Korko-sijoitukset

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 5 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) -0,6 6,7 5,3 -3,0 -18,9
Vertailuarvo (%) -1,1 8,4 3,4 -0,9 -17,6
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

-0,63 6,75 5,33 -3,04 -18,91
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-1,11 8,40 3,43 -0,85 -17,64
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,91 -6,09 -2,56 - -1,83
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-17,64 -5,47 -1,97 - -1,32
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,91 -3,13 -0,32 -5,45 -18,91 -17,18 -12,15 - -10,16
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-17,64 -4,11 -2,39 -5,98 -17,64 -15,54 -9,45 - -7,42

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 27.01.2023 EUR 84 383 331
Rahaston nettovarat alkaen 27.01.2023 EUR 1 378 849 837
Perustamispäivä 16.03.2017
Rahaston perustaminen 16.03.2017
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi BBG MSCI Global Green Bond Index
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Artikla 9
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,05%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka Global Bond - EUR Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BLGBFEA
ISIN IE00BD0DT685
SEDOL BD0DT68

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 1057
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 7,50%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 0,962
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.12.2022 4,06
Muokattu duraatio alkaen 30.12.2022 6,95
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.12.2022 4,07%
Tehokas duraatio alkaen 30.12.2022 7,05
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.12.2022 8,33
WAL huonoimpaan alkaen 30.12.2022 8,33

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.11.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.11.2022 94,84
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.11.2022 7,97
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.11.2022 75,93
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.11.2022 Bond Global EUR
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.11.2022 594
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.11.2022 306,62
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.11.2022 68,28
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.11.2022 31.07.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.12.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.12.2022 68,52%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.12.2022 31,48%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,07% ja öljyhiekat 0,00%.

Mittarit on ilmoitettu MSCI:n tietojen perusteella MSCI:n rahastoluokituksen mukaisuuden varmistamiseksi, ja tätä rahastoa hoidetaan Sustainalytics-yhtiöltä saatujen tietojen mukaan.


BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Bærekraftsrelatert rapportering

Bærekraftsrelatert rapportering

Tässä jaksossa annetaan kestävyyteen liittyviä tietoja rahastosta SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisesti.

A. Tiivistelmä

Rahasto sijoittaa kestäviin sijoituksiin. Vertailuindeksi valitsee vihreät joukkovelkakirjalainat perustuen joukkovelkakirjalainojen tuottojen liikkeeseenlaskutason arvioon, jota tulee soveltaa yksinomaan ja virallisesti hankkeisiin tai toimiin, jotka edistävät ilmastoa tai muita ympäristön kestävyyttä. Tämän rahaston kestävä sijoitustavoite on sijoittaa korkotuottoisten arvopapereiden salkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä koostuu Bloomberg MSCI Global Green Bond Indexistä, joka on tämän rahaston vertailuindeksi. Rahasto pyrkii saavuttamaan kestävän sijoitustavoitteensa seuraamalla vertailuindeksiään, joka koostuu monivaluuttaisista kiinteän tuoton arvopapereista, jotka on luokiteltu ”vihreiksi joukkolainoiksi” vertailuindeksin mukaisesti.

BlackRock määrittelee kestävät sijoitukset sijoituksiksi sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin tai arvopapereihin, jotka edistävät jotakin ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta eivätkä merkittävästi haittaa mitään näitä tavoitteita, ja joissa sijoituskohdeyritys noudattaa hyviä hallintotapoja.

Vertailuindeksi valitsee vihreät joukkovelkakirjalainat perustuen joukkovelkakirjalainojen tuottojen liikkeeseenlaskutason arvioon, jota tulee soveltaa yksinomaan ja virallisesti hankkeisiin tai toimiin, jotka edistävät ilmastoa tai muita ympäristön kestävyyttä. Lisäksi rahaston vertailuindeksi sisältää tietyt vähimmäissuojat ja kelpoisuusrajoitukset vihreiden joukkolainojen valinnassa välttääkseen joutumisen joukkovelkakirjalainoihin, jos tuotot liittyvät toimintaan, jolla katsotaan olevan erittäin kielteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia.

Rahaston sijoituspolitiikkana on sijoittaa korkotuottoisten arvopapereiden salkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä koostuu vertailuindeksin osa-arvopapereista ja siten luokitellaan vihreiksi joukkolainoiksi (indeksin tarjoajan määrittelemällä tavalla) ja noudattaa Sen vertailuindeksin ESG-ominaisuudet. Rahasto voi käyttää optimointitekniikoita saavuttaakseen vertailuindeksiä vastaavan tuoton, mikä tarkoittaa, että sen on sallittua sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä, jos tällaiset arvopaperit tuottavat samanlaisen tuoton (saman riskiprofiilin) ​​kuin tietyt arvopaperit, jotka muodostavat vertailuindeksin. Sijoitusstrategian sitovia elementtejä ovat, että rahasto sijoittaa korkotuottoisten arvopapereiden salkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä koostuu vertailuindeksin osa-arvopapereista, ja noudattaa vertailuindeksinsä ESG-ominaisuuksia, siten ne luokitellaan vihreiksi joukkovelkakirjoiksi (indeksin tarjoajan määrittelemällä tavalla). Rahasto ottaa huomioon kestävyystekijöihin kohdistuvat pääasialliset haitalliset vaikutukset.

Osuuslaji pyrkii sijoittamaan arvopaperisalkkuun, joka koostuu mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä vertailuindeksin osa- arvopapereista. On odotettavissa, että vähintään 90% osuuslajin varoista sijoitetaan joko vertailuindeksin arvopapereihin tai arvopapereihin, jotka täyttävät vertailuindeksin ESG-valintakriteerit. Sellaisenaan jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä (tai niin pian kuin kohtuudella mahdollista ja käytännössä mahdollista sen jälkeen) salkunhoitaja on määrittänyt, että vähintään 90% rahaston varoista sijoitetaan kestäviksi katsottuihin sijoituksiin. Jos sijoitukset eivät enää täytä vertailuindeksin ESG-vaatimuksia (mukaan lukien tapaukset, joissa sijoitukset lakkaavat olemasta kestäviä), rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten säilyttämistä, kunnes kyseiset arvopaperit eivät enää ole osa vertailuindeksiä (tai lakkaa muuten täyttämästä vertailuindeksin ESG-valintakriteereitä) ja on mahdollista ja käytännöllistä (sijoitusjohtajan näkemyksen mukaan) likvidoida positio. Tämän seurauksena rahasto voi pitää alle 90% varoistaan sijoituksissa, jotka ovat kestäviä indeksien tasapainotusten välillä. Rahasto voi sijoittaa enintään 10% varoistaan muihin sijoituksiin. Osuuslaji ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan yli 0% varoistaan kestäviin sijoituksiin, joiden ympäristötavoite on EU:n luokitusjärjestelmän mukainen.

Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksin arvonkehitystä, jonka osatekijöiden valintaan sisältyy rahaston menetelmän mukaan tiettyjä ESG-kriteerejä. BlackRock valvoo, että rahasto noudattaa kestävää sijoitustavoitetta. Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksin arvonkehitystä. Rahaston kestävä sijoitustavoite on upotettu vertailuindeksimenetelmään, ja rahastoa seurataan tavalla, jolla pyritään tunnistamaan poikkeukset rahaston kestävien sitoumusten täyttämisestä jokaisen tasapainotuksen yhteydessä.

BlackRockin salkunhoitajilla on käytettävissään tutkimuksia, tietoja, työkaluja ja analyysejä, joiden avulla he voivat sisällyttää ESG-tietoa sijoitusprosessiinsa. ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tiedon- ja indeksintarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. BlackRockin sisäisissä prosesseissa keskitytään tuottamaan korkealaatuista, standardoitua ja johdonmukaista tietoa, jota sijoitusalan ammattilaiset voivat käyttää sekä avoimuus- että raportointitarkoituksiin. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta ja käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyystarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa.

BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestävään sijoitusstrategiaan (sekä sosiaalisiin ja ympäristöominaisuuksiin tai kestävään sijoitustavoitteeseen). Prosessimme sisältää sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen analyysin datatuotteiden sopivuuden arvioimiseksi sääntelystandardien mukaisesti.  

Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyy tietoympäristön mukana. Alan toimijoiden ja muun muassa indeksintarjoajien haasteena on löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. Joissakin tilanteissa tietoja ei ole saatavilla, ne ovat epätäydellisiä tai epätarkkoja. Kohtuullisista ponnisteluista huolimatta tietoja ei välttämättä ole aina saatavilla, jolloin indeksintarjoaja tekee arvion sijoitusta tai toimialaa koskevan tietämyksensä perusteella. Joissakin tapauksissa tiedot saattavat heijastaa toimia, joihin liikkeeseenlaskijat ovat saattaneet ryhtyä vasta jälkikäteen, eivätkä ne heijasta kaikkia mahdollisia merkittäviä haittoja.

Sijoitusjohtaja suorittaa due diligence- tarkastuksen indeksintarjoajiin ja informoi heitä jatkuvasti indeksimenetelmien suhteen, mukaan lukien niiden arvioimisen SFDR:n asettaman hyvän hallintotavan kriteereistä, joihin kuuluvat hyvät hallintorakenteet, työntekijäsuhteet, henkilöstön palkitseminen ja verotus sijoituskohteiden yritysten tasolla. 

Sijoitusjohtaja ei tee suoraa yhteistyötä vertailuindeksiin kuuluvien yhtiöiden/liikkeeseenlaskijoiden kanssa osana rahaston sijoitusstrategiaa. Sijoitustenhoitaja tekee suoraa yhteistyötä indeksin- ja tietojentarjoajien kanssa varmistaakseen ESG-mittareiden paremman analytiikan ja vakauden. Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla. Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöjä tunnistetuissa ESG-ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG-ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista. 

Vertailuindeksi on osoitettu vertailuarvoksi sen määrittelemiseksi, onko rahasto edistämänsä kestävän sijoitustavoitteen mukainen. 

B. Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Vertailuindeksi valitsee vihreät joukkovelkakirjalainat perustuen joukkovelkakirjalainojen tuottojen liikkeeseenlaskutason arvioon, jota tulee soveltaa yksinomaan ja virallisesti hankkeisiin tai toimiin, jotka edistävät ilmastoa tai muita ympäristön kestävyyttä. Lisäksi rahaston vertailuindeksi sisältää tietyt vähimmäissuojat ja kelpoisuusrajoitukset vihreiden joukkolainojen valinnassa välttääkseen joutumisen joukkovelkakirjalainoihin, jos tuotot liittyvät toimintaan, jolla katsotaan olevan erittäin kielteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia.

Seuraamalla vertailuindeksiä, joka sisältää vihreiden joukkolainojen valintakriteerit, Salkunhoitaja on määrittänyt, että jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä (tai mahdollisimman pian ja sen jälkeen kohtuudella ja käytännössä mahdollista) Rahaston sijoitukset vihreiksi joukkolainoiksi luokitelluihin joukkovelkakirjoihin indeksin tarjoaja, ei aiheuta merkittävää haittaa minkään ympäristön tai sosiaalisen kestävän tavoitteen saavuttamiselle sovellettavan lain ja määräyksen mukaisesti.

Jos jokin rahaston sijoituksista ei enää täytä yllä olevia valintakriteerejä, rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten säilyttämistä, kunnes kyseiset arvopaperit lakkaavat muodostamasta osaa vertailuindeksistä, ja on mahdollista ja käytännöllistä (sijoitusjohtajan näkemyksen mukaan) likvidoida positio.

Kestävyystekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten pakolliset indikaattorit (kuten SFDR:n mukaisissa Regulatory Technical Standards (RTS)) otetaan huomioon jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä arvioitaessa rahaston kestäviksi sijoituksiksi katsottavia sijoituksia (kuten alla on kuvattu).

Kestävyystekijöihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten indikaattorit otetaan huomioon jokaisessa indeksin tasapainottamisessa, ja indeksin tarjoaja arvioi ne liikkeeseenlaskun tasolla joukkovelkakirjojen tuottojen käytön arvioinnin perusteella, jota on sovellettava muodollisesti ja yksinomaan edistää ilmastoa tai muita ympäristön kestäviä tarkoituksia. Lisäksi indeksin tarjoaja soveltaa vihreiden joukkolainojen valinnassa vähimmäissuojatoimia ja kelpoisuusrajoituksia varmistaakseen, että joukkovelkakirjalainoista saatavia tuottoja ei käytetä toimiin, joilla on erittäin kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Tämä sisältää vähimmäistakeet ja kelpoisuuden poissulkemisen joukkovelkakirjoille, joissa käytetään tuottoja, jotka liittyvät kivihiilen louhintaan ja sähköntuotantoon, merkittävää biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja kiistanalaisia ​​aseita.

Jokaisessa indeksin tasapainottamisessa vertailuindeksi sulkee pois myös liikkeeseenlaskijat, joilla on "punainen" MSCI ESG -kiistalippu, joiden on määritetty: (1) rikkovan kansainvälisiä ja/tai kansallisia standardeja (ottaen huomioon indikaattorit, jotka liittyvät Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteiden ja OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien ohjeiden rikkomiseen) ja (2) osallistuvan erittäin vakaviin ESG-kiistoihin ottaen huomioon asiaan kasvihuonekaasupäästöihin, biologiseen monimuotoisuuteen, veteen, jätteisiin sekä sosiaali- ja työntekijäasioihin liittyvät indikaattorit.

Rahaston vertailuindeksi sulkee pois liikkeeseenlaskijat, joilla on "punainen" ESG-kiistalippu, mikä sulkee pois liikkeeseenlaskijat, jotka indeksin tarjoaja on todennut rikkovan YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia suuntaviivoja ja OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita. Vertailuindeksi soveltaa yllä olevia poissulkevia ehtoja jokaisessa indeksin tasapainottamisessa.

C. Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Tämän rahaston kestävä sijoitustavoite on sijoittaa korkotuottoisten arvopapereiden salkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä koostuu Bloomberg MSCI Global Green Bond Indexistä, joka on tämän rahaston vertailuindeksi. Rahasto pyrkii saavuttamaan kestävän sijoitustavoitteensa seuraamalla vertailuindeksiään, joka koostuu monivaluuttaisista kiinteän tuoton arvopapereista, jotka on luokiteltu ”vihreiksi joukkolainoiksi” vertailuindeksin mukaisesti.

Indeksintarjoaja määrittelee vihreät joukkovelkakirjalainat kiinteätuottoisiksi arvopapereiksi, joiden tuotto käytetään yksinomaan ja muodollisesti ilmaston tai muun ympäristön kestävyyden edistämiseen tähtääviin hankkeisiin tai toimiin.

Jotta sen voidaan katsoa olevan vihreä joukkovelkakirjan vertailuindeksin mukaisesti ja jotta sen voidaan katsoa tarjoavan suoraa ympäristöllistä etua, joukkovelkakirjan tuottojen tulee rahoittaa projekteja, jotka kuuluvat yhteen tai useampaan ehdot täyttävään ympäristöluokkaa, mukaan lukien seuraavat, näihin kuitenkaan rajoittumatta: vaihtoehtoinen energia, energiatehokkuus, saastumisen ehkäisy ja valvonta, kestävä vesi, vihreä rakentaminen ja ilmastoon sopeutuminen. Myös yleisen tarkoituksen joukkovelkakirjat kelpuutetaan vertailuindeksiin sisällytettäviksi, jos 90 % liikkeellelaskijan toiminnoista (tuloista mitattuna) kuuluvat yhteen tai useampaan kelpuutettuun ympäristöluokkaan.

Vertailuindeksi pois sulkee myös liikkeeseenlaskijat sen perusteella, että he osallistuvat tiettyihin toimiin, joilla katsotaan olevan kielteisiä ympäristö- tai sosiaalisia vaikutuksia. Liikkeeseenlaskijat jätetään vertailuindeksin ulkopuolelle sen perusteella, että he osallistuvat seuraaviin liiketoimintalinjoihin/toimintoihin (tai niihin liittyviin toimiin):
• rypäleaseet
• maamiinat
• köyhdytetty uraani
• biologiset/kemialliset aseet
• sokeuttavat laserit
• havaitsemattomat sirpaleet
• valkoinen fosfori
• polttoaseet
•terminen hiili

Indeksin tarjoaja määrittelee, mikä on "osallistuminen" kuhunkin rajoitettuun toimintaan. Tämä voi perustua tuloista saatuun prosenttiosuuteen, määriteltyyn kokonaistulorajaan tai mihin tahansa yhteyteen rajoitettuun toimintaan saadun tulon määrästä riippumatta.

Vertailuindeksi sulkee pois myös liikkeeseenlaskijat, joiden katsotaan olevan osallisena erittäin vakavissa ESG-kiistoissa, joilla on "punainen" MSCI ESG -kiistalippu (MSCI Controversy Score perusteella). MSCI- kiistapistemäärä mittaa liikkeeseenlaskijan osallistumista (tai väitettyä osallisuutta) vakaviin kiistoihin perustuen arvioon liikkeeseenlaskijan toiminnoista ja/tai tuotteista, joilla katsotaan olevan negatiivinen ESG-vaikutus. MSCI- kiistapistemäärä voi ottaa huomioon osallistumisen haitallisiin vaikutuksiin liittyviin ympäristöasioihin, kuten biologiseen monimuotoisuuteen ja maankäyttöön, energiaan ja ilmastonmuutokseen, vesistressiin, myrkyllisiin päästöihin ja jätekysymyksiin. MSCI-kiistapistemäärä voi myös ottaa huomioon osallistumisen haitallisiin vaikutuksiin liittyviin toimiin, jotka liittyvät sosiaalisiin kysymyksiin, kuten ihmisoikeuksiin, työnjohtosuhteisiin, syrjintään ja työvoiman monimuotoisuuteen.

Lisätietoja vertailuindeksin menetelmän yksityiskohdista löytyy ”Osio L - Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen.”

D. Sijoitusstrategia

Rahaston sijoituspolitiikkana on sijoittaa korkotuottoisten arvopapereiden salkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä koostuu vertailuindeksin osa-arvopapereista ja siten luokitellaan vihreiksi joukkolainoiksi (indeksin tarjoajan määrittelemällä tavalla) ja noudattaa Sen vertailuindeksin ESG-ominaisuudet. Sen vertailuindeksin indeksimenetelmä on kuvattu edellä, katso ”Osio C - Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite.”

Sijoittamalla vertailuindeksinsä osatekijöihin rahaston sijoitusstrategia mahdollistaa sen, että se voi sijoittaa vihreisiin joukkolainoihin (indeksin tarjoajan määrittelemällä tavalla) ja täyttää vertailuindeksinsä ESG-vaatimukset. Jos sijoitukset eivät enää täytä vaatimuksia (mukaan lukien, jos joukkovelkakirjalainat eivät enää kelpaa vihreiksi joukkolainoiksi), Rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten säilyttämistä vain siihen asti, kunnes kyseiset arvopaperit lakkaavat olemasta osa vertailuindeksiä ja on mahdollista ja käytännöllistä (salkunhoitajan näkemyksen mukaan) likvidoida asema.

Rahasto voi käyttää optimointitekniikoita saavuttaakseen vertailuindeksiä vastaavan tuoton, mikä tarkoittaa, että sen on sallittua sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä, jos tällaiset arvopaperit tuottavat samanlaisen tuoton (saman riskiprofiilin) ​​kuin tietyt arvopaperit, jotka muodostavat vertailuindeksin. Jos Rahasto päättää, niin sijoitusstrategiana on sijoittaa vertailuindeksiin kuuluviin arvopapereihin tai arvopapereihin, jotka täyttävät vertailuindeksin ESG-vaatimukset ostohetkellä. Jos tällaiset arvopaperit eivät enää täytä vertailuindeksin ESG-vaatimuksia, Rahasto voi pitää hallussaan tällaisia ​​arvopapereita vertailuindeksin seuraavaan indeksin tasapainottamiseen asti, ja kun on mahdollista ja käytännöllistä (salkunhoitajan näkemyksen mukaan) likvidoida positio.

Strategia toteutetaan rahaston jokaisen salkun tasapainotuksen yhteydessä (tai niin pian kuin kohtuudella mahdollista ja käytännössä mahdollista sen jälkeen), joka seuraa sen vertailuindeksin indeksitasapainotusta.

Sijoitusstrategian sitovia elementtejä ovat, että rahasto sijoittaa korkotuottoisten arvopapereiden salkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä koostuu vertailuindeksin osa-arvopapereista, ja noudattaa vertailuindeksinsä ESG-ominaisuuksia, siten ne luokitellaan vihreiksi joukkovelkakirjoiksi (indeksin tarjoajan määrittelemällä tavalla).

Koska Rahasto pystyy käyttämään optimointitekniikoita ja voi sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä, sijoitusstrategiana on sijoittaa vain vertailuindeksin arvopapereihin tai arvopapereihin, jotka täyttävät vertailuindeksin ESG-vaatimukset ostohetkellä.

Jos sijoitukset eivät enää täytä vertailuindeksin ESG-vaatimuksia (mukaan lukien joukkovelkakirjalainat lakkaavat kelpaamasta vihreiksi joukkovelkakirjalainoiksi), rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten omistamista vain siihen asti, kunnes kyseiset arvopaperit lakkaavat olemasta osa vertailuindeksiä ja/tai on mahdollista ja käytännöllistä (salkunhoitajan näkemyksen mukaan) likvidoida positio.

Kestävän kehityksen tekijöihin kohdistuvien pääasiallisten haitallisten vaikutusten (PAI) huomioon ottaminen

Rahasto ottaa huomioon tärkeimmät haitalliset vaikutukset kestävän kehityksen tekijöihin, jotka on esitetty yllä olevassa kysymyksessä, katso ”Sektori B - Ei merkittävää haittaa kestävän sijoitustavoitteen kannalta.”

Rahaston vuosikertomus sisältää tiedot tärkeimmistä haitallisista vaikutuksista kestävän kehityksen tekijöihin.

Hyvä hallintopolitiikka

Hyvän hallintotavan tarkastukset on sisällytetty vertailuindeksin menetelmiin. Jokaisen indeksin uudelleentasapainotuksen yhteydessä indeksintarjoaja sulkee liikkeeseenlaskijat pois vertailuindeksistä ESG-kiistapistemäärän perusteella (joka mittaa liikkeeseenlaskijan osallistumista ESG:hen liittyviin kiistoihin), joka sisältää sellaisten yritysten poissulkemisen, joiden on luokiteltu rikkovan Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteita, katso ”Osio C – Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite.”

E. Sijoitusten osuus

Osuuslaji pyrkii sijoittamaan arvopaperisalkkuun, joka koostuu mahdollisuuksien mukaan ja käytännössä vertailuindeksin osa- arvopapereista.

On odotettavissa, että vähintään 90% rahaston varoista sijoitetaan joko vertailuindeksin arvopapereihin tai arvopapereihin, jotka täyttävät vertailuindeksin ESG-valintakriteerit. Sellaisenaan jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä (tai niin pian kuin kohtuudella mahdollista ja käytännössä mahdollista sen jälkeen) salkunhoitaja on määrittänyt, että vähintään 90% rahaston varoista sijoitetaan kestäviksi katsottuihin sijoituksiin.

Jos sijoitukset eivät enää täytä vertailuindeksin ESG-vaatimuksia (mukaan lukien tapaukset, joissa sijoitukset lakkaavat olemasta kestäviä), rahasto voi jatkaa tällaisten sijoitusten säilyttämistä, kunnes kyseiset arvopaperit eivät enää ole osa vertailuindeksiä (tai lakkaa muuten täyttämästä vertailuindeksin ESG-valintakriteereitä) ja on mahdollista ja käytännöllistä (salkunhoitajan näkemyksen mukaan) likvidoida positio. Tämän seurauksena rahasto voi pitää alle 90% varoistaan ​​sijoituksissa, jotka ovat kestäviä indeksien tasapainotusten välillä.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10% varoistaan ​​muihin sijoituksiin.

Rahasto voi käyttää johdannaisia ​​sijoitustarkoituksiin ja tehokkaan salkunhoidon tarkoituksiin kestävän sijoitustavoitteen yhteydessä. Jos rahasto käyttää johdannaisia ​​kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi, kaikki edellä mainitut ESG-luokitukset tai -analyysit koskevat kohde-etuutena olevaa sijoitusta.

Osuuslaji ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan yli 0% varoistaan ​​kestäviin sijoituksiin, joiden ympäristötavoite on EU: n taksonomian mukainen.

Tämä rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan ​​taksonomia-asetuksen mukaisiin siirtymä- ja mahdollistaviin toimintoihin.

Vähintään 90% rahaston varoista sijoitetaan kestäviin sijoituksiin. Nämä kestävät investoinnit tulevat olemaan kestäviä investointeja, joiden ympäristötavoite ei ole sitoutunut EU:n taksonomian mukaiseen linjaan. Arvio rahaston kestävistä sijoituksista määräytyy jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä tai sen ympärillä, jolloin rahaston salkku tasapainotetaan sen vertailuindeksin mukaisesti.

Tämä rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan ​​sosiaalisesti kestäviin sijoituksiin.

Muut omistukset voivat sisältää käteistä, rahamarkkinarahastoja ja johdannaisia. Tällaisia ​​sijoituksia saa käyttää vain tehokkaan salkunhoidon tarkoituksiin, lukuun ottamatta valuuttasuojaukseen käytettäviä johdannaisia ​​minkä tahansa valuuttasuojatun osakelajin osalta.

Kaikki indeksin tarjoajan soveltamat ESG- luokitukset tai -analyysit koskevat vain rahaston käyttämiä yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin liittyviä johdannaisia.

F. Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Tuotteen eheyden jatkuva valvonta

BlackRock valvoo, että rahasto noudattaa kestävää sijoitustavoitettaan. Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksin arvonkehitystä. Rahaston kestävä sijoitustavoite on upotettu vertailuindeksimenetelmään, ja rahastoa seurataan tavalla, jolla pyritään tunnistamaan poikkeukset rahaston kestävien sitoumusten täyttämisestä jokaisen tasapainotuksen yhteydessä.

BlackRock seuraa Rahasto- ja indeksitason tietoja seuratakseen, miten Rahasto noudattaa näitä ominaisuuksia kunkin tasapainotuksen yhteydessä.

BlackRock tarkkailee myös Rahaston seurantavirhettä ja ilmoittaa siitä sijoittajille osana vuosi- ja puolivuotiskertomusta ja tilinpäätöstä. Esitteessä julkaistaan myös odotettavissa olevaa seurantavirhettä koskevat tiedot.

G. Menetelmät

Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksin arvonkehitystä, jonka osatekijöiden valintaan sisältyy rahaston menetelmän mukaan tiettyjä ESG-kriteerejä (esitetty edellä osiossa C ja yksityiskohtaisesti osiossa L).

Menetelmät

Lisäksi seuraavia menetelmiä käytetään arvioimaan, missä määrin rahaston edistämiä kestäviä sijoitustavoitteita noudatetaan:

Vertailuindeksi käyttää MSCI:n ESG-kiistadataa. Lisätietoja on osoitteessa https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

Vertailuindeksiä sijoittaa vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin, jotka ovat kiinteätuottoisia arvopapereita, joissa tuotto käytetään yksinomaan ja muodollisesti hankkeisiin tai toimintoihin, jotka edistävät ilmaston tai muita ympäristön kestävyyttä niiden tuottoa käyttämällä. Katso lisätietoja hakemistomenetelmästä.

Vertailuindeksi käyttää lisäseulontoja. Katso lisätietoja hakemistomenetelmästä.

Kestävät sijoitusmenetelmät

Kestävät sijoitukset tunnistetaan neliosaisen arvioinnin perusteella:
(i) Taloudellisen toiminnan vaikutus sosiaalisiin ja/tai ympäristötavoitteisiin;
(ii) Ei merkittävää haittaa;
(iii) Vähimmäistakeiden täyttyminen; ja
(iv) Hyvä hallinto (tarvittaessa)

Sijoituksen on vastattava tämän testin neljän osatekijän vaatimuksia, jotta sitä voidaan pitää Kestävänä Sijoituksena. Kestäviin Sijoituksiin sovelletaan vankkaa valvontaprosessia, jolla varmistetaan, että sääntelyyn perustuvat normit täyttyvät.

(i) Taloudellisen toiminnan vaikutus sosiaalisiin ja/tai ympäristötavoitteisiin

Sosiaaliset ja ympäristötavoitteet
BlackRock tunnistaa Kestävät Sijoitukset, jotka edistävät erilaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, joihin voi kuulua, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaihtoehtoinen ja uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai hillintä, uudelleenkäyttö ja kierrätys, terveys, ravitsemus, sanitaatio ja koulutus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä muut kestävyyteen liittyvät kehykset (yhdessä ”Ympäristö- ja Yhteiskunnalliset tavoitteet”).

Taloudellisen toiminnan arviointi
Sijoitus on Kestävä Sijoitus (edellyttäen, että se vastaa kolmea muuta osatekijää):

Liiketoiminta
• Jos vähintään 20 prosenttia tuotteista ja/tai palveluista saatavista tuloista kartoitetaan järjestelmällisesti siten, että ne edistävät sosiaalisia ja/tai ympäristötavoitteita käyttämällä kolmannen osapuolen toimittajan tietoja.

Liiketoimintakäytännöt
• Jos liikkeeseenlaskija on asettanut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen tiedeperusteisia (Science Based Targets initiatives l. SBTi) tavoitteita koskevien aloitteiden mukaisesti sellaisina kuin ne on vahvistettu kolmannen osapuolen myyjän tiedoilla. SBTi pyrkii tarjoamaan yrityksille ja rahoituslaitoksille selkeästi määritellyn väylän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja auttamaan ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten ehkäisemisessä.

Kiinteätuottoiset arvopaperit
• Mikäli rahasto sijoittaa joukkovelkakirjaan, josta saadaan rahoitusta, tällainen joukkovelkakirja on Kestävä Sijoitus, jos rahoituksen käyttö edistää merkittävästi sosiaalista ja/tai ympäristötavoitetta perustavanlaatuisen arvioinnin perusteella.

Rahaston Kestävillä Sijoituksilla voi olla jokin tai kaikki edellä mainituista sosiaalisista ja/tai ympäristötavoitteista rahaston sijoitusstrategian mukaan. Määrittäessään, mitkä kohde-etuudet ovat Kestäviä Sijoituksia, BlackRock voi ottaa huomioon indeksintarjoajan arvion kestävistä sijoituksista tai muut rahaston vertailuindeksimenetelmään sisältyvät poissulkemiskriteerit.

(ii) Ei merkittävää haittaa

Jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä kaikki kestäviksi luokitellut sijoitukset arvioidaan tiettyjen ympäristö- ja sosiaalisten vähimmäisindikaattoreiden perusteella. Osana arviointia arvioidaan yritysten osallistumista toimintaan, jolla on erittäin kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Jos yrityksen on todettu osallistuvan toimintaan, jolla on erittäin kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, se ei ole tukikelpoinen kestävänä investointina.

Mikäli rahasto sijoittaa joukkovelkakirjoihin, joista saadaan rahoitusta, kuten vihreisiin joukkovelkakirjoihin, arviointi suoritetaan liikkeeseenlaskun tasolla, joka perustuu joukkovelkakirjalainoista saatavien tuottojen käyttöön, jota on käytettävä muodollisesti ja yksinomaan ilmaston tai muiden ympäristön tai sosiaalisen kestävyyden edistämiseen. Lisäksi vihreiden joukkolainojen valintaan on sisällytetty tiettyjä vähimmäissuojatoimia ja tukikelpoisuuden poissulkemisia, jotta vältetään altistuminen joukkovelkakirjoille, jotka liittyvät toimiin, joilla katsotaan olevan erittäin kielteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia.

Kestävyystekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten pakolliset indikaattorit (SFDR:n mukaisissa Regulatory Technical Standards (RTS)) otetaan huomioon jokaisen indeksin tasapainotuksen yhteydessä arvioitaessa rahaston kestäviä sijoituksia.

Tämän arvioinnin jälkeen seuraavia sijoituksia ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi: (1) yritykset, joiden katsotaan saavan vähintään 1% tuloistaan lämpöhiilestä, joka on huomattavan hiilipitoinen ja merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja (ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät indikaattorit) (2) yritykset, joiden on katsottu olevan osallisina vakavissa ESG:hen liittyvissä kiistoissa (ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät indikaattorit, biologiseen monimuotoisuuteen, veteen, jätteisiin sekä sosiaalisiin ja työntekijäasioihin liittyvät indikaattorit), ja (3) yritykset, joiden katsotaan jäävän jälkeen toimialan vertaisyrityksistä, koska ne ovat alttiita suurille ESG-riskeille ja koska ne eivät pysty hallitsemaan merkittäviä ESG-riskejä (ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöihin, biologiseen monimuotoisuuteen, veteen ja jätteisiin liittyvät indikaattorit, oikaisemattomat sukupuolten väliset palkkaerot ja sukupuolten välinen monimuotoisuus hallintoneuvostossa).

Lisäksi yrityksiä, jotka on luokiteltu rikkoviksi tai ovat vaarassa rikkoa yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja ja standardeja, jotka on kirjattu Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compactin (UNGC) periaatteisiin ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ohjeisiin, monikansallisten yritysten, YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien suuntaviivoihin (UNGP) ja niiden taustalla oleviin sopimuksiin, ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi. Yrityksiä, joilla on todettu olevan yhteyksiä kiistanalaisiin aseisiin (ottaen huomioon kiistanalaisiin aseisiin liittyviä yhteyksiä koskevat indikaattorit), ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi.

(iii) Vähimmäistakeiden täyttyminen

Lisäksi yrityksiä, jotka on luokiteltu rikkoviksi tai ovat vaarassa rikkoa yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja ja standardeja, jotka on kirjattu Yhdistyneiden Kansakuntien UNGC-periaatteisiin ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeisiin, YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien suuntaviivoihin (UNGP) ja niiden taustalla oleviin sopimuksiin, ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi.

Hyvä hallinto

Hyvän hallintotavan tarkastukset on sisällytetty vertailuindeksin menetelmiin. Jokaisen indeksin uudelleentasapainotuksen yhteydessä indeksin tarjoaja sulkee yritykset pois vertailuindeksistä ESG-kiistapistemäärän perusteella (joka mittaa liikkeeseenlaskijan osallistumista ESG:hen liittyviin kiistoihin) ja sulkee pois yritykset, jotka on luokiteltu rikkovan Yhdistyneiden Kansakuntien UNGC-periaatteita.

H. Tietolähteet ja tietojen käsittely

Datalähteet

BlackRockin salkunhoitajilla on käytettävissään tutkimuksia, tietoja, työkaluja ja analyysejä, joiden avulla he voivat sisällyttää ESG-tietoa sijoitusprosessiinsa. Aladdin on käyttöjärjestelmä, joka yhdistää salkkujen reaaliaikaiseen salkunhoitoon tarvittavat tiedot, ihmiset ja teknologian sekä BlackRockin ESG-analyysi- ja raportointitoimintojen moottori. BlackRockin salkunhoitajat käyttävät Aladdinia sijoituspäätösten tekemiseen, salkkujen seurantaan ja sellaiseen indeksitiedon hankintaan, joka auttaa sijoitusprosessia Rahaston ESG-ominaisuuksien saavuttamisessa.

ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tiedon- ja indeksintarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. Nämä tietokokonaisuudet voivat sisältää yleistavoitetta koskevia ESG-pisteitä, hiilidioksidipäästötietoja, liiketoimintaan osallistumisen mittareita tai kiistoja, ja ne on sisällytetty salkunhoitajien käytettävissä oleviin ja BlackRockin sijoitusstrategioissa käytettäviin Aladdin-työkaluihin. Tällaiset työkalut tukevat koko sijoitusprosessia aina tutkimuksesta salkun rakentamiseen ja mallintamiseen sekä raportointiin saakka.

Toimenpiteet tietojen laadun varmistamiseksi

BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestävään sijoitusstrategiaan (sekä sosiaalisiin ja ympäristöominaisuuksiin tai kestävään sijoitustavoitteeseen). Prosessimme sisältää sekä laadullisen että kvantitatiivisen analyysin datatuotteiden sopivuuden arvioimiseksi sääntelystandardien mukaisesti.

Arvioimme ESG-palveluntarjoajia ja -tietoja viidellä alla esitetyllä ydinalueella:
1. Tiedonkeruu: Tähän sisältyy muun muassa tietojen toimittajien taustalla olevien tietolähteiden, tietojen keräämiseen käytetyn tekniikan, väärän tiedon tunnistamisprosessin sekä ihmisen ja koneen oppimiseen perustuvien tiedonkeruulähestymistapojen arviointi. Otamme huomioon myös suunnitellut parannukset.
2.Tietojen kattavuus: Arvioimme muun muassa sitä, missä määrin tietopaketti kattaa koko sijoituskelpoisen liikkeeseenlaskija- ja omaisuusluokkavalikoimamme. Tähän sisältyy emoyhtiöiden ja niiden tytäryhtiöiden käsittelyn tarkastelu sekä arvioitujen tai raportoitujen tietojen käyttö.
3. Menetelmä: Arvioinnissamme tarkastellaan muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttämiä menetelmiä, muun muassa keräys- ja laskentamenetelmiä, mukauttamista alan tai sääntelystandardeihin tai -kehyksiin, olennaisuusrajoja ja niiden lähestymistapaa tiedon.
4. Tietojen todentaminen: Arvioinnissamme tarkastellaan muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien lähestymistapaa kerättyjen tietojen todentamiseen ja laadunvarmistusprosesseihin, muun muassa niiden sitoutumista liikkeeseenlaskijoihin.
5. Toiminta: Arvioimme tiedontarjoajan toiminnan eri osa-alueita, muun muassa tiedontarjoajan toimintaperiaatteita ja -menettelyjä (mukaan lukien mahdollisten eturistiriitojen huomioon ottaminen), datatutkimustiimien kokoa ja kokemusta, koulutusohjelmia sekä kolmannen osapuolen alihankkijoiden käyttöä.

Lisäksi BlackRock osallistuu aktiivisesti merkittäviin palveluntarjoajien konsultaatioihin, jotka koskevat menetelmiin ehdotettuja muutoksia kolmansien osapuolten tietojoukkojen tai indeksimenetelmien suhteen, ja lähettää kattavaa palautetta ja suosituksia tiedontuottajien teknisille ryhmille. BlackRock tekee usein jatkuvaa yhteistyötä ESG-tiedontarjoajien ja muun muassa indeksintarjoajien kanssa pysyäkseen ajan tasalla alan kehityksestä.

Miten tietoja käsitellään

BlackRockin sisäisissä prosesseissa keskitytään tuottamaan korkealaatuista, standardoitua ja johdonmukaista tietoa, jota sijoitusalan ammattilaiset voivat käyttää sekä avoimuus- että raportointitarkoituksiin. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta, minkä jälkeen ne käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyystarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa. BlackRockin integroidun teknologian avulla voimme koota tietoja liikkeeseenlaskijoista ja sijoituksista useiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien mittareiden ja erilaisten tiedontarjoajien avulla ja asettaa ne sijoitustiimien ja muiden tuki- ja valvontatoimintojen, kuten riskienhallinnan, saataville.

Arvioitujen tietojen käyttö

BlackRock pyrkii keräämään mahdollisimman paljon raportoitua dataa yrityksiltä kolmansien osapuolien tietopalveluntarjoajien kautta, mutta alan standardit julkistamiskehyksissä ovat edelleen kehittymässä, erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvien indikaattoreiden osalta. Tämän seurauksena luotamme eräissä tapauksissa tietojen tarjoajien arvioituihin toimiin tai välitystoimiin kattaaksemme laajan liikkeeseenlaskijavalikoimamme. Tietoympäristön nykyisten haasteiden vuoksi BlackRock käyttää huomattavan määrän arvioituja tietoja sijoituskelpoisesta valikoimastaan. Näiden tietojen määrä saattaa vaihdella tietokokonaisuuksittain, mutta pyrimme varmistamaan, että arvioiden käyttö on sääntelyohjeiden mukaista ja että tiedontarjoajat toimittavat meille menetelmiään koskevan tarvittavan ja riittävän avoimen dokumentaation. BlackRock on tietoinen, että on tärkeää parantaa tietojen laatua ja kattavuutta, ja se kehittää jatkuvasti sijoitusasiantuntijoidensa ja muiden tiimiensä saatavilla olevia tietokokonaisuuksia. Jos paikalliset maakohtaiset määräykset sitä edellyttävät, rahastot voivat ilmoittaa tietojen selkeät kattavuustasot. BlackRock pyrkii ymmärtämään arvioitujen tietojen käyttöä indeksimenetelmissä ja varmistamaan, että niiden lähestymistavat ovat vankkoja ja sovellettavien sääntelyvaatimusten ja indeksimenetelmien mukaisia.

I. Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Menetelmiin liittyvät rajoitukset

Kestävä sijoittaminen on kehittyvä ala sekä alan tuntemuksen että alueellisen ja maailmanlaajuisen sääntelykehyksen osalta. BlackRock seuraa edelleen kehitystä, joka liittyy EU:n kestävän sijoittamisen puitteiden täytäntöönpanoon ja sijoitusmenetelmiin, ja pyrkii varmistamaan niiden yhdenmukaisuuden sääntely-ympäristön muuttuessa. Tämän vuoksi BlackRock voi päivittää näitä tietoja sekä käytettyjä menetelmiä ja tietolähteitä milloin tahansa tulevaisuudessa, kun markkinakäytännöt kehittyvät tai kun uutta sääntelyohjeistusta tulee saataville.

Indeksintarjoaja suorittaa vertailuindeksin seulonnan sen ESG-kriteerien suhteen yleensä vain indeksin tasapainotuksen yhteydessä. Yhtiöt, jotka ovat aiemmin vastanneet vertailuindeksin seulontakriteerejä ja jotka on sen vuoksi sisällytetty vertailuindeksiin ja Rahastoon, voivat yllättäen tai äkillisesti altistua sellaisen erittäin kiistanalaisen tapahtuman vaikutukselle, joka vaikuttaa kielteisesti niiden hintaan ja näin ollen myös Rahaston tuottoon. Jos nämä yhtiöt ovat vertailuindeksin nykyisiä osatekijöitä, ne pysyvät vertailuindeksissä ja ovat näin ollen edelleen Rahaston hallussa seuraavaan suunniteltuun tasapainotukseen (tai säännölliseen tarkastukseen) saakka, jolloin asianomainen yhtiö lakkaa kuulumasta vertailuindeksiin, ja position likvidointi on (sijoituksenhoitajan näkemyksen mukaan) mahdollista ja käytännöllistä. Tällaista vertailuindeksiä seuraava Rahasto voi näin ollen lakata täyttämästä ESG-kriteerejä indeksin uudelleentasapainotusten (tai indeksin säännöllisten tarkastusten) välillä, kunnes vertailuindeksi tasapainotetaan takaisin indeksikriteeriensä mukaiseksi. Tällöin myös Rahasto tasapainotetaan uudelleen vertailuindeksin mukaiseksi. Vastaavasti indeksimenetelmät, joissa sitoudutaan sijoittamaan vähimmäisprosenttiosuuteen Kestäviä Sijoituksia, voivat myös laskea tämän tason alapuolelle tasapainotusten välillä, mutta ne palautetaan ennalleen tasapainotuksen yhteydessä (tai mahdollisimman pian sen jälkeen).

Tietoihin liittyvät rajoitukset

ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. BlackRock työskentelee edelleen laajan markkinoiden osallistujavalikoiman kanssa kohentaakseen datan laatua.

Vaikka kullakin ESG-mittarilla voi olla omat rajoituksensa, tietojen rajoituksiksi voidaan laajalti katsoa muun muassa seuraavia:
• Tiettyjen ESG-mittareiden saatavuuden puute sellaisten erilaisten raportointi- ja julkistamisstandardien vuoksi, jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijoihin, maantieteellisiin alueisiin tai eri sektoreihin.
• Kestävää kehitystä koskevat lakisääteiset yritysraportointistandardit ovat vasta kehitteillä, mikä johtaa eroihin siinä, missä määrin yritykset voivat itse vastata raportoinnista lakisääteisiin kriteereihin verrattuna. Näin ollen jotkin mittareiden kattavuustasot saattavat olla alhaisia.
• Raportoitujen ja arvioitujen ESG-tietojen epäjohdonmukainen käyttö ja tasot eri tiedontarjoajien välillä. Eri ajankohtina hankittujen tietojen vertailukelpoisuus on haastavaa.
• Arvioidut tiedot voivat luonnostaan poiketa toteutuneista luvuista. Tämä johtuu tietojentarjoajien oletuksista tai hypoteeseista.
• Liikkeeseenlaskijoiden erilaiset näkemykset tai arviot, jotka johtuvat palveluntarjoajien erilaisista menetelmistä tai subjektiivisten kriteerien käytöstä. • Suurin osa yritysten ESG-raportoinnista ja tietojen julkistamisesta tapahtuu vuosittain, ja niiden tuottaminen vie paljon aikaa, joten nämä tiedot tuotetaan viiveellä taloudellisiin tietoihin nähden. Tietojen päivitystiheys saattaa myös olla epäjohdonmukaista tällaisia tietoja tietokokonaisuuksiinsa sisällyttävien eri tiedontarjoajien välillä.
• Tietojen kattavuus ja sovellettavuus eri omaisuusluokissa ja indikaattoreissa voi vaihdella.
• Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedot, kuten ilmastotavoitteet, voivat poiketa merkittävästi historiallisista ja tämänhetkisistä mittareista.

Lisätietoja siitä, miten kestävyysindikaattoreiden yhteydessä esitetyt mittarit lasketaan, on Rahaston vuosikertomuksessa.

Kestävät sijoitukset sekä sosiaaliset ja ympäristökriteerit

Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyy tietoympäristön mukana. Alan toimijoiden ja muun muassa indeksintarjoajien haasteena on löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. Tämän vuoksi BlackRock on luonut kehyksen kestävien sijoitusten tunnistamiseksi ottaen huomioon sääntelyvaatimukset ja indeksintarjoajien menetelmät.

BlackRock hyödyntää kolmannen osapuolen indeksintarjoajien menetelmiä ja tietoja arvioidessaan, aiheuttavatko sijoitukset merkittävää haittaa ja onko niillä hyvät hallintokäytännöt. Joissakin tilanteissa tietoja ei ole saatavilla, ne ovat epätäydellisiä tai epätarkkoja. Kohtuullisista ponnisteluista huolimatta tietoja ei välttämättä ole aina saatavilla, jolloin indeksintarjoaja tekee arvion sijoitusta tai toimialaa koskevan tietämyksensä perusteella. Joissakin tapauksissa tiedot saattavat heijastaa toimia, joihin liikkeeseenlaskijat ovat saattaneet ryhtyä vasta jälkikäteen, eivätkä ne heijasta kaikkia mahdollisia merkittäviä haittoja.

BlackRock suorittaa indeksintarjoajien kestävän sijoittamisen menetelmiä koskevan perusteellisen due diligence -tarkastuksen varmistaakseen, että ne vastaavat BlackRockin näkemyksiä Kestävistä Sijoituksista.

J. Asianmukainen huolellisuus

Salkunhoitaja suorittaa due diligence- tarkastuksen indeksintarjoajiin ja informoi heitä jatkuvasti indeksimenetelmien suhteen, mukaan lukien niiden arvioimisen SFDR: n asettaman hyvän hallintotavan kriteereistä, joihin kuuluvat hyvät hallintorakenteet, työntekijäsuhteet, henkilöstön palkitseminen ja verotus sijoituskohteiden yritysten tasolla.

K. Vaikuttamispolitiikat

Rahasto

Rahasto ei käytä sitoutumista keinona täyttää sitovia sitoumuksiaan ympäristöön tai sosiaalisiin piirteisiin, tai kestäviin sijoitustavoitteisiin. Sijoituksenhoitaja ei ole suorassa yhteydessä indeksiin sisältyviin yrityksiin/liikkeeseenlaskijoihin, mutta on suoraan yhteydessä indeksiin ja tietojen toimittajiin varmistaakseen ESG-mittareiden paremman analytiikan ja vakauden.

Yleistä

Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla.

Jos tietty salkunhoitotiimi määrittelee toimeksiannon yhdeksi keinoksi, jolla he pyrkivät osoittamaan sitoutumista ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin kysymyksiin SFDR:n puitteissa, menetelmät, joilla tällaisen sitouttamispolitiikan tehokkuus ja tavat, ja joilla tällaista sitouttamispolitiikkaa voidaan mukauttaa siinä tapauksessa, että niillä ei saavuteta toivottua vaikutusta (yleensä ilmaistuna tiettyjen tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden vähenemisenä), kuvataan rahastoesitteessä ja verkkosivuston tiedotteessa.

Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöj tunnistetuissa ESG- ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG- ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista.

Jos asianomainen salkunhoitotiimi on huolissaan yrityksen lähestymistavasta havaittuihin ESG-ominaisuuksiin ja/tai tärkeimpiin haitallisiin indikaattoreihin, se voi päättää selittää odotuksensa yhtiön hallitukselle tai johdolle ja ilmoittaa yhtiökokouksessa äänestämällä, että heillä on ratkaisemattomia huolenaiheita. Yleensä äänestämällä johtajien uudelleenvalintaa vastaan he katsovat olevan vastuussa tunnistettujen ESG-ominaisuuksien tai tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden parantamisesta.

BlackRock on erillään salkunhoitotiimien toiminnasta, korkeimmalla tasolla, osana fidusiaarista lähestymistapaansa, ja se on päättänyt, että asiakkaidensa pitkän aikavälin edun mukaista on edistää hyvää hallintotapaa tietoisena ja sitoutuneena osakkeenomistajana. BlackRockilla tämä on BlackRock Investment Stewardshipin vastuulla. Pääasiassa BIS-tiimin työn ansiosta BlackRock täyttää osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin II (”SRD II”) vaatimukset, jotka koskevat sitoutumista julkisiin yhtiöihin ja muihin sijoitusekosysteemin osapuoliin. Kopio BlackRockin SRD II -sitoutumiskäytännöstä löytyy osoitteesta https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRockin lähestymistapa sijoitusohjaukseen on hahmoteltu BIS: n globaaleissa periaatteissa ja markkinatason äänestysohjeissa. BIS:n globaalit periaatteet määrittelevät taloudenhoitofilosofiamme ja näkemyksemme yrityshallinnosta ja kestävistä liiketoimintakäytännöistä, jotka tukevat yritysten pitkän aikavälin arvonluomista. Ymmärrämme, että hyväksytyt yrityshallinnon standardit ja normit vaihtelevat markkinoilla; Uskomme kuitenkin, että hallintokäytännössä on tiettyjä perustavanlaatuisia elementtejä, jotka ovat maailmanlaajuisesti olennaisia ​​yrityksen kyvylle luoda pitkän aikavälin arvoa. Markkinakohtaiset äänestysohjeemme antavat yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka BIS toteuttaa globaaleja periaatteita – ottaen huomioon paikallisten markkinoiden standardit ja normit – ja tiedottavat äänestyspäätöksistämme, jotka koskevat tiettyjä osakaskokouksen äänestyskohteita. BlackRockin yleinen lähestymistapa sijoitusten hoitamiseen ja sitoutumiseen löytyy osoitteista: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive ja https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

Sitouttaessaan BIS voi keskittyä tiettyihin ESG- teemoihin, jotka on esitetty BlackRockin äänestysprioriteeteissa https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Tämä rahasto pyrkii saavuttamaan kestävän sijoitustavoitteen seuraamalla Bloomberg MSCI Global Green Bond Indexin vertailuindeksin kehitystä: Siinä pyritään valitsemaan vihreiksi joukkovelkakirjalainoiksi luokitellut joukkovelkakirjat ja soveltaa ESG:n ylimääräisiä poissulkemiskriteereitä käyttöön otetun menetelmän mukaisesti.

Vertailuindeksi pyrkii jokaisessa indeksin tasapainottamisessa valitsemaan vihreiksi joukkolainoiksi luokitellut joukkovelkakirjat ja soveltaa ESG:n ylimääräisiä poissulkemiskriteereitä menetelmänsä mukaisesti.

Jokaisen indeksin tasapainottamisen yhteydessä (tai niin pian kuin mahdollista ja mahdollista sen jälkeen) rahaston salkku tasapainotetaan uudelleen sen vertailuindeksin mukaisesti.

Vertailuindeksin ESG-valintakriteerien soveltamisen seurauksena rahaston salkun odotetaan pienenevän verrattuna Bloomberg Global Aggregate Bond Indexiin, joka on laaja markkinaindeksi, joka koostuu kiinteätuottoisista arvopapereista.

Lisätietoja vertailuindeksistä löytyy kopioimalla ja liittämällä seuraava linkki selaimeesi: https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 3,07
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 1,58
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 1,52
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,16
Nimi Painotus (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 1,10
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 0,97
ITALY (REPUBLIC OF) 1.5 04/30/2045 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 0,92
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 0,89
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class Flexible Hedged EUR Ei ole 9,24 -0,01 -0,14 27.01.2023 10,93 8,81 IE00BD0DT685 -
Class D Acc EUR - 9,31 -0,01 -0,08 27.01.2023 10,20 9,08 IE000RIFQ564 -
Class Flexible Acc Hedged NZD - 9,74 -0,01 -0,13 27.01.2023 10,41 9,25 IE0006QDMN34 -
Class D Acc JPY Hedged JPY - 870,19 1,51 0,17 09.05.2022 1 000,00 868,68 IE000YP3OC13 -
Class D Hedged CHF Vuotuinen 8,27 -0,01 -0,14 27.01.2023 9,97 7,92 IE00BD8QG133 -
Class Flexible Acc Hedged CHF - 10,40 -0,01 -0,14 27.01.2023 10,60 9,96 IE000ZJMM9R3 -
Class D Hedged GBP - 9,46 -0,01 -0,13 27.01.2023 11,08 8,99 IE00BD5GZQ41 -
Class Institutional Hedged EUR Ei ole 9,13 -0,01 -0,14 27.01.2023 10,82 8,72 IE00BD0DT792 -
Class Flex Dist EUR - 9,09 -0,01 -0,08 27.01.2023 10,80 8,87 IE00BDFSQF67 -
Class D Hedged EUR Ei ole 9,19 -0,01 -0,14 27.01.2023 10,89 8,77 IE00BD0DT578 -
Class D Dist GBP - 8,17 -0,01 -0,13 27.01.2023 9,69 7,77 IE00BMTMD893 -
Class D Hedged USD Ei ole 9,92 -0,01 -0,13 27.01.2023 11,47 9,39 IE00BD8QG463 -
Class D Hedged CHF Ei ole 8,74 -0,01 -0,14 27.01.2023 10,43 8,38 IE00BD8QG026 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
David Antonelli
David Antonelli

Dokumentit

Dokumentit