Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

8,91 -13,10 9,12 -1,96 4,20
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,20 3,69 1,08 - 1,04
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-5,97 -3,24 -3,03 4,20 11,47 5,50 - 5,31

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.10.2021 USD 2 240,719
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.09.2021 5,16
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 156
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 28.09.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - Local Currency
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,63%
ISIN LU1495982867
Bloomberg-tunnus BGLCI5U
Kulusuhde 0,50%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD87P42
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.09.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.09.2021 4,33
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.09.2021 52,21
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.09.2021 99,43
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.09.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.09.2021 780,65
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.09.2021 249
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.09.2021 30.04.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class I5, alkaen 31.12.2017 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 602 Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Nimi Painotus (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,52
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5 USD Neljännesvuosittain 8,70 -0,01 -0,11 9,74 8,66 - LU1495982867 - -
Class D2 CHF Ei ole 23,56 0,05 0,21 24,48 22,76 - LU1065150267 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 3,01 0,00 0,00 3,19 3,01 - LU0278461065 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 6,09 -0,01 -0,16 6,81 6,06 - LU0995336418 - -
Class A1 USD Päivittäinen 3,50 -0,01 -0,28 3,92 3,49 - LU0278477574 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 8,61 -0,01 -0,12 9,37 8,45 - LU1688375184 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,05 -0,01 -0,17 6,80 6,03 - LU1133072774 - -
Class I2 EUR Ei ole 22,19 0,04 0,18 22,68 21,33 - LU1559746307 - -
Class SR2 USD - 9,84 -0,01 -0,10 10,45 9,79 - LU2319963547 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 9,98 -0,01 -0,10 10,70 9,64 - LU1505939139 - -
Class X2 AUD Ei ole 9,79 0,00 0,00 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
Class SR3 Hedged GBP Kuukausittain 9,59 -0,01 -0,10 10,39 9,54 - LU2319963463 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,33 0,01 0,19 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 6,07 -0,01 -0,16 6,79 6,04 - LU0995345831 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 7,49 0,01 0,13 7,95 7,47 - LU0995350831 - -
Class SR3 USD Kuukausittain 9,61 -0,02 -0,21 10,40 9,57 - LU2319963620 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 8,24 -0,01 -0,12 8,92 8,04 - LU0358998713 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,31 -0,01 -0,14 7,97 7,19 - LU0359002093 - -
Class D2 USD Ei ole 25,65 -0,04 -0,16 27,61 24,84 - LU0383940458 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,78 -0,01 -0,10 10,43 9,73 - LU2319963380 - -
Class A2 CHF Ei ole 21,98 0,05 0,23 22,87 21,33 - LU0938162186 - -
Class I2 GBP - 18,73 0,02 0,11 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,54 -0,01 -0,13 8,18 7,38 - LU0622213642 - -
Class I2 CHF - 23,67 0,06 0,25 24,58 22,82 - LU1781817694 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 27,43 -0,04 -0,15 30,55 27,36 - LU0388349754 - -
Class A4 USD Vuotuinen 14,04 -0,02 -0,14 15,83 13,97 - LU0548402170 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 3,04 0,01 0,33 3,21 3,03 - LU0278457469 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 87,08 -0,12 -0,14 94,63 85,50 - LU1715605868 - -
Class A3 USD Kuukausittain 3,53 0,00 0,00 3,94 3,51 - LU0278470132 - -
Class A2 USD Ei ole 23,92 -0,03 -0,13 25,85 23,28 - LU0278470058 - -
Class A2 EUR Ei ole 20,60 0,03 0,15 21,15 19,94 - LU0278457204 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,09 0,02 0,17 12,95 12,06 - LU0478974834 - -
Class D3 USD Kuukausittain 14,60 -0,02 -0,14 16,30 14,53 - LU0523291242 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 6,82 0,00 0,00 7,71 6,78 - LU1676225185 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 7,50 0,01 0,13 8,60 7,49 - LU1694209807 - -
Class A6 USD Kuukausittain 7,54 -0,02 -0,26 8,52 7,51 - LU1408528211 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 5,75 -0,01 -0,17 6,43 5,72 - LU0827884841 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 14,24 -0,02 -0,14 15,36 13,85 - LU0827885491 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,57 0,02 0,16 13,29 12,55 - LU0827884924 - -
Class D2 EUR Ei ole 22,09 0,03 0,14 22,61 21,28 - LU0329592702 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 7,80 -0,01 -0,13 8,45 7,62 - LU0473186707 - -
Class I2 USD Ei ole 25,76 -0,03 -0,12 27,69 24,90 - LU0520955575 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,11 0,02 0,17 13,00 12,08 - LU0827885145 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 113,48 -0,16 -0,14 126,36 113,13 - LU0827885061 - -
Class X2 USD Ei ole 7,33 -0,01 -0,14 7,85 7,05 - LU0344905624 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 6,90 -0,01 -0,14 7,81 6,86 - LU1408528302 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 5,75 -0,01 -0,17 6,43 5,72 - LU0575500318 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,61 -0,01 -0,10 10,46 9,42 - LU0480535052 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 10,05 -0,02 -0,20 10,90 9,81 - LU0827884684 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,64 -0,01 -0,12 9,31 8,38 - LU0827884767 - -
Class D4 USD Vuotuinen 14,06 -0,02 -0,14 15,88 14,00 - LU0827885228 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,82 -0,02 -0,23 9,92 8,78 - LU1954752702 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 7,55 -0,01 -0,13 8,46 7,51 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 7,37 -0,01 -0,14 8,33 7,33 - LU1408528641 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 7,12 -0,01 -0,14 7,78 7,03 - LU0623004180 - -
Class A2 CZK Ei ole 530,14 2,50 0,47 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 74,91 -0,10 -0,13 84,76 74,58 - LU1408528484 - -
Class X2 EUR Ei ole 6,31 0,01 0,16 6,43 6,04 - LU0531082021 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit