Korko-sijoitukset

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 11,2 -0,2 8,3 0,1 6,1 4,7 -2,6 10,9 7,3 -1,0
Vertailuarvo (%) 11,2 -0,1 8,1 -0,1 6,0 4,5 -2,8 10,8 7,2 -1,1
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

1,83 3,34 1,51 8,70 -4,35
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

1,63 3,23 1,32 8,75 -4,74
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-9,63 -0,13 0,87 2,71 3,97
Vertailuarvo (%) -9,89 -0,28 0,72 2,58 3,89
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,64 0,24 -6,32 -10,76 -9,63 -0,39 4,45 30,72 64,97
Vertailuarvo (%) -10,83 0,26 -6,36 -10,96 -9,89 -0,84 3,63 29,00 63,16

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 01.12.2022 GBP 463 002 844
Perustamispäivä 27.07.2009
Rahaston perustaminen 27.07.2009
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta GBP
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi BBG Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu -
Vuosittainen juokseva kulu -
Kulusuhde -
Tuottosidonnainen palkkio -
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi BGI-TBD
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Monthly, Last Business Day
Bloomberg-tunnus BGSSHDA
ISIN IE00B3Z1QD39
SEDOL B3Z1QD3

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 891
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.05.2022 7,06%
3 v beeta alkaen 31.05.2022 0,991
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 5,73
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 6,15
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.10.2022 5,75%
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 6,15
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 8,87
WAL huonoimpaan alkaen 31.10.2022 8,87

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. Rahastonhoitaja on kehittänyt sisäisiä tutkimussignaaleja, joiden tarkoituksena on auttaa yksityisen liikkeeseenlaskijan arvioimisessa ilmastoon, hallintoon ja henkiseen pääomaan liittyvissä asioissa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,56
HSBC HOLDINGS PLC 4.3 03/08/2026 0,53
ANALOG DEVICES INC 144A 3.45 06/15/2027 0,51
CITIGROUP INC 3.668 07/24/2028 0,49
WELLS FARGO & CO MTN 3.3 09/09/2024 0,49
Nimi Painotus (%)
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.9 10/15/2025 0,46
ING GROEP NV RegS 1.625 09/26/2029 0,45
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,44
BAIDU INC 3.875 09/29/2023 0,43
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS 3.8 06/09/2023 0,38
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Flex GBP - 16,50 -0,08 -0,45 31.05.2022 18,75 16,25 IE00B3Z1QD39 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Riyadh Ali
Riyadh Ali
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit