Korko-sijoitukset

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 4 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 0,5 6,8 8,2 -5,2
Vertailuarvo (%) 0,6 6,9 8,3 -5,2
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

0,59 13,31 3,33 -6,89 -23,35
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2022

0,62 13,36 3,41 -6,81 -23,29
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-22,59 -8,15 -2,88 - -2,77
Vertailuarvo (%) -22,56 -8,09 -2,81 - -2,72
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-22,78 3,14 -12,41 -14,37 -22,59 -22,52 -13,58 - -14,26
Vertailuarvo (%) -22,76 3,12 -12,42 -14,38 -22,56 -22,36 -13,29 - -13,99

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 01.12.2022 GBP 3 967 095
Rahaston nettovarat alkaen 01.12.2022 GBP 136 442 496
Perustamispäivä 11.05.2017
Rahaston perustaminen 22.05.2000
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta GBP
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,10%
Kulusuhde 0,07%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 5000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka GBP Government Bond
Settlausaika Trade Date + 2 days
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BLGTDGA
ISIN IE00BD0NC250
SEDOL BD0NC25

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 57
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 9,91%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 1,000
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 3,53
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 9,52
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.10.2022 3,53%
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 9,58
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 13,29
WAL huonoimpaan alkaen 31.10.2022 13,29

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 100,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 5,90
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen - -
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond GBP Government
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 162
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 0,00
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 31.05.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares GiltTrak Index Fund (IE), Class D, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 199 GBP Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,09
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,82
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,75
UK CONV GILT 2.75 09/07/2024 2,70
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2,69
Nimi Painotus (%)
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 2,66
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,66
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,49
UK CONV GILT 0.75 07/22/2023 2,44
UK CONV GILT 1.625 10/22/2028 2,32
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D GBP Ei ole 8,84 0,03 0,33 01.12.2022 11,54 7,75 IE00BD0NC250 -
Inst GBP Ei ole 21,85 0,07 0,33 01.12.2022 28,51 19,14 IE0007410420 -
Flex GBP Ei ole 12,98 0,04 0,34 01.12.2022 16,92 11,37 IE00B5BD4447 -
Inst GBP Päivittäinen 8,77 0,03 0,33 01.12.2022 11,66 7,68 IE0030308773 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit