Osakkeet

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

- - 0,63 2,14 2,22
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,22 1,66 - - 0,74
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,65 1,96 0,65 2,22 5,07 - - 2,78

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.04.2021 GBP 130,666
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.03.2021 69
Perusvaluutta Englannin punta
Rahaston perustaminen 18.08.2016
Perustamispäivä 05.07.2017
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - UK
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,83%
ISIN LU1640626351
Bloomberg-tunnus -
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BYVSVT6
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2021 0,10
3 v beeta alkaen 31.03.2021 3,434
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimusvaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.03.2021
Nimi Painotus (%)
RELX PLC 5,52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5,36
RIO TINTO PLC 5,16
TESCO PLC 4,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,44
Nimi Painotus (%)
STANDARD CHARTERED PLC 3,98
ASTRAZENECA PLC 3,90
RENTOKIL INITIAL PLC 3,84
SERCO GROUP PLC 3,79
3I GROUP PLC 3,16
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged EUR Ei ole 103,03 -0,02 -0,02 103,23 98,35 - LU1640626351 - -
Class I2 Hedged USD - 109,64 -0,03 -0,03 109,85 104,28 - LU1808491226 - -
Class D2 EUR Ei ole 110,87 -0,13 -0,12 112,14 100,44 - LU1495982784 - -
Class D2 GBP Ei ole 110,18 -0,03 -0,03 110,40 105,06 - LU1430596426 - -
Class A2 GBP Ei ole 106,95 -0,03 -0,03 107,35 102,21 - LU1430596186 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 102,90 -0,02 -0,02 103,78 98,45 - LU1430596269 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 105,43 -0,02 -0,02 105,80 100,83 - LU1430596699 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 104,31 -0,03 -0,03 104,84 99,74 - LU1430596772 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 10 794,24 -3,17 -0,03 10 815,90 10 291,83 - LU1430596855 - -
Class X2 GBP Ei ole 117,26 -0,02 -0,02 117,57 110,94 - LU1430596939 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 102,12 -0,03 -0,03 103,07 97,75 - LU1430596343 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 112,42 -0,03 -0,03 112,64 107,01 - LU1567864464 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Dokumentit

Dokumentit