Osakkeet

BSF Global Event Driven Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2020

- 5,01 -0,81 2,99 0,92

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 09.07.2020 USD 3 604,844
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.08.2015
Perustamispäivä 27.04.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Event Driven
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,87%
ISIN LU1400751324
Bloomberg-tunnus BSGA2CH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BD9XW04
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 5000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.06.2020
Nimi Painotus (%)
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 6,80
QIAGEN NV 5,87
E TRADE FINANCIAL CORP 4,07
WRIGHT MEDICAL GROUP NV 3,82
CAESARS ENTERTAINMENT CORP 3,59
Nimi Painotus (%)
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3,29
TIFFANY & CO. 3,29
ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC 2,93
LOGMEIN INC 1,86
INGENICO GROUP SA 1,86
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged CHF Ei ole 108,47 -0,07 -0,06 109,39 94,46 - LU1400751324 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 115,25 -0,06 -0,05 116,09 99,79 - LU1603214153 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 704,09 -5,80 -0,05 10 788,89 9 287,56 - LU1781817421 - -
Class IA2 USD - 109,35 -0,04 -0,04 110,04 94,92 - LU1921562119 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 100,67 -0,06 -0,06 101,45 86,72 - LU2114397859 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 106,12 -0,07 -0,07 106,96 91,96 - LU1603214401 - -
Class IA2 Hedged EUR - 100,55 -0,05 -0,05 101,25 86,88 - LU2125116769 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 117,26 -0,07 -0,06 118,15 101,46 - LU1288049940 - -
Class AI2 EUR - 100,35 -0,05 -0,05 101,14 86,65 - LU2103007592 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 110,33 -0,06 -0,05 111,23 95,70 - LU1387771113 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 1 007,33 -0,53 -0,05 1 014,97 868,72 - LU2114397776 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 112,59 -0,06 -0,05 113,42 97,48 - LU1382784764 - -
Class Z2 Hedged GBP Ei ole 121,66 -0,07 -0,06 122,56 105,21 - LU1288049866 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 115,22 -0,08 -0,07 116,16 99,77 - LU1341466644 - -
Class Z2 USD Ei ole 128,19 -0,07 -0,05 129,15 110,91 - LU1258025839 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 103,91 -0,06 -0,06 104,80 90,05 - LU1697783881 - -
Class I4 Hedged EUR - 107,88 -0,06 -0,06 108,68 93,81 - LU1817852764 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 110,97 -0,07 -0,06 111,82 96,07 - LU1373035077 - -
Class D2 USD Ei ole 123,75 -0,07 -0,06 124,68 107,16 - LU1251621188 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 78,14 1,11 1,44 104,30 66,69 - LU2008661006 - -
Class A2 USD Ei ole 121,51 -0,06 -0,05 122,46 105,14 - LU1251620883 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 114,25 -0,07 -0,06 115,11 98,83 - LU1373034930 - -
Class X2 USD Ei ole 137,63 -0,08 -0,06 138,74 118,08 - LU1264793958 - -
Class I2 USD Ei ole 114,10 -0,06 -0,05 114,93 98,70 - LU1251621345 - -
Class I5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 109,96 -0,06 -0,05 110,74 95,18 - LU1603215044 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 108,20 -0,07 -0,06 109,07 93,77 - LU1376384878 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumentit

Dokumentit