Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 4 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -8,1 -5,4 -24,1 13,4
Vertailuindeksi 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
8,42 -5,42 -5,14 - -
Vertailuindeksi 1 (%) 0,98 0,92 1,43 - -
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,56 4,91 3,56 10,04 8,42 -15,39 -23,17 - -
Vertailuindeksi 1 (%) 0,95 0,23 0,62 0,86 0,98 2,77 7,37 - -
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-8,50 -0,77 -23,76 2,36 8,42
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

1,79 2,64 1,57 0,21 0,98

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 05.10.2022 USD 112 350 498
Perustamispäivä 07.06.2017
Rahaston perustaminen 29.02.2016
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
Vertailuindeksi 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,52%
Kulusuhde 1,10%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Multistrategy EUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSSA2EH
ISIN LU1352906025
SEDOL BZ3C803

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus-, valinta-, seuranta- ja raportointivaiheissa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten ja sisäisiä merkittäviä näkökohtia ESG-kriteereistä sijoitustiimin määritelmän mukaan Rahastonhoitaja käy läpi tiukan tutkimusvaiheen sisäisiä ESG-tutkimussignaaleja rakentaessaan, jotka painottavat henkisen pääoman ja hallinnon laadun kaltaisia kriteerejä. Osana tätä tutkimusta rahastonhoitaja suorittaa ESG-tietojen toimittajille due diligence -tarkastuksen. Kun nämä signaalit täyttävät salkkuun sisällyttämistä varten tarvittavat kriteerit, niitä pidetään jatkuvasti sijoituspäätösten osana laajemman signaalijoukon ohella. Lisäksi rahastonhoitaja käyttää standardoituja ESG-kriteerejä (ESG-yleisluokituksia, hiilipäästöjen intensiteettiä) raportointivaiheessa. Ne voidaan hankkia sisäisesti tai suoraan kolmannen osapuolen tiedon toimittajilta, ja ne esitellään sisäisessä salkun analyysissä. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 Hedged EUR Ei ole 74,04 0,64 0,87 05.10.2022 74,39 66,56 LU1352906025 -
Class X2 USD Ei ole 102,00 0,91 0,90 05.10.2022 102,46 90,60 LU1352906371 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 83,92 0,74 0,89 05.10.2022 84,28 74,55 LU1572169370 -
Class Z2 USD Ei ole 97,43 0,87 0,90 05.10.2022 97,88 86,81 LU1363273308 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 83,66 0,72 0,87 05.10.2022 84,06 75,24 LU1394254640 -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 99,93 0,88 0,89 05.10.2022 100,35 88,39 LU1423753034 -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 102,64 1,12 1,10 05.10.2022 102,96 91,52 LU1352906454 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 87,07 0,76 0,88 05.10.2022 87,47 78,00 LU1352906538 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ei ole 66,56 0,15 0,23 05.10.2022 66,56 50,04 LU1718790519 -
Class IPF2 Hedged EUR Ei ole 87,36 0,75 0,87 05.10.2022 87,76 78,21 LU1469409517 -
Class D2 USD Ei ole 96,53 0,86 0,90 05.10.2022 96,97 86,05 LU1373035408 -
Class D2 EUR Ei ole 108,40 1,83 1,72 05.10.2022 110,90 82,81 LU1373035317 -
Class X2 Hedged EUR - 82,87 0,72 0,88 05.10.2022 83,24 74,01 LU1781817777 -
Class A2 USD Ei ole 91,95 0,82 0,90 05.10.2022 92,38 82,20 LU1352905993 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 85,95 0,74 0,87 05.10.2022 86,35 77,08 LU1352906298 -
Class IPF2 Hedged CHF Ei ole 79,56 0,73 0,93 05.10.2022 79,95 71,29 LU1706559660 -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 84,18 0,75 0,90 05.10.2022 84,54 74,74 LU1532729727 -
Class I2 USD Ei ole 85,74 0,77 0,91 05.10.2022 86,12 76,36 LU1640626609 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 76,79 0,68 0,89 05.10.2022 77,14 68,71 LU1609299281 -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 86,94 0,75 0,87 05.10.2022 87,34 77,92 LU1363273480 -
Class A4 USD Vuotuinen 93,43 0,83 0,90 05.10.2022 93,87 83,52 LU1394251976 -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 77,52 0,71 0,92 05.10.2022 77,90 69,51 LU1640627243 -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 105,61 1,00 0,96 05.10.2022 106,08 92,16 LU1485749367 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 76,62 0,70 0,92 05.10.2022 76,99 68,78 LU1640627169 -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 8 874,98 80,58 0,92 05.10.2022 8 918,56 7 950,94 LU1484781551 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumentit

Dokumentit