Korko-sijoitukset

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

1,30 -1,41 9,94 5,04 1,72
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

1,19 -1,55 9,71 4,96 1,62
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,72 5,51 3,24 4,56 5,17
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

1,62 5,38 3,11 4,45 5,10
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,89 -0,95 0,03 1,72 17,46 17,31 56,22 84,74
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-1,01 -0,96 -0,02 1,62 17,01 16,57 54,56 83,17

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.10.2021 GBP 920,227
Rahaston perustaminen 27.07.2009
Perustamispäivä 27.07.2009
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 1038
Perusvaluutta Englannin punta
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi BBG Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi BGI-TBD
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu -
ISIN IE00B3Z1QD39
Bloomberg-tunnus BGSSHDA
Kulusuhde -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL B3Z1QD3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Monthly, Last Business Day
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2021 6,26
3 v beeta alkaen 30.09.2021 0,990
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2021 5,16
5 v beeta alkaen 30.09.2021 0,992

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. Rahastonhoitaja on kehittänyt sisäisiä tutkimussignaaleja, joiden tarkoituksena on auttaa yksityisen liikkeeseenlaskijan arvioimisessa ilmastoon, hallintoon ja henkiseen pääomaan liittyvissä asioissa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,40
BANK OF AMERICA CORP 3.705 04/24/2028 0,35
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.9 10/15/2025 0,34
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,33
JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/2023 0,33
Nimi Painotus (%)
ACTIVISION BLIZZARD INC 3.4 09/15/2026 0,32
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 3.446 01/11/2027 0,30
MORGAN STANLEY 4.375 01/22/2047 0,28
AT&T INC 2.55 12/01/2033 0,28
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.455 03/02/2023 0,28
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex GBP - 18,45 -0,03 -0,18 18,75 18,03 18,44 IE00B3Z1QD39 18,52 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Riyadh Ali
Riyadh Ali
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit