Korko-sijoitukset

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 17.04.2019 EUR 7 629 082
Net Assets of Fund alkaen 17.04.2019 EUR 2 023 735 577
Perusvaluutta EUR
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 25.11.2016
Perustamispäivä 13.05.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi FTSE EMU Government Bond Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,13%
ISIN IE00B1N7ZB00
Bloomberg-tunnus BARGOVB
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1N7ZB0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 250000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.5 04/25/2041 1,09
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.25 10/25/2023 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.5 04/25/2029 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/25/2031 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.75 10/25/2032 0,87
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75 10/25/2027 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.25 10/25/2021 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 6 10/25/2025 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.75 05/25/2023 0,77
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst EUR Vuotuinen 9,76 -0,01 -0,13 9,85 9,34 9,75 IE00B1N7ZB00 9,76 -
Class Flexible Hedged GBP - 10,43 -0,01 -0,12 10,51 9,98 10,42 IE00BYWHDP26 10,43 -
Flex EUR Ei ole 23,89 -0,03 -0,13 24,09 22,87 23,88 IE0031080751 23,90 -
Class D EUR Ei ole 10,44 -0,01 -0,13 10,53 9,99 10,43 IE00BD0NC037 10,44 -
Inst EUR Ei ole 23,27 -0,03 -0,13 23,47 22,28 23,26 IE0031080868 23,28 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokumentit

Dokumentit