Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 6 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 0,8 -5,5 -2,6 -23,3 14,2 1,6
Vertailuindeksi 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,62 -3,80 -3,91 - -1,37
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,97 1,07 1,58 - 1,41
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,62 -0,15 -2,63 1,25 1,62 -10,98 -18,08 - -8,83
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,97 0,38 1,00 1,63 1,97 3,25 8,14 - 9,87
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

-5,51 -2,61 -23,27 14,16 1,62
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

2,08 2,60 1,08 0,18 1,97

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.01.2023 USD 125 042 721
Perustamispäivä 13.04.2016
Rahaston perustaminen 29.02.2016
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
Vertailuindeksi 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,52%
Kulusuhde 1,10%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Vuotuinen
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Multistrategy USD
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSADA4U
ISIN LU1394251976
SEDOL BZB13F2

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus-, valinta-, seuranta- ja raportointivaiheissa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten ja sisäisiä merkittäviä näkökohtia ESG-kriteereistä sijoitustiimin määritelmän mukaan Rahastonhoitaja käy läpi tiukan tutkimusvaiheen sisäisiä ESG-tutkimussignaaleja rakentaessaan, jotka painottavat henkisen pääoman ja hallinnon laadun kaltaisia kriteerejä. Osana tätä tutkimusta rahastonhoitaja suorittaa ESG-tietojen toimittajille due diligence -tarkastuksen. Kun nämä signaalit täyttävät salkkuun sisällyttämistä varten tarvittavat kriteerit, niitä pidetään jatkuvasti sijoituspäätösten osana laajemman signaalijoukon ohella. Lisäksi rahastonhoitaja käyttää standardoituja ESG-kriteerejä (ESG-yleisluokituksia, hiilipäästöjen intensiteettiä) raportointivaiheessa. Ne voidaan hankkia sisäisesti tai suoraan kolmannen osapuolen tiedon toimittajilta, ja ne esitellään sisäisessä salkun analyysissä. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A4 USD Vuotuinen 91,71 0,13 0,14 27.01.2023 95,52 83,52 LU1394251976 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 74,96 0,11 0,15 27.01.2023 78,49 68,71 LU1609299281 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ei ole 68,32 0,25 0,37 27.01.2023 69,44 57,42 LU1718790519 -
Class IPF2 Hedged EUR Ei ole 85,36 0,12 0,14 27.01.2023 89,26 78,21 LU1469409517 -
Class A2 USD Ei ole 90,26 0,14 0,16 27.01.2023 94,01 82,20 LU1352905993 -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 98,34 0,14 0,14 27.01.2023 102,17 88,39 LU1423753034 -
Class I2 USD Ei ole 84,36 0,13 0,15 27.01.2023 87,67 76,36 LU1640626609 -
Class D2 USD Ei ole 94,92 0,14 0,15 27.01.2023 98,71 86,05 LU1373035408 -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 100,73 -0,13 -0,13 27.01.2023 104,81 91,67 LU1352906454 -
Class D2 EUR Ei ole 96,75 0,33 0,34 27.01.2023 112,70 86,28 LU1373035317 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 85,04 0,12 0,14 27.01.2023 88,96 78,00 LU1352906538 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 81,54 0,12 0,15 27.01.2023 85,47 75,24 LU1394254640 -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 84,90 0,12 0,14 27.01.2023 88,83 77,92 LU1363273480 -
Class X2 USD Ei ole 100,53 0,15 0,15 27.01.2023 104,32 90,60 LU1352906371 -
Class IPF2 Hedged CHF Ei ole 77,46 0,11 0,14 27.01.2023 81,39 71,29 LU1706559660 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 82,41 0,12 0,15 27.01.2023 85,79 74,55 LU1572169370 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 72,16 0,10 0,14 27.01.2023 75,63 66,56 LU1352906025 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 83,90 0,11 0,13 27.01.2023 87,81 77,08 LU1352906298 -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 82,70 0,12 0,15 27.01.2023 86,05 74,74 LU1532729727 -
Class X2 Hedged EUR - 81,08 0,12 0,15 27.01.2023 84,68 74,01 LU1781817777 -
Class Z2 USD Ei ole 95,83 0,15 0,16 27.01.2023 99,63 86,81 LU1363273308 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 74,52 0,11 0,15 27.01.2023 78,38 68,78 LU1640627169 -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 75,45 0,10 0,13 27.01.2023 79,30 69,51 LU1640627243 -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 103,73 0,17 0,16 27.01.2023 108,17 92,59 LU1485749367 -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 8 621,94 11,77 0,14 27.01.2023 9 075,52 7 950,94 LU1484781551 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Dokumentit

Dokumentit