Korko-sijoitukset

BlackRock Bank Loan Fund - Aggregate

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 6,6 1,7 -3,3 5,1 0,6 3,3
Vertailuarvo (%) 10,2 4,1 0,4 8,6 3,1 5,2
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

0,94 0,09 -4,26 8,90 -4,70
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2022

4,37 3,97 -1,99 11,65 -2,78
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,28 0,36 0,40 - 1,08
Vertailuarvo (%) -0,68 2,54 3,21 - 3,41
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,52 2,30 -2,74 -3,68 -2,28 1,08 2,02 - 8,06
Vertailuarvo (%) -2,51 2,14 -2,62 -2,86 -0,68 7,81 17,11 - 27,55

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 11.08.2022 USD 754 410 037
Perustamispäivä 02.03.2011
Rahaston perustaminen 02.03.2011
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi S&P/LSTA Leveraged Loan Index
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu -
Vuosittainen juokseva kulu -
Kulusuhde -
Tuottosidonnainen palkkio -
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus -
Osingonjaon ajankohta -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi Open-End Fund
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Monthly, Last Business Day
ISIN IE00BWFGTH63
SEDOL BWFGTH6

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.07.2022 487
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.05.2022 3,67
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.07.2022 7,81%
3 v beeta alkaen 31.07.2022 0,884
Tuotto maturiteettiin alkaen 29.07.2022 6,65
Muokattu duraatio alkaen 29.07.2022 0,19
Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.07.2022 6,65%
Tehokas duraatio alkaen 29.07.2022 0,02
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.07.2022 4,42
WAL huonoimpaan alkaen 29.07.2022 4,42

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin sijoitustutkimus-, salkunrakennus- ja sijoitusten seurantavaiheissa. Rahastonhoitaja ylläpitää sisäisiä ESG-tuloskortteja uusille ensisijaisille liikkeeseenlaskijoille, joihin sijoittamista harkitaan, ja nykyisille pörssinoteerattujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille. Näillä tuloskorteilla analysoidaan ja seurataan sisäisiä ja ulkoisia tutkimusnäkymiä erilaisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotekijöiden pohjalta, jotka on hankittu ensisijaisista ja kolmansien osapuolten ESG-tiedoista ja tutkimuksista. Salkunhoitotiimit huomioivat sektorin ja liikkeeseenlaskijan ESG-näkymät ja -pisteet valitessaan yksittäisiä sijoituksia salkun rakentamisen aikana. ESG-tekijöistä keskustellaan ja niitä harkitaan sijoituspäätöksiä tehtäessä. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.07.2022
Nimi Painotus (%)
REALPAGE INC TL-B 1,14
CAMELOT FINANCE/CLARIVATE ANALYTIC TL-B 0,91
MEDLINE / MOZART BORROWER LP TL-B 0,90
GALDERMA(SUNSHINE LUX)/NESTLE TL-B3 0,88
TROPICANA (NAKED JUICE/BENGAL) TL-B 0,86
Nimi Painotus (%)
DUFF & PHELPS / DEERFIELD DAKOTA H TL-B 0,86
INMARSAT PLC / CONNECT US FINCO TL-B 0,78
ZAYO GROUP HOLDING / FRONT RANGE TL-B 0,75
TEMPO ACQUISITION(ALIGHT SOLUTION) TL-B1 0,72
CLARIOS GLOBAL (POWER SOLUTIONS) TL-B 0,69
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A Hedged EUR - - - - - - - IE00BWFGTH63 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Carly Wilson
Carly Wilson
Matthew Maxwell
Matthew Maxwell
Abigail Parzanese
Abigail Parzanese

Dokumentit

Dokumentit