Korko-sijoitukset

BlackRock Local Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) -9,8 -6,0 -11,7 13,9 15,4 -11,7 13,0 2,9 -7,2 -7,9
Vertailuarvo (%) -9,0 -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

-11,67 13,04 2,92 -7,22 -7,91
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-6,21 13,47 2,69 -8,75 -11,69
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,91 -4,20 -2,57 -1,47 -0,25
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-11,69 -6,11 -2,51 -2,03 -0,94
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,91 1,49 8,92 6,13 -7,91 -12,07 -12,20 -13,73 -2,58
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-11,69 2,16 8,45 3,33 -11,69 -17,24 -11,92 -18,54 -9,42

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 26.01.2023 USD 192 315 083
Perustamispäivä 07.12.2011
Rahaston perustaminen 18.11.2011
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu -
Vuosittainen juokseva kulu -
Kulusuhde -
Tuottosidonnainen palkkio -
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi Open-End Fund
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Weekly, Business Day
Bloomberg-tunnus BLEMBUF
ISIN IE00B6XD2T07
SEDOL B6XD2T0

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 177
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 13,15%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 1,045
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.12.2022 8,31
Muokattu duraatio alkaen 30.12.2022 4,94
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.12.2022 8,31%
Tehokas duraatio alkaen 30.12.2022 4,93
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.12.2022 6,54
WAL huonoimpaan alkaen 30.12.2022 6,54

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,72
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,38
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,30
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 2,24
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,94
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 1,93
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,68
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,55
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,41
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Flex USD - 1 026,58 -0,43 -0,04 26.01.2023 1 086,25 882,37 IE00B6XD2T07 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat

Dokumentit

Dokumentit