Osakkeet

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- - -0,56 -0,60 26,95
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

- - -0,55 -0,50 26,86
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
14,81 11,31 - - 5,91
Vertailuarvo (%) 14,73 11,28 - - 5,86
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
10,77 -3,72 -4,01 -2,20 14,81 37,90 - - 25,96
Vertailuarvo (%) 10,59 -3,71 -4,08 -2,24 14,73 37,79 - - 25,76
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) - - -14,72 23,63 5,60
Vertailuarvo (%) - - -14,81 23,70 5,65

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus -
Rahaston nettovarat alkaen 03.12.2021 EUR 218 265 311
Perustamispäivä 22.11.2017
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Osakkeet
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi MSCI Europe Index NET (Custom 4pm LUX)
Indeksin tunnus -
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,24%
Kulusuhde 0,15%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Blend Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus -
ISIN LU1722863724
SEDOL BF2S578

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.10.2021 431
P/E-luku alkaen 29.10.2021 23,87
P/B-luku alkaen 29.10.2021 2,26
3 v beeta alkaen 30.11.2021 0,999
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2021 19,95%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 99,68
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 8,49
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 52,57
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Equity Europe
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 1 090
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 133,64
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 2,59%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,70%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,44%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,58%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,99%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 99,73%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 0,27%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,42% ja öljyhiekat 3,58%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Europe Equity Index Fund (LU), Class D2, alkaen 30.11.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1568 Europe Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
NESTLE SA 3,40
ASML HOLDING NV 3,03
ROCHE HOLDING PAR AG 2,43
LVMH 1,94
ASTRAZENECA PLC 1,72
Nimi Painotus (%)
NOVARTIS AG 1,65
NOVO NORDISK CLASS B 1,64
SAP 1,35
UNILEVER PLC 1,25
TOTALENERGIES 1,11
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D2 USD Ei ole 124,69 -0,94 -0,75 03.12.2021 133,25 109,35 LU1722863724 -
Class X2 USD Ei ole 153,58 -1,16 -0,75 03.12.2021 164,09 134,51 LU1394265414 -
Class N2 EUR Ei ole 214,00 -0,70 -0,33 03.12.2021 226,09 173,53 LU0836514157 -
Class N7 EUR Puolivuosittain 167,09 -0,54 -0,32 03.12.2021 176,53 138,62 LU0852473106 -
Class N7 USD Puolivuosittain 191,60 -1,45 -0,75 03.12.2021 207,82 171,95 LU0960941838 -
Class D2 EUR Ei ole 199,80 -0,65 -0,32 03.12.2021 211,09 162,07 LU0836514744 -
Class F2 EUR Ei ole 213,40 -0,70 -0,33 03.12.2021 225,47 173,10 LU0836515550 -
Class A2 EUR Ei ole 207,48 -0,68 -0,33 03.12.2021 219,24 168,77 LU0836512706 -
Class X2 EUR Ei ole 216,97 -0,71 -0,33 03.12.2021 229,22 175,69 LU0826446790 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit