 22,81 - LU1065150267 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 5,81 -0,03 -0,51 6,79 5,81 - LU0995345831 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 7,92 -0,04 -0,50 8,92 7,92 - LU0358998713 - -
Class D2 USD Ei ole 24,65 -0,13 -0,52 27,61 24,65 - LU0383940458 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 5,83 -0,03 -0,51 6,81 5,83 - LU0995336418 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,29 -0,03 -0,56 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class A1 USD Päivittäinen 3,35 -0,02 -0,59 3,92 3,35 - LU0278477574 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 83,49 -0,43 -0,51 94,63 83,49 - LU1715605868 - -
Class A4 USD Vuotuinen 13,48 -0,07 -0,52 15,83 13,48 - LU0548402170 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 6,51 -0,03 -0,46 7,71 6,51 - LU1676225185 - -
Class A2 EUR Ei ole 20,35 -0,24 -1,17 21,15 20,21 - LU0278457204 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 2,99 -0,04 -1,32 3,21 2,99 - LU0278457469 - -
Class I2 GBP - 18,56 -0,14 -0,75 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,24 -0,03 -0,41 8,18 7,24 - LU0622213642 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 11,94 -0,14 -1,16 12,95 11,94 - LU0478974834 - -
Class A3 USD Kuukausittain 3,38 -0,01 -0,29 3,94 3,38 - LU0278470132 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 7,43 -0,06 -0,80 8,60 7,43 - LU1694209807 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,37 -0,15 -1,20 13,29 12,37 - LU0827884924 - -
Class D3 USD Kuukausittain 13,97 -0,07 -0,50 16,30 13,97 - LU0523291242 - -
Class A2 USD Ei ole 22,98 -0,12 -0,52 25,85 22,98 - LU0278470058 - -
Class A6 USD Kuukausittain 7,21 -0,04 -0,55 8,52 7,21 - LU1408528211 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 5,50 -0,02 -0,36 6,43 5,50 - LU0827884841 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 13,68 -0,07 -0,51 15,36 13,68 - LU0827885491 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 7,48 -0,04 -0,53 8,45 7,48 - LU0473186707 - -
Class D2 EUR Ei ole 21,83 -0,26 -1,18 22,61 21,61 - LU0329592702 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,97 -0,14 -1,16 13,00 11,97 - LU0827885145 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 108,98 -0,51 -0,47 126,36 108,98 - LU0827885061 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 6,59 -0,03 -0,45 7,81 6,59 - LU1408528302 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 26,34 -0,13 -0,49 30,55 26,34 - LU0388349754 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 5,50 -0,03 -0,54 6,43 5,50 - LU0575500318 - -
Class X2 USD Ei ole 7,05 -0,04 -0,56 7,85 7,05 - LU0344905624 - -
Class I2 USD Ei ole 24,76 -0,13 -0,52 27,69 24,76 - LU0520955575 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,30 -0,04 -0,48 9,31 8,30 - LU0827884767 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 9,65 -0,05 -0,52 10,90 9,65 - LU0827884684 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,22 -0,05 -0,54 10,46 9,22 - LU0480535052 - -
Class D4 USD Vuotuinen 13,52 -0,06 -0,44 15,88 13,52 - LU0827885228 - -
Class X2 EUR Ei ole 6,24 -0,08 -1,27 6,43 6,16 - LU0531082021 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 71,58 -0,36 -0,50 84,76 71,58 - LU1408528484 - -
Class A2 CZK Ei ole 522,86 -2,15 -0,41 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,48 -0,05 -0,59 9,92 8,48 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 7,04 -0,03 -0,42 8,33 7,04 - LU1408528641 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 6,83 -0,03 -0,44 7,78 6,83 - LU0623004180 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 7,22 -0,04 -0,55 8,46 7,22 - LU1408528724 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit