Osakkeet

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- 7,26 -2,32 0,54 1,43
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,20 3,38 - - 2,64
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,39 0,28 1,89 7,20 10,48 - - 11,92

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2021 USD 819,748
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 3527
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 17.02.2012
Perustamispäivä 02.08.2017
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Equity Market Neutral USD
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,36%
ISIN LU1653088168
Bloomberg-tunnus BSADI2U
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BDFBR07
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2, alkaen 30.11.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 103 Equity Market Neutral USD.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
COLGATE-PALMOLIVE CO 3,30
DTE ENERGY COMPANY 2,68
METLIFE INC 2,64
STIFEL FINANCIAL CORP 2,47
INTUIT INC. 2,43
Nimi Painotus (%)
IDEXX LABORATORIES INC. 2,11
OTIS WORLDWIDE CORP 2,06
WASTE CONNECTIONS INC 2,01
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1,92
EMCOR GROUP INC 1,90
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD Ei ole 112,29 0,89 0,80 112,29 102,57 - LU1653088168 - -
Class A2 EUR - 102,28 1,27 1,26 102,63 86,91 - LU1991022069 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 122,10 1,02 0,84 122,10 112,74 - LU0725892466 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 102,43 0,84 0,83 102,43 94,39 - LU1238068594 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 104,03 0,87 0,84 104,03 95,48 - LU1323999489 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 126,88 1,05 0,83 126,88 116,74 - LU0725892383 - -
Class A2 USD Ei ole 136,49 1,11 0,82 136,49 125,36 - LU0725887540 - -
Class X2 USD Ei ole 168,86 1,39 0,83 168,86 153,06 - LU0849781678 - -
Class D2 USD Ei ole 117,90 0,97 0,83 117,90 107,88 - LU1238068321 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 124,73 1,02 0,82 124,73 114,87 - LU0765562458 - -
Class A2 GBP Ei ole 163,40 2,12 1,31 163,40 141,28 - LU0784324112 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 063,39 82,13 0,82 10 063,39 9 210,48 - LU1791183780 - -
Class I2 Hedged SEK - 96,79 0,79 0,82 96,79 88,60 - LU1873114208 - -
Class A2 AUD Ei ole 195,55 3,59 1,87 195,55 159,19 - LU0840974975 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 113,47 0,94 0,84 113,47 103,93 - LU1246651910 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumentit

Dokumentit