Skip to content

Osakkeet

BGF China Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Pienempien yritysten osakekaupan volyymi on yleensä pienempi, ja hintavaihtelut niissä ovat suurempia kuin suurempien yritysten osakekaupassa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Rahasto voi sijoittaa kiinalaisiin A-osakkeisiin Shanghai-Hong Kong Stock Connect -ohjelman kautta, mikä voi altistaa rahaston lisäriskeille, mm. kiintiörajoituksille, oikeudellisen ja sääntelykehyksen epävarmuuksille, tietyissä tilanteissa asetettaville myynti- ja selvitysrajoituksille sekä selvitys-, tilitys- ja säilytysriskeille, jotka voivat aiheuttaa rahastolle taloudellisia tappioita. Vastapuoliriski: Rahastolle voi aiheutua taloudellisia tappioita sellaisen instituution maksukyvyttömyydestä, joka tuottaa rahastolle säilytys- tai muita palveluja tai toimii johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena. Likviditeettiriski: Alhaisempi likviditeetti tarkoittaa, että rahastolla voi olla vaikeuksia myydä tai ostaa sijoituksia, koska markkinoilla ei ole riittävästi ostajia tai myyjiä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.02.2020 USD 20,260
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2017
Perustamispäivä 31.10.2017
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka China Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,21%
ISIN LU1688375424
Bloomberg-tunnus BGCFED2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD95Q75
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,68
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,42
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,08
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,66
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,09
Nimi Painotus (%)
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN JIN CO LTD 2,97
CNOOC LTD 2,95
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 2,87
TRIP.COM GROUP LTD 2,77
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD 2,72
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 9,63 0,03 0,31 10,25 8,13 - LU1688375424 - -
Class X2 USD Ei ole 9,87 0,03 0,30 10,50 8,29 - LU1688375770 - -
Class I2 USD Ei ole 9,71 0,04 0,41 10,33 8,19 - LU1688375697 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 8,78 0,03 0,34 9,61 7,55 - LU1697837646 - -
Class Z2 USD Ei ole 9,69 0,03 0,31 10,32 8,18 - LU1688375853 - -
Class A2 USD Ei ole 9,47 0,03 0,32 10,09 8,03 - LU1688375341 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu
Lucy Liu

Dokumentit

Dokumentit