Korko-sijoitukset

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

1,70 0,49 4,59 3,08 1,45
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

0,65 0,28 4,65 3,74 0,36
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,45 3,03 2,25 - 2,25
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

0,36 2,90 1,92 - 1,89
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,36 -0,09 0,00 1,45 9,38 11,78 - 12,00
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

0,13 -0,08 0,09 0,36 8,94 9,96 - 10,03

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2021 USD 1 825,453
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 793
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 31.10.2002
Perustamispäivä 24.08.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Diversified Bond - Short Term
Vertailuindeksi ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM)
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,43%
ISIN LU1479925726
Bloomberg-tunnus BGSDI2U
Kulusuhde 0,40%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ02LN0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2021 0,94
3 v beeta alkaen 30.09.2021 1,021
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2021 0,90
5 v beeta alkaen 30.09.2021 0,950

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.08.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.08.2021 5,99
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.08.2021 11,03
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.08.2021 65,74
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.08.2021 Bond USD Short Term
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.08.2021 190,47
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.08.2021 136
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.08.2021 28.02.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2021 0,08%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2021 1,54%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2021 0,08%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2021 0,01%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2021 0,70%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.09.2021 32,96%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.09.2021 67,23%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,16% ja öljyhiekat 0,08%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class I2, alkaen 30.09.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 273 USD Diversified Bond - Short Term.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.25 05/15/2024 5,81
TREASURY NOTE 0.375 09/15/2024 4,02
TREASURY NOTE 0.375 08/15/2024 3,83
TREASURY NOTE 0.25 03/15/2024 3,72
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 3,60
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.125 01/15/2024 2,18
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,97
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 1,90
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 1,76
FNMA 0.55 08/19/2025 0,91
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD Ei ole 11,17 -0,01 -0,09 11,22 11,05 - LU1479925726 - -
Class A1 USD Päivittäinen 8,60 -0,01 -0,12 8,69 8,60 - LU0155445546 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,04 0,00 0,00 10,14 10,03 - LU0839485744 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 7,42 -0,01 -0,13 7,47 7,04 - LU0172420597 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,04 -0,01 -0,10 10,12 10,02 - LU1423762027 - -
Class X2 USD Ei ole 16,17 0,00 0,00 16,22 15,92 - LU0245444947 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,10 -0,01 -0,10 10,17 10,07 - LU1423762613 - -
Class I5 USD USD Neljännesvuosittain 10,25 -0,01 -0,10 10,37 10,25 - LU1883300532 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,87 -0,01 -0,10 9,97 9,87 - LU0592702228 - -
Class D2 USD Ei ole 14,65 0,00 0,00 14,71 14,49 - LU0827887356 - -
Class A3 USD Kuukausittain 8,60 -0,01 -0,12 8,69 8,60 - LU0172419748 - -
Class A2 USD Ei ole 14,20 -0,01 -0,07 14,27 14,10 - LU0154237225 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,65 0,00 0,00 9,74 9,64 - LU1062843773 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Dokumentit

Dokumentit