Korko-sijoitukset

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%) (-)

alkaen 31.12.2020

- - - 2,52 2,12
Kokonaistuotto (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 31.12.2020

- - -1,09 2,96 6,21
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 31.12.2020

- - -0,95 3,18 6,26
  1v 3v 5v 10v
0,66 1,66 - -
5,05 2,07 - -
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 28.02.2021

5,12 2,23 - -
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v
-0,34 -0,33 -0,22 0,66 5,07 - -
-0,77 -0,49 0,33 5,05 6,33 - -
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 28.02.2021

-0,69 -0,44 0,38 5,12 6,85 - -
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) (-) - - - 2,52 2,12
Kokonaistuotto (%) Perustana oleva rahasto (-) - - -1,09 2,96 6,21
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-) - - -0,95 3,18 6,26

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 05.03.2021 GBP 224 753 941
Rahaston nettovarat alkaen 05.03.2021 USD 1 292 403 112
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta GBP
Rahaston perustaminen 14.12.2017
Perustamispäivä 23.01.2018
12 kk todellinen tuotto alkaen 28.02.2021 1,58
Sijoitusten määrä alkaen 26.02.2021 1947
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,19%
ISIN IE00BF2MW577
Bloomberg-tunnus BFGADGH
Kulusuhde 0,17%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BF2MW57
Bloomberg-vertailuarvon tunnus I31413US
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 5000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 28.02.2021 2,65
3 v beeta alkaen 28.02.2021 0,207
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 6,07
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 69,97
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 77,35
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Bond Global USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.02.2021 106,18
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 373
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 30.09.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 26.02.2021 0,09%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 26.02.2021 0,56%
MSCI - ydinaseet alkaen 26.02.2021 0,07%
MSCI - lämpöhiili alkaen 26.02.2021 0,05%
MSCI - siviiliaseet alkaen 26.02.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 26.02.2021 0,03%
MSCI - tupakka alkaen 26.02.2021 0,13%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 26.02.2021 27,93%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 26.02.2021 72,07%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,15% ja öljyhiekat 0,40%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 26.02.2021
Nimi Painotus (%)
FHLMC 30YR UMBS 1,73
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,17
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 1,11
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 0,93
Nimi Painotus (%)
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,88
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 0,78
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 0,69
TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 0,68
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,68
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D Hedged GBP Puolivuosittain 9,96 0,00 -0,01 10,12 9,89 9,95 IE00BF2MW577 9,97 -
Class D USD Puolivuosittain 10,16 -0,05 -0,50 10,42 9,61 10,15 IE00BF2MW353 10,17 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,82 0,00 -0,01 10,01 9,78 9,81 IE00BFX1VK15 9,83 -
Class D Hedged USD Puolivuosittain 10,37 0,00 -0,01 10,53 10,25 10,36 IE00BF2MW460 10,38 -
Inst Hedged USD Ei ole 10,34 0,00 -0,01 10,50 10,22 10,34 IE00BF2MW791 10,35 -
Class D Hedged EUR Puolivuosittain 9,68 0,00 -0,01 9,88 9,65 9,67 IE00BF2MW684 9,69 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,06 0,00 -0,01 10,23 9,99 10,06 IE00BFX1VJ00 10,07 -
Inst Hedged CHF - 9,80 0,00 -0,01 10,01 9,79 9,79 IE00BFYB7576 9,81 -
Inst USD - 10,58 -0,05 -0,50 10,76 9,81 10,57 IE00BL6VHF72 10,59 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokumentit

Dokumentit