Korko-sijoitukset

BGF Asian Tiger Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 4 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -3,5 11,3 6,4 -6,8
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -0,8 11,3 6,3 -2,4
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-17,99 -6,46 -2,62 - -2,63
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -12,69 -3,06 0,10 - 0,08
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-17,84 4,54 -4,16 -7,60 -17,99 -18,15 -12,41 - -12,50
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -12,48 5,47 -1,96 -4,19 -12,69 -8,90 0,48 - 0,38
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- 9,82 4,24 -0,18 -20,81
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

- 10,80 5,63 0,69 -15,03

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 07.12.2022 USD 3 083 013 085
Perustamispäivä 29.11.2017
Rahaston perustaminen 02.02.1996
Sarjan valuutta SGD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,55%
Kulusuhde 0,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus SGD 10000000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Other Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGTI2SH
ISIN LU1728037687
SEDOL BD1FWX1

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 462
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 8,44%
3 v beeta alkaen 30.11.2022 1,182
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.11.2022 7,43
Muokattu duraatio alkaen 30.11.2022 4,46
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.11.2022 7,68%
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 4,47
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2022 5,84
WAL huonoimpaan alkaen 30.11.2022 5,84

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 BBB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 81,05
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 4,39
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 29,66
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond Asia Pacific HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 118
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 471,33
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 71,94
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2022 0,13%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2022 0,08%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2022 59,86%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2022 39,57%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,95% ja öljyhiekat 2,43%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulmat sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Alustavassa ideointi- ja luottotutkimusprosessissa tämä sisältää jokaisen yhtiön positiivisten ESG-ominaisuuksien tai merkittävien riskien arvioinnin sekä sisäisten valtion tai yhtiöiden ESG-asioiden due diligence -mallien käytön kolmansien osapuolten ESG-tietojen lisäksi. Positiivisia ESG-ominaisuuksia ja merkittäviä ESG-riskejä ja niiden mahdollista taloudellista vaikutusta on korostettu luottotutkimusraporteissa, ja ne saattavat vaikuttaa salkunhoitajien sijoituspäätöksiin ja arvopaperivalintoihin. Ylhäältä alaspäin tarkasteltuna rahastonhoitaja tarkastelee myös salkun yhteenlaskettuja ESG-mittareita BlackRockin Aladdin-järjestelmän avulla. Rahastonhoitaja huomioi salkkua seuratessaan myös ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokriteerit ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä analysoidaan salkun altistusta merkittäville ESG-riskeille ja keskustellaan siitä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0,95
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0,93
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/2027 0,86
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,83
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0,81
Nimi Painotus (%)
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 0,76
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 0,75
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/2026 0,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4 12/06/2027 0,73
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2049 0,72
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class I2 Hedged SGD Ei ole 8,94 0,01 0,11 07.12.2022 10,72 8,28 LU1728037687 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 8,72 0,00 0,00 07.12.2022 10,62 8,10 LU1559745671 -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 7,67 0,00 0,00 07.12.2022 9,76 7,13 LU1200839881 -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 6,59 0,00 0,00 07.12.2022 8,56 6,15 LU1200839535 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,61 0,00 0,00 07.12.2022 14,02 10,77 LU0540000063 -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 5,02 0,00 0,00 07.12.2022 6,43 4,68 LU1200839618 -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,33 0,00 0,00 07.12.2022 10,61 7,76 LU1200839709 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 7,23 0,00 0,00 07.12.2022 9,06 6,70 LU1250979793 -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 7,23 0,00 0,00 07.12.2022 9,07 6,70 LU1250978043 -
Class X3 USD Kuukausittain 8,12 0,00 0,00 07.12.2022 10,04 7,53 LU0984171172 -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 8,55 0,00 0,00 07.12.2022 10,65 7,95 LU0803752632 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,91 0,01 0,13 07.12.2022 10,11 7,37 LU0871639620 -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 7,37 0,00 0,00 07.12.2022 9,19 6,86 LU2250419038 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 11,37 0,00 0,00 07.12.2022 13,66 10,54 LU0969580215 -
Class A1 USD Kuukausittain 9,71 0,00 0,00 07.12.2022 12,02 9,02 LU0063728728 -
Class A2 USD Ei ole 36,24 0,01 0,03 07.12.2022 43,51 33,53 LU0063729296 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 60,71 0,02 0,03 07.12.2022 77,61 56,50 LU0784395997 -
Class I3 USD Kuukausittain 8,43 0,00 0,00 07.12.2022 10,46 7,83 LU1456638573 -
Class I2 Hedged CHF - 8,62 0,00 0,00 07.12.2022 10,56 8,01 LU2127175250 -
Class SR3 USD Kuukausittain 7,49 0,01 0,13 07.12.2022 9,28 6,95 LU2319960956 -
Class SR2 USD - 7,95 0,00 0,00 07.12.2022 9,50 7,35 LU2319960873 -
Class SR2 Hedged EUR - 7,71 0,01 0,13 07.12.2022 9,43 7,16 LU2319960527 -
Class D6 USD Kuukausittain 8,70 0,00 0,00 07.12.2022 10,97 8,08 LU0827875427 -
Class SR4 Hedged GBP Vuotuinen 7,44 0,00 0,00 07.12.2022 9,33 6,90 LU2319960790 -
Class D3 USD Kuukausittain 9,73 0,00 0,00 07.12.2022 12,06 9,03 LU0827875344 -
Class A6 USD Kuukausittain 8,21 0,01 0,12 07.12.2022 10,39 7,62 LU0764618053 -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 8,03 0,00 0,00 07.12.2022 10,08 7,48 LU0841155764 -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 75,60 0,04 0,05 07.12.2022 96,68 70,47 LU1023054775 -
Class D3 Hedged HKD Kuukausittain 8,29 0,00 0,00 07.12.2022 10,37 7,71 LU0827875690 -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 6,58 0,00 0,00 07.12.2022 8,36 6,13 LU0841166456 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 6,64 0,00 0,00 07.12.2022 8,46 6,18 LU1149717156 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 70,80 0,02 0,03 07.12.2022 91,54 66,12 LU1257007309 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 76,97 0,04 0,05 07.12.2022 93,21 71,30 LU2290525943 -
Class I2 USD Ei ole 10,89 0,00 0,00 07.12.2022 12,99 10,07 LU1111085012 -
Class I5 EUR Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,66 0,00 0,00 07.12.2022 8,45 6,19 LU1196525700 -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 8,29 0,01 0,12 07.12.2022 10,36 7,70 LU0496654236 -
Class A3 USD Kuukausittain 9,72 0,00 0,00 07.12.2022 12,05 9,02 LU0172393414 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,04 0,01 0,10 07.12.2022 12,29 9,33 LU0969580132 -
Class D2 USD Ei ole 12,24 0,00 0,00 07.12.2022 14,63 11,32 LU0776122383 -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 7,50 0,00 0,00 07.12.2022 9,35 6,98 LU0830182670 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 8,96 0,00 0,00 07.12.2022 10,96 8,32 LU1250973911 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 8,51 0,00 0,00 07.12.2022 10,48 7,91 LU1250980452 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Dokumentit

Dokumentit