Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.09.2020 USD 14 117,609
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Perustamispäivä 17.08.2016
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Other Allocation
Vertailuindeksi S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
ISIN LU1445720094
Bloomberg-tunnus BGGAX2J
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BDBY8Z2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus JPY 10000000
Minimi lisäsijoitus JPY 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 01.09.2020 85,14
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 01.09.2020 Mixed Asset USD Bal - Global
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.09.2020 29.02.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,11% ja öljyhiekat 0,00%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.06.2015
Nimi Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,68
PROCTER & GAMBLE 0,65
GOOGLE INC CLASS C 0,59
BANK OF AMERICA CORP 0,58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,58
Nimi Painotus (%)
WELLS FARGO 0,55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,46
MOBILEYE NV 0,45
NESTLE SA 0,44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,44
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 284,00 2,00 0,16 1 310,00 946,00 - LU1445720094 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 22,86 0,03 0,13 23,33 16,89 - LU0525289509 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 54,53 -0,02 -0,04 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 20,42 0,03 0,15 20,85 15,16 - LU0827880187 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 44,20 0,08 0,18 45,13 32,83 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 19,90 0,03 0,15 20,33 14,73 - LU0827880427 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 19,24 0,03 0,16 19,64 14,33 - LU0468326631 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 14,07 0,02 0,14 14,38 10,46 - LU0827880260 - -
Class X4 USD Vuotuinen 14,26 0,02 0,14 14,59 10,60 - LU0953392981 - -
Class X2 EUR Ei ole 69,50 -0,03 -0,04 71,38 55,85 - LU0984173384 - -
Class I2 USD Ei ole 72,71 0,11 0,15 74,22 53,52 - LU0368249560 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 35,34 0,06 0,17 36,07 26,19 - LU0827880344 - -
Class A2 HUF Ei ole 20 132,16 6,18 0,03 20 432,18 15 897,45 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 16,42 0,02 0,12 16,76 12,15 - LU0827880690 - -
Class D2 EUR Ei ole 61,49 -0,03 -0,05 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 12,92 0,02 0,16 13,19 9,56 - LU0260352280 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 13,25 0,02 0,15 13,54 9,88 - LU0343169966 - -
Class A4 USD Vuotuinen 64,25 0,11 0,17 65,61 47,51 - LU0724617625 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 18,74 0,03 0,16 19,15 13,93 - LU0480534592 - -
Class I2 EUR Ei ole 61,44 -0,03 -0,05 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 54,29 -0,03 -0,06 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 16,52 0,02 0,12 16,87 12,21 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 15,77 0,03 0,19 16,10 11,65 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 151,05 0,24 0,16 154,11 110,83 - LU1062906877 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 40,56 0,06 0,15 41,44 30,28 - LU0212925753 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 37,69 0,06 0,16 38,50 28,13 - LU0240613025 - -
Class A2 EUR Ei ole 55,84 -0,03 -0,05 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 33,31 0,05 0,15 34,01 24,78 - LU0236177068 - -
Class D4 GBP Ei ole 49,83 -0,06 -0,12 50,40 40,98 - LU1852330908 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 44,67 0,07 0,16 45,62 33,22 - LU0329591480 - -
Class A2 USD Ei ole 66,08 0,11 0,17 67,48 48,87 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 15,39 0,03 0,20 15,71 11,43 - LU0308772762 - -
Class X2 USD Ei ole 82,24 0,13 0,16 83,93 60,32 - LU0328507826 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 37,84 0,06 0,16 38,64 28,27 - LU0827880773 - -
Class D2 USD Ei ole 72,76 0,11 0,15 74,28 53,61 - LU0329592538 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit