Korko-sijoitukset

BGF US Dollar Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Rahaston tavoitteena on maksimoida sijoituksesi tuotto rahaston pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmällä. Rahasto sijoittaa vähintään 80 % kokonaisvaroistaan kiinteätuottoisiin arvopapereihin.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 5 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) -0,5 9,5 8,6 -1,4 -14,2
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-14,16 -2,77 0,02 - 0,07
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-13,01 -2,71 0,02 - 0,08
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-14,16 0,41 1,32 -3,07 -14,16 -8,08 0,12 - 0,38
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-13,01 -0,45 1,87 -2,97 -13,01 -7,92 0,12 - 0,39
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

-0,50 9,46 8,59 -1,38 -14,16
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

0,01 8,72 7,51 -1,54 -13,01

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 26.01.2023 USD 522 586 998
Perustamispäivä 15.11.2017
Rahaston perustaminen 07.04.1989
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,51%
Kulusuhde 0,45%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Neljännesvuosittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka USD Diversified Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGUCI5U
ISIN LU1718847640
SEDOL BF0TR99

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 1392
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2022 2,47
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 6,52%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 1,015
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.12.2022 5,45
Muokattu duraatio alkaen 30.12.2022 6,18
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.12.2022 5,45%
Tehokas duraatio alkaen 30.12.2022 6,19
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.12.2022 7,48
WAL huonoimpaan alkaen 30.12.2022 7,48

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Dollar Bond Fund, Class I5, alkaen 31.12.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 433 USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 19,26
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 16,27
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,78
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4,39
UNIFORM MBS 1,74
Nimi Painotus (%)
MORGAN STANLEY 1,71
BANK OF AMERICA CORP 1,57
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,12
JPMORGAN CHASE & CO 0,83
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,64
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,17 0,00 0,00 26.01.2023 10,38 8,51 LU1718847640 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 9,35 -0,01 -0,11 26.01.2023 10,62 8,70 LU1564327929 -
Class I2 USD Ei ole 10,92 0,00 0,00 26.01.2023 12,06 10,05 LU1165522647 -
Class A3 USD Kuukausittain 15,45 -0,01 -0,06 26.01.2023 17,48 14,34 LU0172417379 -
Class D3 USD Kuukausittain 15,45 -0,01 -0,06 26.01.2023 17,49 14,34 LU0592701923 -
Class D2 USD Ei ole 33,75 -0,02 -0,06 26.01.2023 37,36 31,09 LU0548367084 -
Class A1 USD Kuukausittain 15,41 -0,01 -0,06 26.01.2023 17,46 14,31 LU0028835386 -
Class A2 USD Ei ole 32,07 -0,02 -0,06 26.01.2023 35,66 29,59 LU0096258362 -
Class A2 CZK Ei ole 701,68 0,88 0,13 26.01.2023 824,91 700,54 LU1791174102 -
Class X5 USD Neljännesvuosittain 9,10 -0,01 -0,11 26.01.2023 10,30 8,44 LU1694209633 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 10,08 -0,01 -0,10 26.01.2023 11,29 9,34 LU1294567448 -
Class X2 USD Ei ole 10,60 0,00 0,00 26.01.2023 11,66 9,75 LU0147419252 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Dokumentit

Dokumentit